Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski

OGŁOSZENIE

Burmistrza Reska

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 ze zmianami) oraz art. 39 ust.1 pkt 3, art. 40, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zmianami)

 

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski w gminie Resko

realizowanego wg Uchwały Nr XXIV/192/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, w dniach od 3 sierpnia do 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72–315 Resko, w godz. od 8 00 do 15 00 w pok. nr 21

Przedmiotem planu jest ustalenie zasad zagospodarowania i użytkowania terenu
o dotychczasowym użytkowaniu rolniczym na tereny rolnicze z zakazem zabudowy i tereny pod zabudowę zagrodową.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku w sali nr 7 o godz. 12 00.

Zgodnie z art. 18, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust.1 pkt 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres e-mail: resko@resko.pl do Burmistrza Reska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy w nieprzekraczalnym terminie do 7 września 2017 r.

Burmistrz Reska

mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 21-07-2017 07:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-07-2017
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 03-08-2017 10:37