Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 W dniu 1 grudnia 2020 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- o ustanowieniu stron postępowania, w postępowaniu administracyjny, w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 248/2 obręb Policko"
2 W dniu 1 grudnia 2020 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce ewid. nr 248/2 obręb Policko"
3 Informacja
4 ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2019
5 Obwieszczenie SKO o wydanie decyzji z 3.11.2020 utrzymującej w całości w mocy decyzji Burmistrz Nowogardu nr. 14/2020 z 04.06.2020 o ustaleniu lokalizacji celu publicznego
6 Zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewidencyjnym 240, w miejscowości Policko, gmina Resko"
7 Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację w roku 2020 zadania publicznego pn.: Budowa placu zabaw dla dzieci wraz z przyrodniczym zakątkiem w miejscowości Taczały,
8 Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin
9 Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2021
10 Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2021: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica