herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: "budowa zespołu ogniw fotowoltanicznych o mocy docelowej 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko"