Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2019-11-29 09:16
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania 2019-11-29 09:15
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku, w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" 2019-11-29 09:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH la przedsięwzięcia pn: "budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub budowie ferm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr 77 i 79 obręb Sosnówkom gm. Resko" 2019-11-28 07:29
O G Ł O S Z E N IE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 431 OZ Sosnowo-Ługowina-Piaski w km 1+544" 2019-11-28 07:28
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji środowiskowej dla inwestycji pn: "Rozbudowa istniejącej biogazowni rolniczej o mocy 1,6 MW o moc 1MW do mocy 2,6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2019-10-24 09:14
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:22
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:21
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:21
publiczne obwieszczenie o ustanowieniu stron postępowania ze względu na interes prawny, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:20
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko - publiczne obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" 2019-10-09 10:19
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewidencyjnych 256 w miejscowości Łosośnica" 2019-09-13 11:27
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla domów jednorodzinnych na obszarze obejmującym trzy działki o nr. ewidencyjnym 5/2; 5/4; 5/5; obręb Prusim, gmina Resko, dostępnych z drogi wojewódzkiej nr 152 (dz. nr ewid. 15/1) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci wod-kan, gazowa i energoelektr.) oraz drogą wewnętrzną i dojazdową" 2019-04-25 15:11
Informacja o wydaniu w dniu 5 stycznia 2018 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 4,0 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi oraz niezbędnymi urządzeniami elektroenergetycznymi na działce nr 415/7 obręb Iglice gm, Resko" 2018-01-08 12:14
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo - Ługowina - Piaski w km 1+544" 2017-11-17 08:51
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie " 2017-10-05 11:52
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego IKEA o halę tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym także budowę filtrów wyciągu trocin z zakładu na działkach ewidencyjnych 338 i 339/5 obręb Resko, gm. Resko" 2017-03-15 09:14
Ogłoszenie burmistrza reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przesięwzięcia pn: "Punkt zbierania odpadów złomu Resko ul. Gdańska 16" 2016-11-09 10:32
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski" - strony postępowania 2016-09-01 13:14
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski" 2016-09-01 13:13
Ogłoszenie Burmistrza Reska - zapoznanie z materiałami do inwestycji pn.: Budowa turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie - strony postępowania 2016-08-04 15:13
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-07-29 11:59
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" - strony postępowania 2016-07-29 11:59
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania zawiadomienia i postępowania dla inwestycji polegającej na "Budowie sieci sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-07-15 12:44
Informacja o wydanych dokumentach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-06-08 10:37
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA - podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: "PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019" 2016-05-19 13:26
Ogłoszenie Burmistrza Reska o udostępnieniu informacji dla stron, o wydanych decyzjach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do Reska" 2016-05-12 10:27
Ogłoszenie Burmistrza Reska o udostępnieniu informacji dla stron, o wydanych decyzjach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przemysław wraz z przesyłem ścieków do m. Starogard, w gminie Resko" 2016-05-12 10:26
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do Reska" 2016-05-12 10:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w m. Przemysław wraz z przesyłem ścieków do m. Starogard, w Gminie Resko" 2016-05-12 10:19
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie oczyszczalni ścieków w Resku" 2016-05-09 07:45
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "przebudowie sieci wodociągowej w Resku, w ulicach: Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" 2016-05-05 14:37
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania zawiadomienia o wszczęciu postępowania oraz zawiadomienia o ustalenie stron postępowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-04-27 11:28
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wysłania wniosku do RDOŚ i PPJS o wydmie opinii co do nałożenia obowiązku sporządzenie raportu dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naćmierz" 2016-04-27 11:22
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na części działki 231 i 233 obręb 0005 Policko" 2016-04-19 14:01
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska - informacja o wydanych dokumentach w sprawie przedsięwzięcia polegającego na: "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Starogard, w gminie Resko" 2016-04-15 14:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-04-15 11:27
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-04-15 11:25
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko, w gminie Resko" 2016-04-05 14:28
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Starogard, w gminie Resko" 2016-03-15 12:56
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "nudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łabuń Wielki wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Resko" 2016-03-10 14:31
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "nudowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Przemysław wraz z przesyłem ścieków do miejscowości Starogard, w gminie Resko" 2016-03-10 14:22
Ogłoszenie Burmistza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji polegającej na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,7 MW, lini SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi 2016-02-25 15:10
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-02-19 07:23
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "Budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędą infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2016-02-19 07:21
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanej w dniu 2 października 2015 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz ? Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez. 2015-10-14 10:20
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanej w dniu 2 października 2015 r., decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez. 2015-10-14 10:18
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Instalacje do dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych na stacji paliw TOR-MAR w Resku ul. Chopina dz. 239/7, obr. Resko" 2015-09-29 12:24
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,0 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na terenie działki nr ew. 46 obręb 0029 Lubień Dolny gm. Resko 2015-09-10 13:27
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 0,5 MW linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych na terenie działki nr ew. 46 obręb 0029 Lubień Dolny gm. Resko 2015-09-10 13:26
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej LUBIEŃ - 3" 2015-09-09 09:16
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej LUBIEŃ - 1 i -2" 2015-09-09 09:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie gminy Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" 2015-09-09 09:13
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska - w sprawie wydania decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie Zewspołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez 2015-08-17 11:54
Waloryzacja przyrodnicza Gminy Resko (operat Generalny) 2015-08-10 11:49
Ogłoszenie Burmistrza Reska w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy 2MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Resko w sprawie stwierdzenia nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia ocenny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko lub odstąpienia od tergo obowiązku 2015-08-07 13:53
Ogłoszenie Burmistrza Reska w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na budowie turbiny wiatrowej o maksymalnej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowaną na terenie Gminy Resko 2015-08-07 13:48
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na - budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowej (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez 2015-07-20 09:20
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wszczęciu postępowania i o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz ~ Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez. 2015-05-06 14:34
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE o wydanie opinii, w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych (ZEW) Naćmierz - Zajezierze, wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w rejonie miejscowości Naćmierz w gminie Resko oraz miejscowości Zajezierze w gminie Łobez 2015-05-06 14:33
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "ELEKTROWNIA FOTOWOLTAICZNA 2 MW" 2015-04-03 09:07
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na: "Dostawieniu dystrybutora paliw i zabudowa dodatkowej wiaty na terenie istniejącej stacji paliw PKN ORLEN S.A. NR 660 w Resku, przy ul. Wojska Polskiego, nr dz.569 i 2 obręb 0001 Resko" 2015-03-10 09:27
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska określające środowiskowe uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2015-03-05 09:43
Sprawozdania - KATALOG -
ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na: "instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 58, obręb Ługowina, gmina Resko, powiat Łobez" 2014-11-27 13:13
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE z dnia 13 października 2014 2014-10-21 07:28
RAPORT - KATALOG -
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania na realizację inwestycji polegającej na: "Realizacji punktu skupu złomu stalowego, złomu metali kolorowych, makulatury i odpadów z tworzyw sztucznych przy ul. Gdańskiej 16 w miejscowości Resko" 2014-10-07 07:38
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-09-23 07:23
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-09-01 08:39
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-09-01 08:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "instalacji paneli fotowoltaicznych na działce nr 258/2, obręb Policko, gmina Resko, powiat Łobez" 2014-07-16 10:51
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-07-11 13:45
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-05-27 09:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "instalacji paneli fotowoltaicznych na działce o nr 258/2, obręb Policko, gmina Resko, powiat Łobez" 2014-05-06 14:20
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko 2014-05-06 11:58
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez- GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko 2014-05-06 11:56
OBWIESZCZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE 2014-04-28 07:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska - Informuję, że w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" zostały zebrane odpowiednie dowody i materiały do podjęcia decyzji na szczeblu I instancji. 2014-04-10 09:42
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołu elektrowni wiatrowej Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą" 2014-03-24 07:42
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-03-19 14:15
Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie Gminy Resko za IV kwartał 2013 2014-02-26 14:11
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w związku z wszczęciem postępowania administracyjnego na wniosek złożony przez Pana Remigiusza Paszkowskiego działającego w imieniu ENEA - Operator Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-02-12 13:42
OGŁOSZEŃIE Burmistrza Reska o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZŁobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-02-12 13:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2014-01-30 08:15
Ogłoszenie Burmistrza Reska o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udzale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska 2013-12-16 07:36
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołów ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-12-17 10:18
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji 2013-12-11 08:00
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, realizowanego na dz. nr 51/1 obręb Ługowina gmina Resko 2013-10-23 09:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska informujące strony postępowania o wydaniu postanowień w związku z realizacją inwestycji polegającej na budowie napowietrznej jednotorowej linii lektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110kV relacji GPZ Łobez-GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko 2013-08-23 08:35
Zawiadomienie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:54
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Prusim do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3 obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:47
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie napowietrznej jednotorowej linii elektroenergetycznej o napięciu znamionowym 110 kV na odcinku od słupa istniejącej linii 110 kV relacji GPZ Łobez - GPZ Białogard usytuowanego na działce nr 30/4, obręb Przemysław do stacji GPZ Resko na działce nr 1/3, obręb Prusim w gminie Resko" 2013-08-02 10:43
BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?Budowie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z budową zjazdu.? 2013-07-11 14:59
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?rekultywacja składowiska odpadów w Komorowie 2013-06-14 07:42
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 51/1 obręb ew. Ługowi na, gm. Resko" 2013-06-12 14:16
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wydaniu w dniu 4 czerwca 2013r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak:OŚiGW.6220.2.2013, w której stwierdziłem brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-06-04 14:45
BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?Budowa zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb ew. Sosnówko i dz. nr 1/1,1/2,35/4, 57/2 obręb ew. Sosnowo, gmina Resko?. 2013-06-04 14:42
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko? 2013-05-08 12:52
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie zespołu ogniw fotogalwanicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-05-07 15:06
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie informacji o zebraniu dowodów i materiałów do podjęcia decyzji środowiskowej na szczeblu I instancji dla inwestycji polegającej na: "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej 35MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko". 2013-04-17 09:21
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o odstąpieniu od nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: ?budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo-przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1,1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko? 2013-04-09 07:30
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: ?POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ? 2013-03-25 08:32
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz.nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-03-21 07:22
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: "budowa zespołu ogniw fotowoltanicznych o mocy docelowej 35 MW wraz ze stacją transformatorowo - przekształtnikową, linią kablową SN i nn, kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnówko i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-03-13 08:54
Wszczęcie postępowania w sprawie o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: Budowie farmy wiatrowej Prusim wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 15 MW, w obrębie ewidencyjnym Prusim, w gminie Resko. 2013-03-05 15:16
Zawiadomienie stron postępowania o wezwaniu do uzupełnienia wniosku w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-02-08 13:41
I N F O R M A C J A PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 2013-02-06 10:35
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-01-24 12:36
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-02-08 13:42
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "Budowie zespołu ogniw fotowoltaicznych o mocy docelowej do 35 MW wraz ze stacją transformatorową - przekształtnikową, linią kablową SN i nn kanalizacją światłowodową i falownikami na dz. nr 31 obręb Sosnowo i dz. nr 1/1, 1/2, 35/4, 57/2 obręb Sosnowo, gmina Resko" 2013-01-24 12:32
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą? 2013-01-11 14:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określających środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą? 2012-12-05 12:45
Ogłoszenie burmistrza reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na:"Budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompowni w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko" 2012-11-07 14:42
Zarządzenie Nr 260/2012 Burmistrza Reska z dnia 28 września 2012 w sprawie wyznaczenia miejsc pod stanowiska handlowe oraz określenia zasad nabywania tych stanowisk 2012-10-05 10:11
Ogłoszenie w sprawie wydania opini - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompowni w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko 2012-08-27 09:21
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie Budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej wraz z przyłączami oraz pompowni w miejscowości Ługowina i przyłączenie do kanalizacji sanitarnej w miejscowości Resko 2012-08-27 09:18
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Wykonanie ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych - plejstoceńskich wraz z odbudową studni zlokalizowanej na działce nr 47/2, obręb Siwkowice, Gmina Resko" 2012-07-13 08:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "zmianie sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną regranulatu z folii odpadowej na dz. nr 242/16 w m. Resko, ul. Kielecka" 2012-07-13 08:35
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska w sprawie o dopuszczenie Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana z siedzibą w Warszawie,do udziału w postępowaniu, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą? 2012-05-29 08:03
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji dla inwestycji polegającej na "Wykonaniu ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych plejstoceńskich wraz z obudową studni" 2012-05-24 14:36
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą"; 2012-05-14 10:41
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na: ?budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą"; 2012-05-14 10:34
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: ?zmianie sposobu użytkowania magazynu na halę produkcyjną regranulatu z folii odpadowej " 2012-04-16 13:09
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: ?Rozbudowa budynku przemysłowo - magazynowego nr 2534 o budynek magazynowy pow. ok.3100 m2 ; zmiany zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej uwzględniające budowę miejsc parkingowych i przebudowę wjazdu" 2012-04-16 13:04
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "Zmianie sposobu użytkowania części budynku magazynowego na myjnię samochodową bez obsługową na działce nr 575/1 przy ul. Buczka nr 21 w miejscowości Resko" 2012-03-14 09:54
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: ?Rozbudowa budynku przemysłowo - magazynowego nr 2534 o budynek magazynowy pow. ok.3100 m2; zmiany zagospodarowania terenu i infrastruktury technicznej uwzględniające budowę miejsc parkingowych i przebudowę wjazdu" 2012-03-07 12:07
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019 2012-02-09 14:42
PPRROGNNOZZAA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMUOCHRONY ŚRODOWISKA DLAGMINYRESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄNA LATA 2016-2019 2012-02-09 14:41
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA CELOWEGO ZWIĄZKU GMIN CZG R-XXI Z SIEDZIBĄ W NOWOGARDZIE na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2013-2018 2012-01-17 11:16
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 51/1 obręb ew. Ługowina, gm. Resko" 2011-12-20 12:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska - w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "zalesieniu gruntów rolnych na powierzchni użytków rolnych na działce nr 408 obręb ew. Iglice" 2011-12-12 08:08
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA - informacja o przystąpienia do opracowania "PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2016 - 2019" wraz z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012 - 2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016 2019 2011-12-06 07:29
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "modernizacji obiektów gospodarczo-inwentarskich, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa w miejscowości Prusim, gmina Resko, umożliwiającej chów brojlerów o jednoczesnej obsadzie 70.000 szt." 2011-11-29 15:02
Zawiadomienie o wstrzęciu postępowania - w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie jednej turbiny wiatrowej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą" 2011-11-25 14:57
Ogłoszenie Burmistrza w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej - na terenie działek nr 223/2 i 245/2 obręb ew. Policko, gm. Resko" 2011-10-03 09:28
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "ułożeniu rurociągu stalowego z małą elektrownią wodną na rzece Piaskowej w m. Żerzyno w 0+260 km" 2011-09-30 15:24
Zawiadomienie w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na "Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej" 2011-09-12 12:58
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500 kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej" 2011-09-12 12:50
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "Budowie 2 elektrowni wiatrowych o mocy 2 x 500kW wraz z urządzeniami służącymi do przesyłania energii elektrycznej" 2011-09-08 12:50
Obwieszczenie Burmistrza Reska w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie zespołu elektrowni wiatrowych Naćmierz o mocy całkowitej do 59,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą" 2011-09-06 15:14
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na: "ułożeniu rurociągu stalowego z małą elektrownią wodną na rzece Piaskowej w m. Żerzyno w 0+260 km." 2011-08-31 10:32
Zawiadomienie w wstrzęciu postępowania - "Zalesienie gruntów rolnych na powierzchni użytków rolnych na działce nr 408 obrębu Iglice" 2011-08-22 12:40
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" oraz OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" i OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji: "POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE ZESPOŁU ELEKTROWNI WIATROWYCH NAĆMIERZ O MOCY CAŁKOWITEJ DO 59,5 MW WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ" 2011-09-08 12:37
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-07-07 11:27
AZBEST 2011-05-20 09:56
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania 2011-05-23 08:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 2011-03-02 08:01
ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania 2011-05-23 08:40
Obwieszczenie Burmistrza Reska z dnia 07.04.2010 r. w sprawie "budowy farmy elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w obrębie Ługowina w Gminie Resko 2010-04-07 13:48
Ogłoszenie Burmistrza Reska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji polegającej na "budowie farmy wiatrowej na działkach nr 154, 259/9, 259/10, 259/11, 260, 269/1, 264 i 271/4 zlokalizowanych w obrębie Ługowina w Gminie Resko." 2010-03-08 08:27
Obwieszczenie w sprawie budowy sieci kanalizacyjno sanitarnej i deszczowej dla miasta Reska 2009-04-29 10:35
PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA GMINY RESKO 2015-01-27 07:38
PLAN GOSPODARKI ODPADAMI ZWIĄZKU CELOWEGO GMIN 2006-11-16 09:33
PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO 2006-11-16 09:56