Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko w części obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard przyjętego uchwałą Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007 r

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Resko w części obrębów geodezyjnych Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogard przyjętego uchwałą Nr VI/25/07 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 lutego 2007 r.

 

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199, 443, 774, 1265, 1434, 1713, 1777, 1830, 1890), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) oraz uchwały Nr XI/61/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 17 lutego 2016 r. do 9 marca 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko, pok. nr 21, w godz. od 8 00 do 15 00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 9 marca 2016 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko o godz. 12 00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi i wnioski. Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej,   ustnie do protokołu,   za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym do Burmistrza Reska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 23 marca 2016 r.

 

Burmistrz Reska

mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 09-02-2016 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-02-2016
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 09-02-2016 08:23