Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Prusim w gminie Resko

              

             OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Prusim w gminie Resko

       

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z 2013 poz. 21, poz. 155), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XXI/142/12 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 24 kwietnia 2013 r. do 16 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 maja 2013 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku o godz. 12 00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej,  ustnie do protokołu,  za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Reska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2013 r.

 

Burmistrz Reska

mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 15-04-2013 10:17
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-04-2013
Ostatnia aktualizacja: - 15-04-2013 10:17