Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr CCII.392.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu - przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2018 Mateusz Jaworski 2018-06-06 07:32:48
Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu Mateusz Jaworski 2018-06-05 11:02:51
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Mateusz Jaworski 2018-06-05 11:02:35
Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu Mateusz Jaworski 2018-06-05 11:01:41
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-06-05 10:35:53
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-06-04 09:20:25
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-06-04 09:19:59
STATUT SOŁECTWA MOŁSTOWO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:14:12
STATUT SOŁECTWA STAROGARD Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:13:53
STATUT SOŁECTWA SIWKOWICE Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:13:34
STATUT SOŁECTWA PRZEMYSŁAW Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:13:13
STATUT SOŁECTWA SMÓLSKO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:12:57
STATUT SOŁECTWA PRUSIM Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:12:35
STATUT SOŁECTWA POLICKO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:12:17
STATUT SOŁECTWA ŁUGOWINA Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:58
STATUT SOŁECTWA ŁOSOŚNICA Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:39
STATUT SOŁECTWA ŁAGIEWNIKI Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:22
STATUT SOŁECTWA ŁABUŃ WIELKI Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:06
STATUT SOŁECTWA DOROWO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:10:47
STATUT SOŁECTWA LUBIEŃ DOLNY Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:10:21
STATUT SOŁECTWA KOMOROWO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:10:01
STATUT SOŁECTWA IGLICE Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:09:44
STATUT SOŁECTWA GARDZIN Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:09:21
Uchwała Nr XXXVII/317/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:06:04
Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:05:25
Uchwała Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocnicznych gminy Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:03:43
Uchwała Nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:02:12
Uchwała Nr XXXVII/313/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:59:25
Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:58:26
Uchwała Nr XXXVII/311/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:57:02
Uchwała Nr XXXVII/310/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:56:04
Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:55:19
Uchwała Nr XXXVII/307/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:54:06
Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęci nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:52:52
Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za miejsca do pochowania zmarłych Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:50:53
Uchwała Nr XXXVII/304/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyznaczenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:49:55
Uchwała Nr XXXVII/303/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:48:45
Uchwała Nr XXXVII/300/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:47:43
Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:30:32
Sesja Rady Miejskiej z 9 maja 2018 r Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:28:39