Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
W dniu 14 sierpnia 2020 r. , w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-08-14 12:35:16
W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska", o ustanowieniu stron postępowania dla planowanej inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-08-14 12:34:27
W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawiadamiam w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-08-14 12:33:52
W dniu 14 sierpnia 2020 r. zawiadamiam, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska", o ustanowieniu stron postępowania dla planowanej inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-08-14 12:33:14
W dniu 14 sierpnia 2020 r. , w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska"- zawiadamiam strony postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej inwestycji pn: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr. ewidencyjnych 6/1 i 7 w miejscowości Łabuń Mały, gmina Resko" Mateusz Jaworski 2020-08-14 12:32:26
Dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych na potrzeby Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-08-12 12:55:49
OSP Resko: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-08-12 11:40:23
Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-08-12 07:23:15
zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 413/2, 413/4, 415/4, 415/11 oraz 415/9 obręb Iglice? , informację o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Mateusz Jaworski 2020-08-10 14:38:12
zawiadamiam, że w dniu 10 sierpnia 2020 r. podaję do wiadomości informację, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? o zebranych dowodach przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położonej w obrębie Ługowina dz. 281? Mateusz Jaworski 2020-08-10 14:04:26
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2020-08-10 12:41:11
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 8 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na nieruchomości położonej w obrębie Ługowina dz.281" , przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: "informacje" i dalej w podzakładce pn: "ochrona środowiska" Mateusz Jaworski 2020-08-10 11:12:38
Informacja Mateusz Jaworski 2020-08-07 15:15:36
Informacja Mateusz Jaworski 2020-08-07 15:15:00
Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku Łukasz Sobis 2020-08-06 10:21:15
Centrum Kultury w Resku: Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowę części budynku wraz z przebudową instalacji źródła ciepła, przebudową wewnętrzną instalacji wodociągowej i gazowej wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi, przebudową instalacji elektrycznej wraz z zasileniem pompy ciepła budynku Centrum Kultury przy ul. Wojska Polskiego 16 w Resku - dokument usunięty Łukasz Sobis 2020-08-06 10:20:03
Lista zadań zgłoszonych przez mieszkańców Reska, spełniających wymagania dotyczące budżetu obywatelskiego na 2021 rok Mateusz Jaworski 2020-08-05 07:38:04
Dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych na potrzeby Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-08-05 07:37:55
Dostawa i wdrożenie systemu do ewidencji środków trwałych na potrzeby Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-08-05 07:37:42
KARTA DO GŁOSOWANIA Mateusz Jaworski 2020-08-05 07:37:33
KARTA DO GŁOSOWANIA - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2020-08-05 07:37:07
KARTA DO GŁOSOWANIA - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2020-08-05 07:37:00
Informacja o zadaniach na 2021 Mateusz Jaworski 2020-08-05 07:36:37
Zapytanie ofertowe na usługę usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Resko Łukasz Sobis 2020-08-04 10:12:42
OSP Resko: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-08-04 09:47:52
OSP Resko: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-08-04 09:46:26
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Reska ogłasza II rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 767/20 o powierzchni 1138 m2 położonej w mieście Resko przy ulicy Olsztyńskiej 8 Mateusz Jaworski 2020-07-31 14:22:31
RAPORT O STANIE GMINY RESKO ZA 2019 ROK Mateusz Jaworski 2020-07-31 10:43:54
Mateusz Jaworski 2020-07-30 15:05:43
RAPORT O STANIE GMINY RESKO ZA 2019 ROK Mateusz Jaworski 2020-07-30 15:05:34
2019 Mateusz Jaworski 2020-07-30 15:04:27
W Y K A Z Nr 1/2020 o przeznaczeniu lokalu mieszkalnego do zbycia na rzecz najemcy Mateusz Jaworski 2020-07-29 13:01:16
Dostawa 5 szt. witaczy dla miasta Resko Łukasz Sobis 2020-07-28 10:07:20
Dostawa 5 szt. witaczy dla miasta Resko Łukasz Sobis 2020-07-28 10:06:47
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 2 000 000 zł (dwa miliony zł) na finansowanie deficytu budżetu Łukasz Sobis 2020-07-24 11:04:55
Uchwała nr CLXXVI.338.2020 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie opinii o możliwości spłaty kredytu planowanego do zaciągnięcia przez Gminę Resko Łukasz Sobis 2020-07-23 13:21:38
Zarządzenie nr 256/2020 z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na 2020 r. i zmiany planu finansowego budżetu na 2020 r. Łukasz Sobis 2020-07-23 13:18:25
Zarządzenie nr 255/2020 z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Resko na lata 2020-2033 Łukasz Sobis 2020-07-23 13:16:41
Zarządzenia Burmistrza Reska (zakładka menu) Łukasz Sobis 2020-07-23 13:14:43
OSP Resko: Budowa miejsca rekreacji w postaci skateparku przy Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2020-07-22 13:00:04