herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku Łukasz Sobis 2017-05-23 10:34:23
Uchwała Nr CCCXXV.550.2016 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2017 Mateusz Jaworski 2017-05-22 12:19:06
Uchwała Nr CXXXII.255.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Reska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Mateusz Jaworski 2017-05-22 12:17:35
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-05-17 10:44:33
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Reska informuje, że w dniu 16.05.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nr 7/2017 Mateusz Jaworski 2017-05-16 14:11:33
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Resko. Mateusz Jaworski 2017-05-12 11:15:58
W Y K A Z Nr 6 /2017 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na ogródek warzywny i cel rolny Mateusz Jaworski 2017-05-12 11:15:32
W Y K A Z Nr 6/2017 o przeznaczeniu do zbyci działki gruntowej Mateusz Jaworski 2017-05-12 11:15:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku Łukasz Sobis 2017-05-11 15:09:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku Łukasz Sobis 2017-05-11 15:09:00
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-05-11 10:38:04
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-05-11 10:09:42
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-05-11 09:19:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2016 rok Mateusz Jaworski 2017-05-10 14:39:45
Mateusz Jaworski 2017-05-10 11:07:28
Mateusz Jaworski 2017-05-08 10:41:36
Uchwałą Nr XXVI/217/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku" Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:20:56
Uchwałą Nr XXVI/216/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020 Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:19:24
Uchwałą Nr XXVI/215/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r zmieniająca w sprawie ustalenia składów osobowych oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:18:14
Uchwałą Nr XXVI/214/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie zmiany nazw ulic w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:16:49
Uchwałą Nr XXVI/213/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Resko na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:16:06
Uchwałą Nr XXVI/212/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie "Rozlewiska Sąpólnej i Uklei" obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Resko Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:14:21
Uchwałą Nr XXVI/211/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 - 2022 Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:12:45
Uchwałą Nr XXVI/210/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:11:20
Uchwałą Nr XXVI/209/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie rozwiązania zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:10:29
Uchwałą Nr XXVI/208/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:09:45
Uchwałą Nr XXVI/207/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:08:24
Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-05-07 22:06:49
W Y K A Z Nr 5/2017 na oddanie w użyczenie lokali o innym przeznaczeniu położonych na terenie miasta Resko Łukasz Sobis 2017-05-04 10:06:02
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 Mateusz Jaworski 2017-04-28 12:19:47
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2017 Mateusz Jaworski 2017-04-28 12:17:05
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 r. Mateusz Jaworski 2017-04-28 12:15:55
Budżet Gminy Resko 2017 Mateusz Jaworski 2017-04-28 12:15:31
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. Mateusz Jaworski 2017-04-28 12:15:15
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2016 Mateusz Jaworski 2017-04-28 11:26:40
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych Łukasz Sobis 2017-04-27 10:28:01
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-04-26 10:55:06
W Y K A Z Nr 5/2017 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2017-04-20 14:29:12
W Y K A Z Nr 4/2017 o przeznaczeniu do zbyci działki gruntowej Mateusz Jaworski 2017-04-20 14:28:45
Wykonywanie usługi pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji zadania pn.: Przebudowa oraz budowa drogi ulicy Majora Henryka Sucharskiego w Resku wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2017-04-19 11:32:48