Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko?
2 Zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia, adresowane do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko?
3 Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? , że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2020 r. poz.256), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?, wydałem zawiadamianie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji.
4 Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?
5 Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 12.03.2020 r.
6 Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO
7 Oferta - realizacja zadania publicznego: Kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Resko - "Pływanie moja pasja"
8 Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko? w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP ? na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? :
9 wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :? budowie farmy fotowoltaicznej ?Resko Solar Park? o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?,
10