Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa oraz rozbudowa drogi w miejscowości Dorowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną? 2019-08-30 07:29
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Przebudowa drogi w miejscowości Prusim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną?. 2019-08-30 07:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pod nazwą: ?Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Łosośnica?. 2019-08-30 07:28
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku. 2019-08-30 07:28
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania oraz przebudowie pięciu pomieszczeń budynku szkoły na sale wystawiennicze. 2019-08-30 07:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie i rozbudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Resko. 2019-08-30 07:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PEde63mm w m. Resko. 2019-08-30 07:27
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sucharskiego w Resku. 2019-08-30 07:26
Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Resko 2019-07-25 14:09
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Sucharskiego w Resku 2019-07-25 14:08
Przebudowa oraz rozbudowa drogi w miejscowości Dorowo wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2019-07-25 14:07
Przebudowa drogi w miejscowości Prusim wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2019-07-25 14:07
Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w miejscowości Łosośnica 2019-07-25 14:07
Budowa linii nN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko 2019-04-10 11:34
Budowa linii SN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko 2019-04-10 11:34
Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Resku 2018-11-23 10:27
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2018-11-23 10:26
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-23 10:26
budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni wraz z oświetleniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. 2018-11-23 10:25
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. 2018-09-19 07:18
inwestycji polegającej na budowie sceny plenerowej wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu oraz infrastrukturą techniczną. 2018-07-19 12:26
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem 2018-06-05 11:02
Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu 2018-06-05 11:02
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko 2018-01-11 13:17
Przebudowie mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo ? Ługowina ? Piaski w km 1+544. 2017-11-20 07:52
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej 2017-11-15 09:25
Przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nN i oświetleniowej na kablowe 2017-11-15 08:45
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną 2017-11-15 08:54
Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15kV i 0,4kV celem zasilenia w energię elektryczną działek w obrębie Policko 2016-12-12 07:27
rozbudowa sieci elektroenergetycznej s.n. 15 kV, to jest: budowie linii kablowej 15 kV i posadowieniu rozdzielnicy s.n. 15 kV w celu zasileniu zakładu produkcyjnego IKEA przy ul. Stefana Żeromskiego 44A w m. Resko, 2016-07-15 13:38
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko 2016-05-24 14:06
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę ulicy Bohaterów Warszawy oraz Kołobrzeskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-05-05 12:41
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie Starego Miasta w Resku poprzez przebudowę ulicy Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną 2016-05-05 12:40