herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 2017-01-31 14:05
Dodatkowa Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2015/2016 Absolwenci z roku szkolnego 2015/2016, którzy przystąpili i zdali egzaminy zawodowe według zawodów i specjalności: 2016-11-16 11:49
Informaca o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szk.2015/2016 2016-10-10 07:30
Zarządzenie Burmistrza Reska Nr 142 z 26.01.2016r.w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego 2016-01-28 08:15
Zarządzenie Burmistrza Reska Nr 141 z 26.01.2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych 2016-01-28 08:15
II UZUPEŁNIENIE INFORMACJI o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2014/2015 - Zespół Szkół 2015-12-02 14:16
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2014/2015 - Zespół Szkół 2015-12-02 11:48
UZUPEŁNIENIE INFORMACJI o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2014/2015 2015-12-02 11:44
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2014-2015 2015-12-02 11:44
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2014/2015 2014-06-18 08:01
Uchwała Nr XV/96/11 zmieniająca Uchwałę Nr XXVIII/164/09 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagrodzeń nauczycieli 2012-10-31 08:57
Uchwała Nr XXVIII/164/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli 2010-03-10 10:01
Uchwała Nr XI/51/07 w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez przez Gminę Resko 2010-03-10 10:00