herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-21 14:33:21
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-15 08:12:12
W Y K A Z Nr 2/2017 o przeznaczeniu do zbyci działki gruntowej Mateusz Jaworski 2017-02-10 11:06:22
Mateusz Jaworski 2017-02-09 12:07:00
Wniosek+Regulamin Azbest 2017 Mateusz Jaworski 2017-02-09 12:06:52
Azbest 2017 Mateusz Jaworski 2017-02-09 12:05:57
Protokół nr XXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2016 r.I Mateusz Jaworski 2017-02-09 10:54:45
Protokół nr XXIII/2016 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 grudnia 2016 r.I Mateusz Jaworski 2017-02-09 10:48:52
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 Łukasz Sobis 2017-02-09 09:07:18
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-08 13:39:02
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-08 07:20:17
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-07 14:12:58
Uchwała nr XXIV/184/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Mateusz Jaworski 2017-02-06 09:35:30
Uchwała nr XXIV/183/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Przedszkola Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-02-06 09:34:06
Uchwała nr XXIV/182/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Centrum Kultury w Resku Mateusz Jaworski 2017-02-06 09:32:38
Uchwała nr XXIV/181/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi wniesionej na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Resku Mateusz Jaworski 2017-02-06 09:31:19
Uchwała nr XXIV/180/17 Radny Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie skargi na działalność Dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-02-06 09:27:35
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-03 09:43:59
W Y K A Z G R U N T Ó W Nr 2/2017 przeznaczonych do dzierżawy położony na terenie gminy Resko Łukasz Sobis 2017-02-02 14:50:23
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-02 14:43:36
Poprawa płynności i bezpieczeństwa ruchu drogowego w obrębie starego miasta w Resku poprzez przebudowę i rozbudowę ulicy Bohaterów Warszawy, Kołobrzeskiej oraz Stodólnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-02-02 14:40:15
Uchwała nr XXIV/189/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Łukasz Sobis 2017-01-31 14:52:42
Uchwała nr XXIV/190/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Łukasz Sobis 2017-01-31 14:49:24
Uchwała nr XXIV/190/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Łukasz Sobis 2017-01-31 14:48:36
Uchwała nr XXIV/189/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Łukasz Sobis 2017-01-31 14:47:09
Sołectwa Łukasz Sobis 2017-01-31 14:09:19
Podstawowa kwota dotacji na rok 2017 Łukasz Sobis 2017-01-31 14:05:24
Uchwała nr XXIV/192/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Łukasz Sobis 2017-01-31 13:57:19
Uchwała nr XXIV/191/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek drogowych Łukasz Sobis 2017-01-31 13:55:00
Uchwała nr XXIV/189/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Łukasz Sobis 2017-01-31 13:52:36
Uchwała nr XXIV/188/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2017 r. Łukasz Sobis 2017-01-31 13:48:52
Uchwała nr XXIV/187/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałe w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022 Łukasz Sobis 2017-01-31 13:46:07
Uchwała nr XXIV/186/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażania zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Łukasz Sobis 2017-01-31 13:41:13
Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania straży miejskiej Łukasz Sobis 2017-01-31 13:39:10
Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania straży miejskiej Łukasz Sobis 2017-01-31 13:39:07
Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania straży miejskiej Łukasz Sobis 2017-01-31 08:56:02
Uchwała nr XXIV/185/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie rozwiązania straży miejskiej Łukasz Sobis 2017-01-31 08:55:38
Uchwała nr XXIV/190/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Łukasz Sobis 2017-01-31 08:54:22
Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. Łukasz Sobis 2017-01-31 08:51:42
Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r. Łukasz Sobis 2017-01-31 08:51:25