Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZP.271.26.19.ZPOF Dostawa i montaż systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-10-17 14:11:16
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-10-16 14:34:00
Uchwała Nr CCXXVI.455.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:30:39
Uchwała Nr CCXXVIII.459.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:28:52
Skład Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:26:20
Protokół VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 czerwca 2019 r Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:19:36
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2019-10-11 13:52:07
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miasta Reska gm. Resko: Mateusz Jaworski 2019-10-10 13:15:31
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-10-10 10:52:26
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-09 14:02:36
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-09 14:01:58
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:22:35
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:21:57
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:21:17
publiczne obwieszczenie o ustanowieniu stron postępowania ze względu na interes prawny, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:20:25
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko - publiczne obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:19:17
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko - publiczne obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:08:11
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-09 08:42:28
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:10:26
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:09:45
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:08:59
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:08:30
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:08:07
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:06:42
Uchwała Nr VIII/74/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 w sprawie skargi wniesionej na działanie organu wykonawczego gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:58:59
Uchwała Nr VIII/73/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina Resko Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:57:54
Uchwała Nr VIII/72/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granicy obwodów publicznych szkół podstawowych Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:56:24
Uchwała Nr VIII/71/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania, pozbawiania oraz wysokości okresowych stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla zawodników za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:55:25
Uchwała Nr VIII/70/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:53:17
Uchwała Nr VIII/69/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:52:02
Uchwała Nr VIII/68/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 4 września 2019 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:51:08
Sesja Rady Miejskiej z dnia 04 września 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-10-08 08:49:34
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku - Koordynator do spraw turystyki i opieki nad zabytkami Mateusz Jaworski 2019-10-07 10:34:36
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 07.10.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-10-07 07:24:51
ZARZĄDZENIE NR 136/2019 BURMISTRZA RESKA z dnia 4 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2019-10-07 07:23:41
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-10-02 15:07:04
ZP.271.27.19.ZPOF Dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy ul. T. Kościuszki 26 w Resku Łukasz Sobis 2019-10-02 07:34:40
Ogłoszenie - Oferta realizacji zadania publicznego - Gimnastyka korekcyjna z elementami Karate dla dzieci 3-6 lat Łukasz Sobis 2019-10-01 14:34:21
Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie transportu zbiorowego na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-10-01 08:48:15
POSTANOWIENIE NR ?/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 18 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-09-26 10:43:25