Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV w gminie Resko

          OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla trasy przebiegu napowietrznej linii elektroenergetycznej 110 kV w gminie Resko

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647, poz. 951, poz. 1445 z 2013 poz. 21, poz. 405), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XXXV/256/13 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października zmieniającej uchwałęNr XXX/225/13 Rady Miejskiej  w Resku  z dnia  29 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko dla linii elektroenergetycznej 110 kV,zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów planów wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 grudnia 2013 r. do 2 stycznia 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Resku ul. Rynek 1, 72-315 Resko w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Reskoo godz. 11 00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projektach planów może wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej,   ustnie do protokołu,   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Reska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 17 stycznia 2014 r.

 

Burmistrz Reska

mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 04-12-2013 07:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 03-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 04-12-2013 07:38