Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 07:39:54
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 07:39:31
Mateusz Jaworski 2018-02-05 12:25:09
W Y K A Z Nr 3/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-02-01 11:42:49
W Y K A Z Nr 2/2017 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:47:44
Zarządzenie Nr 394/2018 Burmistrza Reska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:14:56
Zarządzenie Nr 393/2018 Burmistrza Reska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:13:51
PODSTAWOWOWA KWOTA DOTACJI i STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA 2018 ROK - 30 stycznia 2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:09:53
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Mateusz Jaworski 2018-01-26 10:29:43
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:19:31
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:19:21
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:17:59
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:14:31
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:08:21
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:08:13
Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-01-23 12:28:19
Ogłoszenie o wyniku otwartego naboru Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-01-23 12:04:30
W Y K A Z Nr 1/2018 o przeznaczeniu do zbycia działki gruntowej w drodze darowizny Mateusz Jaworski 2018-01-17 11:26:45
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-01-16 13:32:02
Mateusz Jaworski 2018-01-16 09:25:23
Mateusz Jaworski 2018-01-16 09:22:09
Uchwała Nr XXXIII/286/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznej przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenie Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:08:50
Uchwała Nr XXXIII/285/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:06:48
Uchwała Nr XXXIII/284/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Resko od Powiatu Łobeskiego zadania zarządzania publicznymi drogami powiatowymi Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:05:21
Uchwała Nr XXXIII/283/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:04:12
Uchwała Nr XXXIII/282/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonywanie darowizny nieruchomości Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:02:00
Uchwała Nr XXXIII/281/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Resko w latach 2018 - 2022 Mateusz Jaworski 2018-01-12 08:00:20
Uchwała Nr XXXIII/280/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r." Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:59:07
Uchwała Nr XXXIII/279/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:57:49
Uchwała Nr XXXIII/278/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2018 r Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:56:52
Uchwała Nr XXXIII/277/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:56:00
Uchwała Nr XXXIII/276/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:54:34
Uchwała Nr XXXIII/275/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:53:50
Uchwała Nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2018 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:52:54
Uchwała Nr XXXIII/274/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2018 Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:52:27
Uchwała Nr XXXIII/273/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:51:35
Uchwała Nr XXXIII/272/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomani na 2018 rok. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:50:42
Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:48:41
Protokół XXXII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:44:05
Protokół XXXII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-01-12 07:39:01