herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W Y K A Z Nr 5/2017 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2017-04-20 14:29:12
W Y K A Z Nr 4/2017 o przeznaczeniu do zbyci działki gruntowej Mateusz Jaworski 2017-04-20 14:28:45
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-19 11:32:48
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 11 kwietnia 2017 o przyczynach nieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2017-04-19 07:16:37
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 26.04.2017r. Mateusz Jaworski 2017-04-19 07:13:19
Zarządzenie nr 287/2017 Burmistrza Reska z dnia 18 kwietnia 2017 w sprawie konsultacji Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2017-04-19 07:11:41
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-04-18 14:13:02
Uchwała Nr LXXXII.145.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 marca 2017 w sprawie wydania opinii o prawidłowości kwoty długu Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-04-10 08:55:50
Uchwała LXXXII.146.2017 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 27 marca 2017 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu w budżecie Gminy Resko na 2017 rok Mateusz Jaworski 2017-04-10 08:53:49
Mateusz Jaworski 2017-04-10 08:47:48
Obwieszczenie Burmistrza Reska z dnia 3 kwietnia 2017 Mateusz Jaworski 2017-04-10 08:47:20
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:11:47
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:11:24
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:10:50
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:10:20
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:09:52
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:09:32
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-04 12:08:45
1 Mateusz Jaworski 2017-04-04 10:28:51
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przeznaczonej na ogródek warzywny położony na terenie miasta Resko na okres 3-ch lat Mateusz Jaworski 2017-03-31 09:42:30
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych na terenie miasta i gminy Resko. 1. Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 757 o powierzchni 939 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Nadrzecznej, Mateusz Jaworski 2017-03-31 09:41:54
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej. Nieruchomość gruntowa (droga) oznaczona numerem geodezyjnym 90 o powierzchni 0,15 ha położona w obrębie Lubień Dolny, gm. Resko Mateusz Jaworski 2017-03-31 09:40:45
Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-03-31 08:01:55
Zarządzenie Nr 130/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 30 marca 2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Mateusz Jaworski 2017-03-31 07:59:30
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2017-03-29 10:19:13
Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2017-03-21 13:39:49
W Y K A Z Nr 3/2017 o przeznaczeniu do zbycia działki gruntowej Łukasz Sobis 2017-03-21 11:31:13
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 Łukasz Sobis 2017-03-21 09:48:49
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 13:37:36
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 11:23:11
Ogłaszam konsultacje społeczne dotyczące projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 11:21:44
Zaproszenie na posiedzenie Komisji Rolnictwa i Działalności Gospodarczej Mateusz Jaworski 2017-03-20 09:48:02
Uchwała Nr XXV/206/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia sieci komunikacyjnej, na której planowane jest wykonanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Resko w gminnych przewozach pasażerskich Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:15:30
Uchwała Nr XXV/205/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów naboru do przedszkola publicznego, oddziałów przedszkolnych i innej formy wychowania przedszkolnego na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:13:46
Uchwała Nr XXV/204/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawi ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do szkół podstawowych, dla których Gmina Resko jest organem prowadzącym Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:11:35
Uchwała Nr XXV/203/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:10:25
Uchwała Nr XXV/202/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:09:11
Uchwała Nr XXV/201/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:07:46
Uchwała Nr XXV/200/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, poboru tej opłaty w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:06:43
Uchwała Nr XXV/199/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie poboru w drodze inkasa należności pieniężnych oraz ustalenia wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso Mateusz Jaworski 2017-03-20 08:04:47