herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" oraz OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" i OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ"