herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie informacji o zebraniu dowodów i materiałów do podjęcia decyzji środowiskowej na szczeblu I instancji dla inwestycji polegającej na: "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej 35MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko".