Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-05-10 13:36:43
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-09 13:45:29
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-09 13:45:17
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 09.05.2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-30 14:03:24
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2017 Mateusz Jaworski 2018-04-27 13:40:06
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-04-25 10:11:28
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-04-25 10:10:33
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. Mateusz Jaworski 2018-04-24 09:38:29
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-04-20 12:22:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-04-20 11:36:30
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 Łukasz Sobis 2018-04-17 15:05:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-04-17 14:23:59
Sołectwa Mateusz Jaworski 2018-04-17 13:59:59
Sołectwa Mateusz Jaworski 2018-04-17 13:09:38
W Y K A Z Nr 5/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-04-13 10:14:33
Protokół nr XXXVI/2018 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:30:23
Protokół nr XXXV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:29:22
Uchwała Nr XXXVI/295/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Resko Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:27:21
Uchwała Nr XXXVI/296/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:26:37
Uchwała Nr XXXVI/297/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:25:30
Uchwała Nr XXXVI/298/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:24:46
Uchwała Nr XXXVI/299/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:23:31
Sesja Rady Miejskiej z 27 marca 2018 r Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:21:53
Sesja Rady Miejskiej z 27 marca 2018 r Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:21:39
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 Łukasz Sobis 2018-04-10 13:47:34
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-04-05 14:38:46
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-04-05 14:38:25
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-04-05 10:40:01
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 Łukasz Sobis 2018-03-30 14:39:07
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-29 14:32:59
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-29 13:37:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-27 13:45:51
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 27.03.2018r. Mateusz Jaworski 2018-03-27 08:40:31
AKTUALIZACJA PODSTAWOWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2018 ROK - MARZEC 2018r. Mateusz Jaworski 2018-03-27 08:39:15
Uchwała Nr XXXIV/288/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-03-23 09:09:39
Mateusz Jaworski 2018-03-22 12:57:14
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-22 11:22:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-22 07:42:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-22 07:42:09
Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-03-21 11:49:35