Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?. 2020-01-17 14:36
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?. 2020-01-17 14:35
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na:? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?. 2020-01-17 14:35
zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?: 2020-01-17 14:31
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko? 2020-01-17 14:30
Zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" o wydaniu w dniu 9 stycznia 2020 r. decyzji o umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" 2020-01-17 14:29
zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ? budowie farmy fotowoltaicznej ?Resko Solar Park? o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?: w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? 2020-01-14 13:20
zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ? budowie farmy fotowoltaicznej ?Resko Solar Park? o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?: 2020-01-14 13:19
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska?że 8 stycznia 2020 r. , w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:? budowie farmy fotowoltaicznej ?Resko Solar Park? o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?. 2020-01-14 13:19
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/8 (obręb 0035) w miejscowości Przemysław, gmina Resko." 2019-12-18 15:07
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. 2019-12-18 15:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-11-29 09:16
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania 2019-11-29 09:15
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" 2019-11-29 09:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH la przedsięwzięcia pn: "budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub budowie ferm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr 77 i 79 obręb Sosnówkom gm. Resko" 2019-11-28 07:29
O G Ł O S Z E N IE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 431 OZ Sosnowo-Ługowina-Piaski w km 1+544" 2019-11-28 07:28
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: "Rozbudowa istniejącej biogazowni rolniczej o mocy 1,6 MW o moc 1MW do mocy 2,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2019-10-24 09:14
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:22
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:21
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:21
publiczne obwieszczenie o ustanowieniu stron postępowania ze względu na interes prawny, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:20
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko - publiczne obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:19
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 256 w miejscowości Łosośnica" 2019-09-13 11:27
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla domów jednorodzinnych na obszarze obejmującym trzy działki o nr. ewidencyjnym 5/2; 5/4; 5/5; obręb Prusim, gmina Resko, dostępnych z drogi wojewódzkiej nr 152 (dz. nr ewid. 15/1) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci wod-kan, gazowa i energoelektr.) oraz drogą wewnętrzną i dojazdową" 2019-04-25 15:11
Informacja o wydaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działce nr 415/7 obręb Iglice gm, Resko" 2018-01-08 12:14
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo - Ługowina - Piaski w km 1+544" 2017-11-17 08:51
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie " 2017-10-05 11:52
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego IKEA o halę tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym także budowę filtrów wyciągu trocin z zakładu na działkach ewidencyjnych 338 i 339/5 obręb Resko, gm. Resko" 2017-03-15 09:14
Ogłoszenie burmistrza reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn: "Punkt zbierania odpadów złomu Resko ul. Gdańska 16" 2016-11-09 10:32
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski" - strony postępowania 2016-09-01 13:14
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski" 2016-09-01 13:13
Ogłoszenie Burmistrza Reska - zapoznanie z materiałami do inwestycji pn.: Budowa turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie - strony postępowania 2016-08-04 15:13
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-07-29 11:59
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" - strony postępowania 2016-07-29 11:59
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania zawiadomienia i postępowania dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-07-15 12:44
Informacja o wydanych dokumentach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-06-08 10:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA - podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019" 2016-05-19 13:26
Ogłoszenie Burmistrza Reska o udostępnieniu informacji dla stron, o wydanych decyzjach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do Reska" 2016-05-12 10:27
Ogłoszenie Burmistrza Reska o udostępnieniu informacji dla stron, o wydanych decyzjach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przemysław wraz z przesyłem ścieków do m. Starogard, w gminie Resko" 2016-05-12 10:26
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do Reska" 2016-05-12 10:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przemysław wraz z przesyłem ścieków do m. Starogard, w Gminie Resko" 2016-05-12 10:19
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku" 2016-05-09 07:45
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie sieci wodociągowej w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" 2016-05-05 14:37
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienia o ustalenie stron postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-04-27 11:28
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wysłania wniosku do RDOŚ i PPJS o wydmie opinii co do nałożenia obowiązku sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-04-27 11:22
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 231 i 233 obręb 0005 Policko" 2016-04-19 14:01
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska - informacja o wydanych dokumentach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Starogard, w gminie Resko" 2016-04-15 14:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-04-15 11:27
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-04-15 11:25
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko, w gminie Resko" 2016-04-05 14:28
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Starogard, w gminie Resko" 2016-03-15 12:56
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "nudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko" 2016-03-10 14:31
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "nudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Starogard, w gminie Resko" 2016-03-10 14:22
Ogłoszenie Burmistza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi 2016-02-25 15:10
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-02-19 07:23
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "Budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-02-19 07:21
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanej w dniu 2 października 2015 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz ? Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez. 2015-10-14 10:20
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanej w dniu 2 października 2015 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez. 2015-10-14 10:18
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych na stacji paliw TOR-MAR w Resku ul. Chopina dz. 239/7, obr. Resko" 2015-09-29 12:24
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na terenie działki nr ew. 46 obręb 0029 Lubień Dolny gm. Resko 2015-09-10 13:27
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na terenie działki nr ew. 46 obręb 0029 Lubień Dolny gm. Resko 2015-09-10 13:26
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej LUBIEŃ - 3" 2015-09-09 09:16
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej LUBIEŃ - 1 i -2" 2015-09-09 09:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2015-09-09 09:13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie Zewspołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez 2015-08-17 11:54
Waloryzacja przyrodnicza Gminy Resko (operat Generalny) 2015-08-10 11:49
Ogłoszenie Burmistrza Reska w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Resko w sprawie stwierdzenia nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia ocenny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpienia od tergo obowiązku 2015-08-07 13:53
Ogłoszenie Burmistrza Reska w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Resko 2015-08-07 13:48
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowej (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez 2015-07-20 09:20
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz ~ Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez. 2015-05-06 14:34
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanie opinii, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez 2015-05-06 14:33
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA 2 MW" 2015-04-03 09:07
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Dostawieniu dystrybutora paliw i zabudowa dodatkowej wiaty na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. NR 660 w Resku, przy ul. Wojska Polskiego, nr dz.569 i 2 obręb 0001 Resko" 2015-03-10 09:27
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska określające środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2015-03-05 09:43
Sprawozdania - KATALOG -
ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: "instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 58, obręb Ługowina, gmina Resko, powiat Łobez" 2014-11-27 13:13
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 13 października 2014 2014-10-21 07:28
RAPORT - KATALOG -
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji polegającej na: "Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Gdańskiej 16 w miejscowości Resko" 2014-10-07 07:38
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-09-23 07:23
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-09-01 08:39
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-09-01 08:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 258/2, obręb Policko, gmina Resko, powiat Łobez" 2014-07-16 10:51
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-07-11 13:45
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-05-27 09:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "instalacji paneli fotowoltaicznych na działce o nr 258/2, obręb Policko, gmina Resko, powiat Łobez" 2014-05-06 14:20
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko 2014-05-06 11:58
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez- GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko 2014-05-06 11:56
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-04-28 07:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska - Informuję, że w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" zostały zebrane odpowiednie dowody i materiały do podjęcia decyzji na szczeblu I instancji. 2014-04-10 09:42
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołu elektrowni wiatrowej Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą" 2014-03-24 07:42
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-03-19 14:15
Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Resko za IV kwartał 2013 2014-02-26 14:11
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Remigiusza Paszkowskiego działającego w imieniu ENEA - Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-02-12 13:42
OGŁOSZEŃIE Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-02-12 13:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-01-30 08:15
Ogłoszenie Burmistrza Reska o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska 2013-12-16 07:36
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-12-17 10:18
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji 2013-12-11 08:00
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na dz. nr 51/1 obręb Ługowina gmina Resko 2013-10-23 09:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska informujące strony postępowania o wydaniu postanowień w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej jednotorowej linii lektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110kV relacji GPZ Łobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko 2013-08-23 08:35
Zawiadomienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:54
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Prusim do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3 obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:43
BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z budową zjazdu.? 2013-07-11 14:59
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?rekultywacja składowiska odpadów w Komorowie 2013-06-14 07:42
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 51/1 obręb ew. Ługowi na, gm. Resko" 2013-06-12 14:16
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wydaniu w dniu 4 czerwca 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:OŚiGW.6220.2.2013, w której stwierdziłem brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-06-04 14:45
BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb ew. Sosnówko i dz. nr 1/1,1/2,35/4, 57/2 obręb ew. Sosnowo, gmina Resko?. 2013-06-04 14:42
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko? 2013-05-08 12:52
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie zespołu ogniw fotogalwanicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-05-07 15:06
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie informacji o zebraniu dowodów i materiałów do podjęcia decyzji środowiskowej na szczeblu I instancji dla inwestycji polegającej na: "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej 35MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko". 2013-04-17 09:21
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o odstąpieniu od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: ?budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko? 2013-04-09 07:30
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: ?POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ? 2013-03-25 08:32
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-03-21 07:22
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: "budowa zespołu ogniw fotowoltanicznych o mocy docelowej 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-03-13 08:54
Wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: Budowie farmy wiatrowej Prusim wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 15 MW, w obrębie ewidencyjnym Prusim, w gminie Resko. 2013-03-05 15:16
Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-02-08 13:41
I N F O R M A C J A PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 2013-02-06 10:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-01-24 12:36
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-02-08 13:42
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-01-24 12:32
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą? 2013-01-11 14:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą? 2012-12-05 12:45
Ogłoszenie burmistrza reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompowni w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko" 2012-11-07 14:42
Zarządzenie Nr 260/2012 Burmistrza Reska z dnia 28 września 2012 w sprawie wyznaczenia miejsc pod stanowiska handlowe oraz określenia zasad nabywania tych stanowisk 2012-10-05 10:11
Ogłoszenie w sprawie wydania opini - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompowni w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko 2012-08-27 09:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompowni w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko 2012-08-27 09:18
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich wraz z odbudową studni zlokalizowanej na działce nr 47/2, obręb Siwkowice, Gmina Resko" 2012-07-13 08:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "zmianie sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną regranulatu z folii odpadowej na dz. nr 242/16 w m. Resko, ul. Kielecka" 2012-07-13 08:35
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska w sprawie o dopuszczenie Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie,do udziału w postępowaniu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą? 2012-05-29 08:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na "Wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich wraz z obudową studni" 2012-05-24 14:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą"; 2012-05-14 10:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą"; 2012-05-14 10:34
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?zmianie sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną regranulatu z folii odpadowej " 2012-04-16 13:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa budynku przemysłowo - magazynowego nr 2534 o budynek magazynowy pow. ok.3100 m2 ; zmiany zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej uwzględniające budowę miejsc parkingowych i przebudowę wjazdu" 2012-04-16 13:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "Zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na myjnię samochodową bez obsługową na działce nr 575/1 przy ul. Buczka nr 21 w miejscowości Resko" 2012-03-14 09:54
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: ?Rozbudowa budynku przemysłowo - magazynowego nr 2534 o budynek magazynowy pow. ok.3100 m2; zmiany zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej uwzględniające budowę miejsc parkingowych i przebudowę wjazdu" 2012-03-07 12:07
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 2012-02-09 14:42
PPRROGNNOZZAA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMUOCHRONY ŚRODOWISKA DLAGMINYRESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄNA LATA 2016-2019 2012-02-09 14:41
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG R-XXI Z SIEDZIBĄ W NOWOGARDZIE na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018 2012-01-17 11:16
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 51/1 obręb ew. Ługowina, gm. Resko" 2011-12-20 12:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska - w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "zalesieniu gruntów rolnych na powierzchni użytków rolnych na działce nr 408 obręb ew. Iglice" 2011-12-12 08:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA - informacja o przystąpienia do opracowania "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2016 - 2019" wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012 - 2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 2019 2011-12-06 07:29
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "modernizacji obiektów gospodarczo-inwentarskich, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa w miejscowości Prusim, gmina Resko, umożliwiającej chów brojlerów o jednoczesnej obsadzie 70.000 szt." 2011-11-29 15:02
Zawiadomienie o wstrzęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" 2011-11-25 14:57
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej - na terenie działek nr 223/2 i 245/2 obręb ew. Policko, gm. Resko" 2011-10-03 09:28
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "ułożeniu rurociągu stalowego z małą elektrownią wodną na rzece Piaskowej w m. Żerzyno w 0+260 km" 2011-09-30 15:24
Zawiadomienie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej" 2011-09-12 12:58
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej" 2011-09-12 12:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej" 2011-09-08 12:50
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą" 2011-09-06 15:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "ułożeniu rurociągu stalowego z małą elektrownią wodną na rzece Piaskowej w m. Żerzyno w 0+260 km." 2011-08-31 10:32
Zawiadomienie w wstrzęciu postępowania - "Zalesienie gruntów rolnych na powierzchni użytków rolnych na działce nr 408 obrębu Iglice" 2011-08-22 12:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" oraz OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" i OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" 2011-09-08 12:37
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-07-07 11:27
AZBEST 2011-05-20 09:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-05-23 08:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-03-02 08:01
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania 2011-05-23 08:40
Obwieszczenie Burmistrza Reska z dnia 07.04.2010 r. w sprawie "budowy farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębie Ługowina w Gminie Resko 2010-04-07 13:48
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie farmy wiatrowej na działkach nr 154, 259/9, 259/10, 259/11, 260, 269/1, 264 i 271/4 zlokalizowanych w obrębie Ługowina w Gminie Resko." 2010-03-08 08:27
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjno sanitarnej i deszczowej dla miasta Reska 2009-04-29 10:35
PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY RESKO 2015-01-27 07:38
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN 2006-11-16 09:33
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO 2006-11-16 09:56