herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko"