herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz ~ Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez.