herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Resku 2018-11-23 10:27
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-11-23 10:26
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-23 10:26
budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni wraz z oświetleniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-23 10:25
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. 2018-09-19 07:18
inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 2018-07-19 12:26
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem 2018-06-05 11:02
Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu 2018-06-05 11:02
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko 2018-01-11 13:17
Przebudowie mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo ? Ługowina ? Piaski w km 1+544. 2017-11-20 07:52
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej 2017-11-15 09:25
Przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nN i oświetleniowej na kablowe 2017-11-15 08:45
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-11-15 08:54
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV celem zasilenia w energię elektryczną działek w obrębie Policko 2016-12-12 07:27
rozbudowa sieci elektroenergetycznej s.n. 15 kV, to jest: budowie linii kablowej 15 kV i posadowieniu rozdzielnicy s.n. 15 kV w celu zasileniu zakładu produkcyjnego IKEA przy ul. Stefana Żeromskiego 44A w m. Resko, 2016-07-15 13:38
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko 2016-05-24 14:06
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę ulicy Bohaterów Warszawy oraz Kołobrzeskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-05-05 12:41
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę ulicy Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-05-05 12:40