herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wydaniu w dniu 4 czerwca 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:OŚiGW.6220.2.2013, w której stwierdziłem brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko"