herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała NR V/37/2003 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.02.2003r. - w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:56:07
Statut Gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:27:37
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 1 - mapa gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:15:40
Uchwała NR XIX/143/96 Rady Miejskiej w Resku z dnia 17.09.1996r. - w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:10:18
Statut Sołectwa Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:06:56
Statut Gminy Resko Grzegorz Jaworski 2003-06-11 08:05:47
Uchwała NR XXX/303/2001 Rady Miejskiej w Resku z dnia 31.08.2001r. - o zamianie uchwały w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Resku - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 12:53:12
Uchwała NR XX/213/2000 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30.11.2000r. - w sprawie zamiany uchwały o nadanie regulaminu organizacyjnego Urzędu - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 12:32:22
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Resku - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 12:00:02
test_dir - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 11:35:58
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Resku - Załącznik nr 1 - Schemat Organizacyjny Urzędu - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 11:26:34
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego w Resku - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-09 10:36:33
test_html - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-06 10:30:22
Regulamin organizacyjny Urzędu Miejskiego - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 14:00:56
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 1 - mapa gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 13:45:27
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 2 - wzór herbu Reska - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 12:12:51
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 3 - wzór flagi Reska - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 12:06:33
Statut Gminy Resko - Załącznik nr 3 - wzór flagi Reska - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 11:59:42
Statut Gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 11:40:30
test - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-06-05 11:37:04
Kompetencje Skarbnika Gminy Grzegorz Jaworski 2003-05-22 15:11:13
Kompetencje Burmistrza Grzegorz Jaworski 2003-05-22 15:06:36
Kompetencje Sekretarza Gminy - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-05-22 15:05:40
§ Samodzielne stanowisko ds. budownictwa i planowania przestrzennego - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-05-22 14:20:04
§ Samodzielne stanowisko ds. drogownictwa, BHP i robót publicznych - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2003-05-22 14:11:13