Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Mateusz Jaworski 2018-01-11 13:17:26
Informacja o wydaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działce nr 415/7 obręb Iglice gm, Resko" Mateusz Jaworski 2018-01-08 12:14:28
Uchwała Nr CCCLXXXIII.718.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 14 grudnia 2017 r. w opinii o możliwości sfinansowania deficytu ustalonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Resko na 2018 rok Mateusz Jaworski 2018-01-05 07:27:58
Załącznik nr. 2 - struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2018-01-03 11:44:44
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-29 12:43:33
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-12-28 12:48:52
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2017-12-28 12:48:34
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-28 12:40:01
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2017-12-28 12:38:17
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-12-28 12:37:45
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2017-12-28 12:13:22
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-12-28 12:05:09
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-28 11:43:17
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-27 11:36:14
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-27 10:42:34
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-22 16:40:56
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-22 16:39:51
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:55:43
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:44
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:36
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:29
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:22
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-20 10:26:21
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-20 09:03:39
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-15 13:09:56
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-15 13:09:33
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-15 12:10:43
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-15 12:10:27
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-15 11:54:03
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:21:43
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:20:32
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:20:25
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:20:17
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 20.12.2017r. Mateusz Jaworski 2017-12-12 14:48:49
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-12 11:15:34
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-12 08:31:09
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-11 13:07:20
ZARZĄDZENIE Nr 305/2017 Burmistrza Reska z dnia 8 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:49:01
Uchwała Nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Resko na lata 2010 - 2019 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:46:58
Uchwała Nr XXXII/270/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2017 r." Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:45:48