Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
ZARZĄDZENIE Nr 537/2022 Burmistrza Reska z dnia 19 kwietnia 2022r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2022-06-23 12:38:49
ZARZĄDZENIE Nr 388/2021 Burmistrza Reska z dnia 16 czerwca 2021r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2022-06-23 11:18:53
ZARZĄDZENIE Nr 213/2020 Burmistrza Reska z dnia 7 lutego 2020r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy pracowników Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2022-06-23 11:18:04
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE Działając na podstawie art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r., poz.1029), w związku z art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021r. poz.735 ze. zm.) zawiadamiam, że w dniu 22 czerwca 2022 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko" Mateusz Jaworski 2022-06-22 13:10:35
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 29.06.2022 r. Mateusz Jaworski 2022-06-22 12:05:13
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego IKEA Industry Poland Sp. z o. o. Oddział Resko, ul. Żeromskiego 44A, 72-315 Resko Mateusz Jaworski 2022-06-13 11:40:00
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Gardzin, gm. Resko Mateusz Jaworski 2022-06-13 11:38:15
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 13 czerwca 2022 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko" Mateusz Jaworski 2022-06-13 11:36:23
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 13 czerwca 2022 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn:- "informacje o postępowaniach administracyjnych", o ustanowieniu stron postępowania w postępowaniu administracyjnym, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko" Mateusz Jaworski 2022-06-13 11:34:59
W dniu 13 czerwca 2022 r. , zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce "informacje o postępowaniach administracyjnych" - strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji pn: "Budowa do 4 farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 4 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid.224 w obrębie Policko w gminie Resko" Mateusz Jaworski 2022-06-13 11:33:13
1 Mateusz Jaworski 2022-06-13 10:22:02
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-06-09 15:07:33
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-06-09 15:06:13
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-06-09 15:05:48
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-06-09 14:58:13
Informacja o debacie Mateusz Jaworski 2022-06-09 12:57:37
RAPORT O STANIE GMINY RESKO ZA 2021 Mateusz Jaworski 2022-06-09 12:57:12
2021 Mateusz Jaworski 2022-06-09 12:43:51
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w II połowie roku 2022 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2022-06-08 12:54:09
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE W dniu 8 czerwca 2022 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl, w zakładce pn: "ochrona środowiska" i dalej w podzakładce pn: "informacje o postępowaniach administracyjnych" o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Retencja Korytowa - Program Nawodnień Rolniczych" w ramach przeciwdziałania skutkom suszy na terenie działania Zarządu Zlewni w Gryficach ? CZEŚĆ NR 6" Mateusz Jaworski 2022-06-08 12:53:59
W Y K A Z Nr 1/2022 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do użyczenia i dzierżawy położonych w obrębie Stara Dobrzyca i miasta Reska Mateusz Jaworski 2022-06-07 13:34:56
PUBLICZNE OBWIESZCZENIE dotyczy osób, które są stronami postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - osób o nieuregulowanym lub nieujawnionym stanie prawnym nieruchomości znajdujących się w obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie pn: "Budowa zespołu paneli fotowoltaicznych "Smólsko" wraz z niezbędną infrastrukturą i magazynem energii o łącznej mocy nieprzekraczającej 12 MW, z możliwością realizacji w formie niezależnych instalacji o dowolnych konfiguracjach mocy lub budowania w całości, zlokalizowana w miejscowości Smólsko, na terenie działek o nr ew. 677 i 680/1, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-06-07 13:29:08
Mateusz Jaworski 2022-06-07 07:44:03
Mateusz Jaworski 2022-06-07 07:40:40
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-06-06 10:55:02
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2022-06-06 10:54:42
Informacja w sprawie konkursu na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejski w Resku - do spraw księgowości budżetowej Mateusz Jaworski 2022-06-06 10:50:24
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2022-06-06 08:18:42
ROZPORZĄDZENIE NR 7/2022 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2022-06-06 08:17:58
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2022 r. - korekta Łukasz Sobis 2022-06-01 11:21:00
- dokument usunięty Łukasz Sobis 2022-06-01 11:20:21
- dokument usunięty Łukasz Sobis 2022-06-01 11:19:51
Zbiorcze sprawozdania finansowe Gminy Resko za 2021 rok Mateusz Jaworski 2022-05-30 21:22:54
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2021 rok Mateusz Jaworski 2022-05-30 21:20:44
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2021 rok Mateusz Jaworski 2022-05-30 21:20:15
Sprawozdania finansowe Urzędu Miejskiego za 2021 rok Mateusz Jaworski 2022-05-30 21:19:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2021 rok Mateusz Jaworski 2022-05-30 21:18:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2022 r. - korekta Mateusz Jaworski 2022-05-30 21:17:06
I n f o r m a c j a dotycząca wyników przetargu i rokowań odbytych w dniu 19.05.2022r. Mateusz Jaworski 2022-05-27 12:20:44
Działając na podstawie art.85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2022 r., poz.1029), podaję do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 23 maja 2022 r. zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2022-05-23 13:50:07