Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs otwarty na realizację zadania publicznego pn. 'Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich' - miejsce realizacji: Łosośnica, Gmina Resko

Resko, dnia 24.11.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2011 zadania publicznego pod nazwą: „Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich” zwanego dalej zadaniem.

Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko

Zadanie polega na:

 1. Organizowaniu cotygodniowych treningów piłkarskich

 2. Zakupie niezbędnego sprzętu piłkarskiego

 3. Dokonywaniu wszelkich opłat związanych z udziałem drużyny piłkarskiej oraz zawodników w ZZPN w Szczecinie

 4. Utrzymywanie oraz przygotowywanie obiektu sportowego w Łosośnicy, Gmina Resko

 5. Organizowanie oraz rozgrywanie meczy kontrolnych

 6. Zorganizowaniu dwukrotnych badań lekarskich dla zawodników

 7. Organizowanie wyjazdów na mecze ligowe.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2011r. na realizację zadania wynosi łącznie 25.000,00 zł. Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie zawartej z nim na okres od 03.01.2011 r. do 30.12.2011 r. umowy – w formie comiesięcznych dotacji.

 

Informacje dla oferentów

 

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 • terminy i miejsca realizacji,

 • kalkulację przewidywanych kosztów,

 • informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2010r. o godz. 10.00

 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 17.12.2010r., a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

 • ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

 • ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

5. Po rozpatrzeniu ofert organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku konkursu. Oferty które wpłyną do organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.

 

Informacje dodatkowe

 

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej na obszarach wiejskich, Gmina Resko w roku 2010 wydała kwotę 12.950,00 zł; w 2009 r. nie finansowano tego typu zadania. Środki te zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Jastrząb Łosośnica z siedzibą w Łosośnicy, Gmina Resko.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 24-11-2010 11:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 24-11-2010 12:00