Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Mateusz Jaworski 2018-09-27 15:16:32
OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Resku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Gminy Resko zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-09-27 15:16:27
Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:41:27
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r., Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:41:22
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:24:15
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:24:12
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:15:12
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:14:23
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 24 września 2018 r. w celu powołania w gminie Resko obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2018-09-24 14:14:18
OBWIESZCZENIE Burmistrza Gminy Resko z dnia 18 września 2018 roku Burmistrz Gminy Resko podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.: Mateusz Jaworski 2018-09-24 08:41:21
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU ? DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2018-09-20 14:29:19
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim Łukasz Sobis 2018-09-19 12:33:45
Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej o świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną w Starogardzie Łukasz Sobis 2018-09-19 12:24:35
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Dorowo, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-09-19 12:19:11
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. Mateusz Jaworski 2018-09-19 07:18:58
Mateusz Jaworski 2018-09-17 07:46:06
W Y K A Z Nr 7/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-09-14 10:02:01
Mateusz Jaworski 2018-09-13 10:01:56
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RESKU z dnia 12 września 2018 r. o miejscu, dniach i godzinach dyżurów w celu przyjmowania zgłoszeń i rejestracji kandydatów na radnych oraz kandydatów na burmistrza Mateusz Jaworski 2018-09-13 10:01:37
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Resku Mateusz Jaworski 2018-09-12 11:25:51
Uchwała Nr XXXVIII/326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-09-10 09:47:16
W Y K A Z Nr 6/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-09-06 12:21:12
W Y K A Z Nr 5/2018 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cel rolny Mateusz Jaworski 2018-09-06 12:20:39
Mateusz Jaworski 2018-09-06 10:18:33
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 11.09.2018 r. Mateusz Jaworski 2018-09-04 07:22:48
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania tych komisji, w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Mateusz Jaworski 2018-08-29 14:55:29
Mateusz Jaworski 2018-08-29 14:54:36
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA z dnia 16 sierpnia 2018 r. Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz.754 zmiany: poz. 1000, 1349) oraz uchwały Rady Miejskiej w Resku Nr XXXV/292/18 z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Resko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Mateusz Jaworski 2018-08-29 14:54:31
Zapytanie ofertowe na usługę pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego u Urzędzie Miejskim w Resku" Łukasz Sobis 2018-08-28 11:37:12
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-28 10:20:46
ZARZĄDZENIE NR 464/2018 Burmistrza Reska z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mateusz Jaworski 2018-08-28 07:50:13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku ds. Księgowości Budżetowej Mateusz Jaworski 2018-08-27 15:07:21
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do Urzędu Miejskiego w Resku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw księgowości budżetowej Mateusz Jaworski 2018-08-27 15:06:18
W Y K A Z Nr 4/2018 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cel rolny Mateusz Jaworski 2018-08-24 10:03:30
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-22 12:08:11
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:37:10
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:36:38
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:36:07
OŚWIADCZENIE - Pełnomocnika wyborczego Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:35:40
ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:34:57