herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2017-03-21 13:39:49
W Y K A Z Nr 3/2017 o przeznaczeniu do zbycia działki gruntowej Łukasz Sobis 2017-03-21 11:31:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 Łukasz Sobis 2017-03-21 09:48:49
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 13:37:36
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 11:23:11
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 11:21:44
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Mateusz Jaworski 2017-03-20 09:48:02
Uchwała Nr XXV/206/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Resko w gminnych przewozach pasażerskich Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:15:30
Uchwała Nr XXV/205/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych i innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:13:46
Uchwała Nr XXV/204/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawi ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:11:35
Uchwała Nr XXV/203/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:10:25
Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:09:11
Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:07:46
Uchwała Nr XXV/200/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:06:43
Uchwała Nr XXV/199/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:04:47
Uchwała Nr XXV/197/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:03:15
Uchwała Nr XXV/198/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:02:05
Uchwała Nr XXV/197/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:00:36
Uchwała Nr XXV/196/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:59:14
Uchwała Nr XXV/194/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:58:27
Uchwała Nr XXV/195/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:58:17
Uchwała Nr XXV/194/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:57:43
Uchwała Nr XXV/193/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:56:31
Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:54:45
Załącznik nr. 2 - struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:51:51
Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Reska z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-03-20 07:47:17
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-17 14:20:37
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-17 14:18:26
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Mateusz Jaworski 2017-03-17 10:44:56
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2017-03-17 09:47:08
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2017-03-17 09:46:55
Uchwała Nr XXII/162/16 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Resko na lata 2015 - 2020" Mateusz Jaworski 2017-03-16 07:55:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa zakładu produkcyjnego IKEA o halę tarcicy wraz z towarzyszącą infrastrukturą, w tym także budowę filtrów wyciągu trocin z zakładu na działkach ewidencyjnych 338 i 339/5 obręb Resko, gm. Resko" Mateusz Jaworski 2017-03-15 09:14:36
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Mateusz Jaworski 2017-03-15 07:43:24
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2017-03-14 15:13:51
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-03-14 11:51:21
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Reska oferuje do sprzedaży nieruchomość zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 237 o powierzchni 3277 m2, położoną w Resku Mateusz Jaworski 2017-03-10 09:37:13
W Y K A Z Nr 3/2017 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na ogródek warzywny i cel rolny Mateusz Jaworski 2017-03-10 09:36:00
Ogłoszenie o podjęciu przez Radę Miejską w Resku Uchwały Nr XXIV/192/17 z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Mateusz Jaworski 2017-03-07 11:57:42
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-03-07 11:46:16