herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Ogłoszenie Burmistrza Reska informujące strony postępowania o wydaniu postanowień w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej jednotorowej linii lektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110kV relacji GPZ Łobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko