herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Remigiusza Paszkowskiego działającego w imieniu ENEA - Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko"