Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

 

 

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

I. STRONA TYTUŁOWA:

1. Nazwa i dane kontaktowe administratora:

                                                   a) nazwa administratora:  Burmistrz Reska,                                                 

                                                                                                                b) adres: 72-315 Resko, ul. Rynek 1

                                                                                                                c) e – mail: resko@resko.pl

                               d) nr telefonu/faksu: 0 91 39 51 503 / 0 91 39 51 503  wew.15.

 

                                    2. Inspektor Ochrony Danych :

                                   a) nazwa inspektora: Mateusz Jaworski,

                                   b) adres: 72-315 Resko, ul. Rynek 1, pokój nr

                                   c) email: Mateusz.jaworski@resko.pl

                                   d) nr telefonu: 9139951503 wew. 36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

1

przyjmowanie ofert w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego

samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Przeprowadzenie procedury udzielenia zamówienia publicznego

 Osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr  Pesel

 

Ustawa prawo zamówień publicznych, regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

Osobom na wniosek

dokumentacja papierowa, e-mail

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

2

Sporządzanie umów o realizację zamówienia publicznego

samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych

Udzielenie zamówienia publicznego

Osoby fizyczne i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr Pesel

 

Ustawa prawo zamówień publicznych, regulamin udzielania zamówień o wartości poniżej 30 tys. euro

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B10

nie dotyczy

nie dotyczy

Osobom na wniosek

dokumentacja papierowa, pliki elektroniczne doc. docx, odt

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

1

przyjmowanie wniosków o wydawanie zaświadczeń, wyrysów i wypisów w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

samodzielne stanowisko ds.  gospodarki przestrzennej

wydawanie zaświadczeń

składający wniosek

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ew. działki

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

2

przyjmowanie wniosków o zaopiniowanie wstępnych projektów podziału działek

samodzielne stanowisko ds.  gospodarki przestrzennej

wydawanie postanowień

składający wniosek

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ew. działki

art.93 ustawy o gospodarce nieruchomościami

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

3

przyjmowanie wniosków o zaopiniowanie projektów robót geologicznych

samodzielne stanowisko ds.  gospodarki przestrzennej

wydawanie postanowień

składający wniosek

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ew. działki

art.80 ustawy prawo geologiczne i górnicze

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

4

przyjmowanie wniosków o zezwolenie na wykonanie na nieruchomościach gminnych prac budowlanych

samodzielne stanowisko ds.  gospodarki przestrzennej

wydawanie zgody burmistrza na przeprowadzenie inwestycji

składający wniosek

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ew. działki

ustawa prawo budowlane

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

5

przyjmowanie wniosków o ustalenie warunków zabudowy

samodzielne stanowisko ds.  gospodarki przestrzennej

wydawanie decyzji

składający wniosek, strony postępowania

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ew. działki

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wnioskodawca,  dane uzyskane drogą elektroniczną z zasobu Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łobzie

brak terminu, kat. archiwalna A

nie dotyczy

urbanista sporządzający projekt decyzji

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

6

przyjmowanie wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

samodzielne stanowisko ds.  gospodarki przestrzennej

wydawanie decyzji

składający wniosek, strony postępowania

imię, nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, nr ew. działki

ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

wnioskodawca,  dane uzyskane drogą elektroniczną z zasobu Wydziału Geodezji i Kartografii Starostwa Powiatowego w Łobzie

brak terminu, kat. archiwalna A

nie dotyczy

urbanista sporządzający projekt decyzji

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

przyjmowanie zawiadomień, zaświadczeń i decyzji dotyczących zamiaru wykonania robót budowlanych na terenie Gminy Resko

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

otrzymywanie i przechowywanie

 

osoby będące właścicielami działek i nieruchomości, na których planują wykonać roboty budowlane

imię i nazwisko adres zamieszkania

nr ew. działki i nieruchomości oraz imię i nazwisko autora projektu, numer uprawień do projektowania

ustawa - Prawo Budowlane,

ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego

Starosta Łobeski ,ul. Konopnickiej 41, 73-150 Łobez

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa i elektroniczna

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

2

przyjmowanie zawiadomień, postanowień i decyzji dotyczących wykonanych robót budowlanych na terenie Gminy Resko

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

otrzymywanie i przechowywanie

osoby będące właścicielami działek i nieruchomości, na których wykonane zostały roboty budowlane

imię i nazwisko adres zamieszkania

nr ew. działki i nieruchomości

ustawa - Prawo Budowlane,

ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Niepodległości 35, 73-315 Resko

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa i elektroniczna

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

3

prowadzenie spraw związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi i mieniem komunalnym

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

realizacja inwestycji gminnych

osoby będące właścicielami nieruchomość, na których realizowana jest inwestycja lub na wniosek których podejmowane są działania zmierzające do realizacji inwestycji

imię i nazwisko, adres zamieszkania

nr ew. działki, nieruchomości

ustawa -   Prawo Budowlane

ustawa – Kodeks postępowania administracyjnego

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa i elektroniczna

zamykane w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

4

przyjmowanie i składanie wniosków dotyczących projektu Lokalny Animator Sportu

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

uzyskanie dofinansowania na realizację projektu Lokalny Animator Sportu

osoba pełniąca funkcje Lokalnego Animatora Sportu w ramach projektu

imię i nazwisko, adres zamieszkaniadatę urodzenia, PESEL, imiona rodziców, numer konta osobistego, telefon, email, informacje dotyczące zatrudnienia i otrzymywanego wynagrodzenia

 

Regulamin naboru i uczestnictwa w projekcie Lokalny Animator Sportu

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

Zespół Szkół w Resku, ul B. Prusa 2, 72-315 Resko

Fundacja Orły Sportu, ul. Lipowa 3, 84-100 Puck (umowa nr IiB.272.1.2018 z dnia 25.05.2018 r.) 

Instytucja współfinansująca projekt

dokumentacja papierowa i elektroniczna

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. INWESTYCJI I BUDOWNICTWA

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

przyjmowanie deklaracji dotyczących budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Resko

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

dofinansowanie budowy oczyszczalni ścieków

osoby będące właścicielami działek, na których można wybudować oczyszczalnie

imię i nazwisko adres zamieszkania

nr ew. działki, nr telefonu, PESEL

Prawo Ochrona Środowiska

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego, ul. Piaskowa 6, 78-520 Złocieniec

(umowa nr IiBII.272.3.18 z dnia 25.05.2018r.)

instytucja

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

2

przyjmowanie wniosków dotyczących budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Resko

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

budowa oświetlenia ulicznego

osoby będące właścicielami nieruchomości, przy których można wybudować oświetlenie uliczne

imię i nazwisko adres zamieszkania

nr ew. działki,

Prawo Energetyczne

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

nie dotyczy

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

3

przyjmowanie wniosków dotyczących gminnej infrastruktury technicznej na terenie Gminy Resko

samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa

budowa infrastruktury technicznej na terenie Gminy Resko

osoby będące właścicielami nieruchomości

imię i nazwisko adres zamieszkania

nr ew. działki,

Prawo Budowlane

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

nie dotyczy

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

ASYSTENT RODZINY

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

Wspieranie rodziny

Asystent rodziny

Realizacja zadań gminy

 Rodziny zamieszkałe na terenie gminy współpracujące z asystentem rodziny

Imię , nazwisko adres zamieszkania

Pesel, data urodzenia,telefon, stan zdrowia, dane członków rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny  i pieczy zastępczej

OPS, Sąd

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B10

nie dotyczy

OPS, Sąd

OPS, Sąd, Zespół interdyscyplinarny, PCPR, Szkoły

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

przyjmowanie zgłoszeń usunięcia drzewa lub krzewu oraz dokumentów wydanych w związku z prowadzeniem tego postępowania

samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

ustalenie czy należy wnieść zastrzeżenie

 składający zawiadomienie o zamiarze usunięcia drzewa lub krzewu

adres zamieszkania

nr ew. działki

art.83 ustawy o ochronie przyrody

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

2

prowadzenie postępowania w sprawie wydawanie decyzji nakazującej uprzątnięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania

samodzielne stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki wodnej

wydawanie decyzji

osoby będące właścicielami działek, na których  znajdują się odpady

adres zamieszkania

nr ew. działki

ustawa o odpadach

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

Rejestr osób oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego na czas nieoznaczony

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Realizacja zadań gminy dotyczących spraw z Gospodarki Mieszkaniowej

Osoby starające się o przydział lokalu

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

Komisja Mieszkaniowa ul. Rynek 1, 72-315 Resko

dane są przekazywane Społecznej Komisji Mieszkaniowej

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

2

Rejestr osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Realizacja zadań gminy dotyczących spraw z Gospodarki Mieszkaniowej

Osoby starające się o przydział lokalu

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

Komisja Mieszkaniowa ul. Rynek 1, 72-315 Resko

dane są przekazywane Społecznej Komisji Mieszkaniowej

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

3

Rejestr osób oczekujących na przydział lokalu socjalnego – wyroki sądowe

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Realizacja zadań gminy dotyczących spraw z Gospodarki Mieszkaniowej

Osoby starające się o przydział lokalu na podstawie wyroku sądowego

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

Komisja Mieszkaniowa ul. Rynek 1, 72-315 Resko

dane są przekazywane Społecznej Komisji Mieszkaniowej

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

4

Ustalanie uprawnień do najmu lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Realizacja zadań gminy dotyczących spraw z Gospodarki Mieszkaniowej

Osoby starające się o przydział lokalu mieszkalnego

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

Komisja Mieszkaniowa ul. Rynek 1, 72-315 Resko

dane są przekazywane Społecznej Komisji Mieszkaniowej

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

5

Zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Realizacja zadań gminy dotyczących spraw z Gospodarki Mieszkaniowej

Najemcy gminnych lokali mieszkalnych

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

kat. archiwalna A

nie dotyczy

1. Komisja Mieszkaniowa ul. Rynek 1, 72-315 Resko

2. Marcin Mielcarek, ul. Sportowa 1/1, Resko

3. Roman Kucaj, Woj.Pol.37/2, Resko

4. Waldemar Busz, ul. Odnoga Węgorzyńska 6, 73-150 Łobez

dane są przekazywane Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Kominiarzowi, firmie Remontowo-budowlanej „RK”, osobie przeprowadzającej kontrole okresowe obiektów budowlanych

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Akta najemców gminnych lokali

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Realizacja zadań gminy dotyczących spraw z Gospodarki Mieszkaniowej

Najemcy gminnych lokali mieszkalnych

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

kat. archiwalna A

nie dotyczy

1. Komisja Mieszkaniowa ul. Rynek 1, 72-315 Resko

2. Marcin Mielcarek, ul. Sportowa 1/1, Resko

3. Roman Kucaj, Woj.Pol.37/2, Resko

4. Waldemar Busz, ul. Odnoga Węgorzyńska 6, 73-150 Łobez

dane są przekazywane Społecznej Komisji Mieszkaniowej, Kominiarzowi, firmie Remontowo-budowlanej „RK”, osobie przeprowadzającej kontrole okresowe obiektów budowlanych

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Wspólnoty Mieszkaniowe

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Załatwianie spraw dotyczących Wspólnot Mieszkaniowych

Właściciele lokali i najemcy gminnych mieszkań

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, pesel

 

Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego

wnioskodawca

kat. archiwalna A

nie dotyczy

nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

8

Załatwianie spraw dotyczących promocji Gminy

samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej

Załatwianie spraw dotyczących promocji i turystyki

Mieszkańcy Gminy Resko i turyści

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

K.p.a.

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

Rejestr upomnień

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

ustalenie czy należy wystawić upomnienie

 osoby posiadające zaległości podatkowe

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa, ustawa o postępow. egzekucyjnym w administracji

art.15

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa/ elektroniczna w programie podatkowym Korelacja

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

2

Rejestr tytułów wykonawczych

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

ustalenie czy należy wystawić tytuł wykonawczy

osoby posiadające zaległości podatkowe

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

ustawa o postępow. egzekucyjnym w administracji art.26, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym

Ordynacja podatkowa

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane przekazane do Urzędów Skarbowych

dokumentacja papierowa/ elektroniczna w programie podatkowym Korelacja

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

3

Rejestr zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach/ stwierdzający stan zaległości

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Wydanie zaświadczenia

Osoby będące właścicielami nieruchomości

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa

Art. 306e,Ustawa o opłacie skarbowej

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

3

Korespondencje z Komornikami Sądowymi

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Przekazanie informacji o stanie zaległości podatkowych

osoby posiadające zaległości podatkowe/brak zaległości

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

ustawa o postępow. egzekucyjnym w administracji art.26c, Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane przekazane do Komorników Sądowych

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

4

Korespondencje z Urzędami Skarbowymi

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Przekazanie informacji o zmianie stanu zaległości podatkowych

osoby posiadające zaległości podatkowe

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych §15, Ordynacja podatkowa, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane przekazane do Urzędów Skarbowych

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

Postanowienia o zaksięgowaniu

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Wydanie postanowienia

Ustalenie czy należy wystawić postanowienie

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa

art. 62§4-4a

dane znajdujące się w urzędzie

10 lat od zakończenia sprawy, kat. archiwalna B10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa/ elektroniczna w programie podatkowym Korelacja 

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

Rejestr nadpłat

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Weryfikacja czy należy wysłać zawiadomienie o nadpłacie

Osoby posiadające nadpłatę

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa

 

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpis na hipotekę

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Weryfikacja czy należy dokonać wpisu na hipotekę

Osoby posiadające zaległość

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa

art. 62§4-4a, Ustawa o księdze wieczystej i hipotece, Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane przekazane do Sądów Rejonowych

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowody wpłat

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Sprawdzenie pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych

Osoby wpłacające-księgowanie wpłaty

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

Dowody wpłat od inkasentów

samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej

Sprawdzenie pod względem rachunkowym i formalnym dowodów księgowych

Osoby wpłacające-księgowanie wpłaty

Imię i nazwisko

adres zamieszkania

PESEL

 

Ordynacja podatkowa, Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych, Ustawa o podatku rolnym, Ustawa o podatku leśnym

dane znajdujące się w urzędzie

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

1

przyjmowanie wniosków mieszkańców

samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

ustalenia i zaspokojenie potrzeb

 osoby fizyczne

adres zamieszkania

nr ew. działki

telefony

kodeks postępowania  administacyjnego

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

2

prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogi

samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

wydawanie decyzji

osoby chcące uzyskać zezwolenie na zajęcie pasa drogi

adres zamieszkania

 

 ustawa o drogach publicznych

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

3

Organizacja prac i rozliczanie godzin pracowników

samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa

sporządzanie informaci o odpracowywa nych godzinach

osoby wykonujące prace społecznie użyteczną

adres zamieszkania

 

rozporządzenie ministra sprawiedliwości

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. PORZADKOWYCH I KADROWYCH

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

Rekrutacja pracowników

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Rekrutacja

pracowników

 

Kandydaci do pracy

 

Imię i nazwisko, dane adresowe, dane o wykształceniu, stażu pracy , uprawnieniach zawodowych

 

Zgoda osób, których dane dotyczą

 

Kandydaci do pracy

 

Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

 

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

2

Prowadzenie rejestru pracowników, akt pracowniczych, akt archiwalnych pracowniczych i ewidencji czasu ich pracy

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Prowadzenie ewidencji pracowników zgodnie z Kodeksem pracy

pracownicy

Imię i nazwisko, dane adresowe, dane o wykształceniu, przebiegu pracy, absencji (urlopy, zwolnienia lekarskie), dane o zakresie obowiązków, stawce wynagradzania, karach i nagrodach, podnoszenia kwalifikacji, , zaświadczenia lekarskie

 

Ustawa o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy

 

Pracownik

,

BE 50, B3,BE 10, B5

 

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Dane są przekazywane innym podmiotom,

 lekarz medycyny pracy

 

Dokumentacja papierowa i system kadrowo - płacowy

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

3

Prowadzenie rejestru umów o świadczenie usług i o dzieło

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Prowadzenie ewidencji

 

usługodawcy

 

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, Pesel, oświadczenia

 

Kodeks cywilny

 

usługodawca

 

BE 50, B10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Dane nie są przekazywane  innym podmiotom

 

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

4

Rejestr wniosków i umów o organizacje staży osobom bezrobotnym, wniosków o organizacje prac społeczno – użytecznych oraz wniosków o zawarcie umowy o organizację robót publicznych

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Rekrutacja pracowników

 

Kandydaci,

 Urząd pracy

 

Dane identyfikacyjne, dane adresowe, PESEL

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Kodeks pracy

 

Urząd pracy, kandydaci, Ośrodek pomocy społecznej

 

BE 50, BE 10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane przekazywane są innym podmiotom

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

5

Rejestr skazanych skierowanych do odbycia prac społeczno użytecznych

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Prowadzenie ewidencji

 

Sąd Rejonowy w Łobzie

Imię i nazwisko, imię ojca, data urodzenia, adres zamieszkania

 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych

 

Kurator Sądowy

 

B5

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

 

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

6

Rejestr wniosków o udostępnianie informacji publicznej

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Udzielenie informacji

 

wnioskodawcy

 

Imię i nazwisko, dane adresowe,  adres mailowy, nr telefonu

 

Ustawa o dostępie do informacji publicznej, nazwy firm,

 

wnioskodawca

 

B5

 Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Dane są przekazywane innym podmiotom

 

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

7

Rejestr wniosku o udostępnienie zapisu monitoringu

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Udzielenie zapisu monitoringu

 

wnioskodawca

Nazwa firmy lub instytucji, dane adresowe, imię i nazwisko

 

Ustawa o samorządzie gminy

 

 

wnioskodawca

 

B5

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 Dane są przekazywane innym podmiotom

 Dokumentacja papierowa i cyfrowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

8

Rejestr postanowień w sprawach umorzenia postępowania egzekucyjnego

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

 

umorzenie

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

 

Imię i nazwisko, dane adresowe, nr NIP, nr PESEL

 

Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym

 

Naczelnik urzędy skarbowego

 

BE5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

 

Dokumentacja papierowa, system TRAFIC

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymaga

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

9

Zawiadomienie o wysokości kosztów egzekucyjnych

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

obciążenie

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego

 

Imię i nazwisko, dane adresowe

Ustawa o postepowaniu egzekucyjnym

Naczelnik urzędy skarbowego

BE5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie sa przekazywane innym podmiotom

Dokumentacja papierowa, system TRAFIC

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymaga

 

Nie dotyczy

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Przyjmowanie zgłoszeń o bezdomnych, wałęsających się, rannych i padłych zwierzętach

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych

 i kadrowych

Zapewnienie opieki zwierzętom

Składający zawiadomienie 

Imię i nazwisko, adres, nr telefonu

Ustawa o ochronie zwierząt,

 

zgłaszający

B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane  są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

11

Wydanie zlecenia wyłapania, zebrania padliny, transportu zwierzęcia

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych

 i kadrowych

Zapewnienie opieki nad zwierzętami

Składający zawiadomienie

Imię i nazwisko, adres, nr telefonu

Ustawa o ochronie zwierząt

zgłaszający

 

B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane  są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

12

Powadzenie ewidencji oświadczeń osób  - społecznych opiekunów – karmicieli

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

Zapewnienie opieki nad zwierzętami

Składający oświadczenie

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Ustawa o ochronie zwierząt

zgłaszający

B5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacji papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena

 skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

13

Lista osób społecznych – karmicieli

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

Zapewnienie opieki nad zwierzętami

Osoby społecznie dokarmiające koty

Imię i nazwisko, adres zamieszkania

Ustawa o ochronie zwierząt

zgłaszający

B5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena

skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

14

Prowadzenie rejestru osób składających podanie o sterylizację lub kastrację kotów

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

Zapewnienie opieki nad zwierzętami

Składający podanie

Imię i nazwisko, adres i nr telefonu

Ustawa o ochronie zwierząt

zgłaszający

B5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

dane są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena

skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

15

Prowadzenie rejestru umów adopcyjnych i domów tymczasowych

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

Zapewnienie opieki nad zwierzętami

osoby adoptujące lub tymczasowo opiekujące się bezdomnymi zwierzętami

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu, PESEL

Ustawa o ochronie zwierząt

Opiekunowie i osoby adoptujące

B5

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane przekazywane są innym podmiotom

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena

 skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

16

Przyjmowanie zeznań świadków w sprawie potwierdzenia wykonywania prac w indywidualnym gospodarstwie rolnym

Samodzielne stanowisko ds. porządkowych i kadrowych

 

Wydanie zeznań świadka

 

Wnioskodawca i świadkowie

Imię i nazwisko, dane adresowe, nr dowodu osobistego, data urodzenia, imiona rodziców, nr działki, na której znajdowało się gospodarstwo, nr legitymacji ubezpieczeniowej, nr PESEL,

 

Ustawa o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym

 

Wnioskodawca i świadkowie

B10

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane przekazywane są innym podmiotom

Dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena

 skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

 

PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

Kierowanie i nadzorowanie Placówki Wsparcia Dziennego

Kierownik Placówki Wsparcia Dziennego oraz Wychowawca świetlicy

Realizacja zadań gminy

 Rodziny zamieszkałe na terenie gminy

Imię , nazwisko adres zamieszkania

Pesel, data urodzenia, telefon, stan zdrowia, dane dotyczące rodziny

Ustawa o wspieraniu rodziny  i pieczy zastępczej

OPS, Szkoła , rodziny

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B10

nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBYWATELSKICH

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

1

przyjmowanie wniosku o wymeldowanie w drodze decyzji  oraz dokumentów w związku z prowadzeniem tego postępowania

samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

wydanie decyzję

 Osoba będąca właścicielem nieruchomości z której ma nastąpić wymeldowanie

Dane stron postępowania (imię i nazwisko oraz adres)

Ustawa o ewidencji ludności

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B-10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane są przekazywane stronom postępowania

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

2

przyjmowanie wniosku o zameldowanie w drodze decyzji oraz dokumentów w związku z prowadzeniem tego postępowania

samodzielne stanowisko ds. spraw obywatelskich

wydanie decyzję

 Osoba , która zamieszkuje w danej nieruchomości (wnioskodawca) oraz osoba będąca właścicielem nieruchomości z której ma nastąpić zameldowanie

Dane stron postępowania (imię i nazwisko oraz adres)

Ustawa o ewidencji ludności

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B-10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane są przekazywane stronom postępowania

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

3

Przyjmowanie zgłoszeń meldunkowych (o zameldowanie na pobyt stały, o zameldowanie na pobyt  czasowy, o wymeldowaniu z pobytu stałego, o wymeldowaniu z pobytu czasowego, zgłoszenie wyjazdu poza granice RP oraz zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice RP)

samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Dokonanie formalności meldunkowej

Osoba wnioskująca o dokonanie formalności meldunkowych

PESEL, Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców, data  i miejsce urodzenia, płeć, kraj urodzenia, adres na jaki ma nastąpić meldunek, adres poprzedni, imiona i nazwisko pełnomocnika

Ustawa o ewidencji ludności

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B10

nie dotyczy

MSWiA

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

4

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia meldunkowego

samodzielne stanowisko ds. spraw obywatelskich

Wydanie zaświadczenia

Składający wniosek o wydanie zaświadczenia meldunkowego

Imię i nazwisko, adres zameldowania

Ustawa o ewidencji ludności

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

5

Przyjmowanie wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców

samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Udostępnienie danych

Składający wniosek o udostępnienie danych

Imię i nazwisko, adres

Ustawa o ewidencji ludności

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja;

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

6

Przyjmowanie wniosków o wydanie dowodów osobistych

samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Wydanie dowodu osobistego

Składający wniosek o wydanie dowodu osobistego

PESEL,Imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, płeć, obywatelstwo,imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, adres, nr telefonu, adres e-mailowy, nr i seria dowodu osobistego

Ustawa o dowodach osobistych

wnioskodawca

50 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B10*) lub BE50

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

7

Przyjmowanie formularzy zgłoszenia zagubienia/zniszczenia dowodu osobistego

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Unieważnienie dowodu w RDO i wydanie zaświadczenia

Składając formularz zgłoszenia zagubienia/zniszczenia dowodu osobistego

PESEL, imiona i nazwisko, nazwisko rodowe, imiona rodziców,data i miejsce urodzenia, nazwisko rodowe matki,płeć, kraj urodzenia, nr i seria dowodu, adres

Ustawa o dowodach osobistych

wnioskodawca

50 lat od zakończenia sprawy, kat. Archiwalna B10*) lub  BE50

nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

8

Prowadzenie  Rejestru Wyborców

Samodzielne stanowisko ds. obywatelskich

Wydanie decyzji, wykonanie spisów wyborców na wybory, referenda

Składający wniosek o wpisanie do Rejestru Wyborców

PESEL, imiona i nazwisko, obywatelstwo, płeć, nazwisko rodowe, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, nr i seria dowodu, adres

Kodeks wyborczy

wnioskodawca

Kat arch. BE5*)

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Dane przekazane są na Platformę Wyborczą

Dokumentacja papierowa, system Ewidencja Ludności ,,Districtus” Korelacja; system WOW

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

Nie dotyczy

Nie dotyczy

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

1

Przyjmowanie zgłoszenia urodzenia ( w trybie zwykłym i szczególnym) oraz dokumentów w związku z rejestracją aktu urodzenia

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja urodzenia i wydanie aktu urodzenia

Zgłaszający

imiona i nazwisko dziecka, data i miejsce urodzenia dziecka, kraj urodzenia,  imiona i nazwiska rodziców, płeć dziecka, obywatelstwo, nazwisko noszone i rodowe rodziców, nr i serie dowodów osobistych rodziców, nr i serie paszportu rodziców dziecka, stany cywilne rodziców, Pesel rodziców dziecka,informacje o stanie zdrowia dziecka, ciąży i porodzie, poprzednich ciążach i porodach matki dziecka (czas trwania ciąży, miejsce porodu, ciężar i długość noworodka, data poprzedniego porodu, skala Apgar, liczba wszystkich dzieci urodzonych przez matkę żywe i martwe urodzenia), nr aktów urodzeń rodziców dziecka  oraz nr aktu małżeństwa rodziców, nr telefonu rodziców dziecka, nr i seria dowodu dziecka lub paszportu

Ustawa o aktach stanu cywilnego

wnioskodawca

 

kat. archiwalna A

nie dotyczy

Nie dotyczy

Urząd Statystyczny ul. Kościuszki 78/82, 10-950 Olsztyn; Minister Właściwy do Spraw Wewnętrznych Warszawa

dokumentacja papierowa, system   ,,Żródło”.system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja;

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

2

Przyjmowanie zapewnienia do zawarcia małżeństwa, (rejestracja w trybie zwykłym i szczególnym) oraz dokumentów w związku z rejestracją aktu małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja małżeństwa i wydanie aktu małżeństwa

 Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo

Dane kobiety i mężczyzny zamierzającego zawrzeć małżeństwo (tj. imiona i nazwiska, nazwiska rodowe, data i miejsce urodzenia,kraj urodzenia,  PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, adres korespondencyjny, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, imiona , nazwiska i nazwiska rodowe  rodziców, miejsce poprzedniego związku małżeńskiego, oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, data i miejsce zawarcia małżeństwa,, nr aktów urodzeń i małżeństw,  imiona i nazwiska świadków

Ustawa o aktach stanu cywilnego

wnioskodawcy

 

kat. archiwalna A

nie dotyczy

nie dotyczy

Urząd Statystyczny ul. Kościuszki 78/82, 10-950 Olsztyn; Minister Właściwy do Spraw Wewnętrznych Warszawa

dokumentacja papierowa, system   ,,Żródło”.system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja;

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

3

Przyjmowanie zgłoszenia zgonu ( w trybie zwykłym lub szczególnym) oraz dokumentów w związku z rejestracją aktu zgonu

Urząd Stanu Cywilnego

Rejestracja zgonu i wydanie aktu zgonu

Zgłaszający

Data i miejsce zgonu\znalezienia zwłok, Dane zmarłego:(PESEL ,płeć,obywatelstwo, imiona  , nazwiska, nazwisko rodowe, data i miejsce urodzenia, kraj urodzenia, stan cywilny, imiona , nazwiska i nazwiska rodowe rodziców, nr i seria dowodu, adres zamieszkania, przyczyna zgonu, wykształcenie). Dane małżonka zmarłego: (PESEL, imiona),  nazwiska i nazwisko rodowe), Dane osoby zgłaszającej: imiona i nazwisko, nr i seria dowodu/paszportu, nr telefonu.

Ustawa o aktach stanu cywilnego

wnioskodawcy

 

kat. archiwalna A

nie dotyczy

nie dotyczy

Urząd Statystyczny ul. Kościuszki 78/82, 10-950 Olsztyn; Minister Właściwy do Spraw Wewnętrznych Warszawa

dokumentacja papierowa, system   ,,Żródło”.system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja;

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

4

Przyjmowanie wniosków o zmianę i mienia i nazwiska

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie decyzji

Zgłaszający

PESEL,  imiona i nazwisko, nazwisko rodowe (przed zmianą i po zmianie), data i miejsce urodzenia, oznaczenie aktu małżeństwa, miejsce sporządzenia aktu małżeństwa, oznaczenie sądu, który orzekł rozwód, sygnatura pozwu i data uprawomocnienia wyroku rozwodowego,imię i nazwisko biegłego, imię i nazwisko tłumacza, nr i seria dowodu

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska

wnioskodawca

 

kat. archiwalna B10*)

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja; system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

5

Przyjmowanie oświadczenia rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Urząd Stanu Cywilnego

Zmiana nazwiska

Zgłaszający

PESEL,  imiona i nazwisko, nazwisko rodowe (przed zmianą i po zmianie), data i miejsce urodzenia, oznaczenie aktu małżeństwa, miejsce sporządzenia aktu małżeństwa, oznaczenie sądu, który orzekł rozwód, sygnatura pozwu i data uprawomocnienia wyroku rozwodowego,imię i nazwisko biegłego, imię i nazwisko tłumacza, nr i seria dowodu

Ustawa o aktach stanu cywilnego

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B5

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa, system Ewidencji Ludności ,,Districtus” Korelacja;

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

6

Przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia

Zgłaszający

Dane kobiety i mężczyzny zamierzającego zawrzeć małżeństwo (tj. imiona i nazwiska, nazwiska rodowe, data i miejsce urodzenia,kraj urodzenia,  PESEL, stan cywilny, obywatelstwo, adres korespondencyjny, seria i nr dowodu osobistego lub paszportu, imiona , nazwiska i nazwiska rodowe  rodziców, miejsce poprzedniego związku małżeńskiego, oświadczenie o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa, data i miejsce zawarcia małżeństwa,, nr aktów urodzeń i małżeństw,  imiona i nazwiska świadków

Ustawa o aktach stanu cywilnego

wnioskodawca

 

kat. archiwalna B5*)

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa,  system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

7

Przyjmowanie wniosku o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym

Urząd Stanu Cywilnego

Wydanie zaświadczenia

Zgłaszający

Imię (imiona) , nazwisko, adres do korespondencji, stan cywilny nr i seria dowodu osobistego, organ wydający dowód lub paszport, płeć, imiona i nazwiska rodowe rodziców

Ustawa o aktach stanu cywilnego

Wnioskodawca

 

 

kat. archiwalna B5*)

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa,  system   ,,Żródło”.

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

8

Nadawanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Urząd Stanu Cywilnego

Nadanie medalu

Wojewoda Zachodniopomorski

Dane kobiety i mężczyzny dla , których ma nadany być medal: PESEl, Nazwisko, imiona, imiona rodziców, data i miejsce urodzenia, poprzednie nazwiska, karalność sądowa, miejsce zameldowania na pobyt stały, data zawarcia małżeństwa

Ustawa o orderach i odznaczeniach

Wojewoda

 

Kat arch A

Wojewoda

Wojewoda

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

 

 

REJESTR CZYNNOŚCI PRZETWARZANIA

 

 

lp.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

 

 

 

nazwa czynności przetwarzania

jednostka organizacyjna

cel przetwarzania

kategorie osób

kategorie danych

podstawa prawna

źródło danych

planowany termin usunięcia kategorii danych

nazwa współ

administratora i dane kontaktowe

nazwa podmiotu przetwarzającego i dane kontaktowe

kategorie odbiorców

nazwa systemu lub oprogramowania

 ogólny opis technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 32 ust. 1.

DIPIA (jeżeli tak , lokalizacja raportu

transfer do państwa trzeciego lub org. międzynarodowej

 

 

transfer do kraju trzeciego lub org. międzynarodowej (nazwa kraju lub podmiotu)

jeśli transfer

 art. 49 ust. 1 akapit drugi- dokumentacja odpowiednich zabezpieczeń

 

 

 

 

 

art.30 ust.1 lit.b

art.30 ust.1 lit.c

art.30 ust.2 lit.c

 

 

art.30 ust.1 lit.f

art.30 ust.1 lit.a

art.30 ust.1 lit.d

art.30 ust.2 pkt

 

art.30 ust.1 lit.g

 

art.30 ust.1 lit.e

art.30 ust.1 lit.e

 

 

1

Prowadzenie postępowania w sprawie wydawanie decyzji – awans zawodowy nauczycieli

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

wydawanie decyzji

osoby będące nauczycielami w szkole dla, których organem prowadzącym jest Gmina Resko

adres zamieszkania,

PESEL

ustawa Karta Nauczyciela

wnioskodawca

50 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE50

nie dotyczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, uL. Wały Chrobrego 4, 72-315 Szczecin

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie

dokumentacja papierowa, program SIO

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób, program zabezpieczony hasłem

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana,

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

2

Przyjmowanie pism w sprawach nauczycieli

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

Instytucje (MEN, KO Szczecin) zajmujące się sprawami nauczycieli

adres zamieszkania,

PESEL

ustawa Karta Nauczyciela

wnioskodawca

50 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE50

nie dotyczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, uL. Wały Chrobrego 4, 72-315 Szczecin

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie

dokumentacja papierowa program SIO

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób, program zabezpieczony hasłem

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

3

Arkusz organizacyjny szkoły

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

osoby będące nauczycielem w szkołach dla, których organem prowadzącym jest Gmina Resko

Imię i nazwisko, wykształcenie staż pracy

ustawa Prawo Oświatowe

Dyrektorzy Szkół, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym

kat. archiwalna  A

nie dotyczy

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, uL. Wały Chrobrego 4, 72-315 Szczecin

Zachodniopomorski Kurator Oświaty

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

4

Prowadzenie postępowania w sprawie wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Wyłonienie kandydata

osoby będące nauczycielem w szkole dla, których organem prowadzącym jest Gmina Resko

Imię i nazwisko, adres zamieszkania, CV,

PESEL,

ustawa Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe

kandydat

kat. archiwalna  A

nie dotyczy

Kuratorium Oświaty w Szczecinie, uL. Wały Chrobrego 4, 72-315 Szczecin

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

dokumentacja papierowa, program SIO

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób, program zabezpieczony hasłem

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

5

Przyznawanie nagród dla nauczycieli

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

Dyrektorzy szkół dla których jesteśmy organem prowadzącym

Imię nazwisko, szkoła, osiągnięcia

ustawa Karta Nauczyciela

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

6

Organizacja dowozów uczniów do szkół

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

Uczniowie szkół dla których jesteśmy organem prowadzącym

adres zamieszkania,

PESEL, nr legitymacji szkolnej

ustawa Prawo Oświatowe

Szkoły dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE5

nie dotyczy

firma Przewóz Osób Mirosław Biały z siedzibą w Resku przy ul. Gdańska 4/2; Stowarzyszeniem  Na  Rzecz  Osób  z Niepełnosprawnością  Intelektualną,

Ruchową i z Autyzmem w Resku z siedzibą w Radowie Wielkim 11, Gmina Radowo Małe; Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Gryficach, ul. Pocztowa 4, 72-300 Gryfice

 

Przewoźnicy którzy zawarli Umowę z Gmina Resko

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

7

Przyznawanie nagród dla uczniów

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

Dyrektorzy szkół dla których jesteśmy organem prowadzącym, stowarzyszenia

Imię nazwisko, szkoła, osiągnięcia

ustawa Prawo oświatowe

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

8

Prowadzenie postępowania w sprawie wydawania decyzji  o dofinasowanie kosztów kształcenia młodocianych

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

wydawanie decyzji

osoby będące pracodawcami młodocianych

Nazwa pracodawcy, adres firmy; imię i nazwisko ucznia, jego adres zamieszkania,

PESEL, miejsce urodzenia

ustawa Prawo Oświatowe

wnioskodawca

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

nie dotyczy

Kuratorium Oświaty w Szczecinie

dokumentacja papierowa,

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

9

Organizacja nauki pływania dla uczniów

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

Uczniowie szkół dla których jesteśmy organem prowadzącym

Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, szkoła

ustawa Prawo Oświatowe

Szkoły dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

Akademia ANIMUS Albert FRĄCZYK, Plac Sybiraków 1,
78-300 Świdwin

 

Firma, która zawarła Umowę z Gmina Resko

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

10

Kontrola Obowiązku szkolnego

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu uprawnionego do kontroli

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Resko

Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, szkoła

ustawa Prawo Oświatowe

Ewidencja Ludności (Urząd Miejski w Resku)

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

11

Kontrola Obowiązku szkolnego - brak realizacji obowiązku

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu uprawnionego do kontroli – wydanie postanowienia

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Resko

Imię i nazwisko adres zamieszkania, PESEL, szkoła

ustawa Prawo Oświatowe

Dyrektorzy szkół

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

nie dotyczy

dane nie są przekazywane innym podmiotom

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

12

Dotacje dla niepublicznych placówek

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu dotującego

Uczniowie szkół dla których jesteśmy organem prowadzącym

Imię i nazwisko adres zamieszkania, data urodzenia, szkoła

ustawa Finasowanie zadań oświatowych

Placówki dla których Gmina Resko jest organem dotującym

10 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE10

nie dotyczy

Urząd Miejski w Nowogardzie

Gminy, których uczniowie uczęszczają do placówek dotowanych przez Gminę Resko

dokumentacja papierowa

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

13

System Informacji Oświatowej

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Czynności organu prowadzącego szkołę

Uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Resko

Imię i  nazwisko adres zamieszkania,

PESEL

ustawa  o Systemie Informacji oświatowej

Szkoły, dla których jesteśmy organem prowadzącym, Ośrodek Pomocy Społecznej w Resku

50 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna BE50

nie dotyczy

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie, uL. Wały Chrobrego 4, 72-315 Szczecin

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Kuratorium Oświaty w Szczecinie

dokumentacja papierowa program SIO

zamykane w szafie w pomieszczeniu zamykanym, dostępne tylko dla upoważnionych osób. Kontrola dostępu do systemu informatycznego  dostępne tylko dla upoważnionych osób, program zabezpieczony hasłem

po przeprowadzeniu oceny ryzyka, podjęto decyzję, że ocena skutków dla ochrony danych nie jest wymagana

nie dotyczy

nie dotyczy

 

 

14

Przyjmowanie pism w sprawie miejsc do pochowania zmarłych

samodzielne stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia

Realizacja zadania gminy

Osoby posiadające prawo do opieki nad grobami

Imię i nazwisko, adres zamieszkania,

 

ustawa o cmentarzach i chowaniu zmarłych

wnioskodawca

5 lat od zakończenia sprawy,

kat. archiwalna B 5

nie dotyczy

'' IGMAT '' Krzysztof Śliwiński Policko 6a, 72 – 315 Resko

 

Zarządca cmentarza

dokumentacja papierowa