herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Mapa biuletynu

URZĄD MIEJSKI W RESKU
|___Informacje podstawowe
|___Burmistrz Reska
|___Sekretarz Gminy
|___Skarbnik Gminy
|___Regulaminy organizacyjne
|___Oświadczenia majątkowe
      |___2017
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Urząd Miejski
      |___2016
            |___Urząd Miejski
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
      |___2015
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Urząd Miejski
      |___2014
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
                  |___Kwiecień
      |___2013
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
                  |___Kwiecień
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
      |___2012
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
                  |___KWIECIEŃ
                  |___LUTY
      |___2011
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
      |___2010
            |___Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
            |___ Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
      |___2009
            |___Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
            |___Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej
            |___Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
      |___2008
            |___Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
            |___Oświadczenia majątkowe - Radni Rady Miejskiej
      |___2007
            |___Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
      |___2006
            |___Oświadczenia majątkowe - Kierownicy Jednostek Samorządowych
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
      |___2005
            |___Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski
      |___2004
      |___2003
Organa
|___Złożenie skargi, petycji i wniosku
|___Informacje o bezpłatnych poradach prawnych
|___Samodzielne stanowiska - Zadania i kompetencje
GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
|___Budżetowe
|___Posiadające osobowość prawną
JEDNOSTKI POMOCNICZE
|___Statut sołectw
|___Sołectwa i Sołtysi
Informacje o polowaniach zbiorowych oraz o książkach ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym
|___Informacje o terminach rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscach polowań zbiorowych
|___Informacje o miejscu przechowywaniu książki ewidencji pobytu na polowaniu indywidualnym oraz o sposo
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
|___Rejestr czynności z wykazem zbiorów
|___Obowiązek informacyjny
WYBORY SAMORZĄDOWE 2018
|___Kalendarz wyborczy
|___Druki do pobrania
|___Państwowa Komisja Wyborcza
|___zarządzenia
|___Informacje Gminnej komisji wyborczej
|___Obwieszczenia Burmistrza Reska
|___Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Resku
|___Obwieszczenia Gminnej Komisji Wyborczej w Resku
|___Informacje Komisarza Wyborczego
RADA MIEJSKA
|___Projekty uchwał, sprawozdania, programy i inne
      |___18 i 22.12.2015
|___Transmisje obrad Rady Miejskiej w Resku
|___Skład Rady Miejskiej w Resku
|___Komisje Rady Miejskiej i ich skład
|___Terminy sesji Rady Miejskiej
|___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
      |___2019
      |___2018
      |___2017
      |___2016
      |___2015
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
            |___Protokoły z sesji Rady Miejskiej
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2003
            |___Inne
            |___Sesje Rady Miejskiej
|___Protokoły z komisji Rady Miejskiej
|___Projekty uchwał do zaopiniowania przez organizacje społeczne i inne uprawnione osoby
|___Materiały dla radnych
|___Oświadczenia majątkowe
      |___2015
            |___Kwiecień 2015
            |___Grudzień 2014
      |___2014
      |___2013
      |___2012
      |___2011
      |___2010
      |___2009
      |___2008
      |___2007
      |___2006
      |___2005
      |___2004
      |___2017
      |___2016
            |___Kwiecień 2016
      |___2003
|___Złożenie skargi, petycji i wniosku
|___Interpelacje Radnych
MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA
|___Ogłoszenia i obwieszczenia
PRAWO LOKALNE
|___Statut
      |___Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku
      |___Statut Sołectwa
      |___Statut Gminy Resko
|___Uchwały Rady Miejskiej
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2019
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2019
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2018
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 5 grudnia 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 października 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z 9 maja 2018 r
            |___Sesja Rady Miejskiej z 27 marca 2018 r
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2018 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 luty 2018 r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2018
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2017
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 września 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 sierpnia 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 9 marca 2017 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 stycznia 2017 r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2017
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2016
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2016
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 grudnia 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 października 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 września 2016 r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej z dnia 12 września 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 sierpnia 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 maja 2016 r.
            |___Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.04.2016r. dot. uchwały nr XIV/108/16 Rady Miejskiej w Resku w sprawie rozpatrzenia skargi na działania dyrektora Zespołu Szkół w Resku
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2016 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 luty 2016 r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2015
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2015
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2015 r.
            |___ Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 listopada 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 października 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 września 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 maja 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 luty 2015 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 stycznia 2015 r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2014
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2014
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 grudnia 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 września 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 lipca 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 17 czerwca 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 15 kwietnia 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 stycznia 2014 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2014 r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2013
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 18 grudnia 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 września 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2013r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 maja 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2013r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2013r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2013
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2012
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2012r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 grudnia 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 października 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 06 czerwca 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 kwietnia 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 marca 2012 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 stycznia 2012 r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2012
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2011
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 października 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 września 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 września 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 lipca 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 19 maja 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 marca 2011 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2011 r.
      |___Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2011
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2010
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 grudnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 grudnia 2010 r
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 2 grudnia 2010 r
                  |___Uchwała Nr I/2/10 w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Miejskiej
                  |___Uchwała Nr I/1/10 w sprawie wybory przewodniczącego Rady Miejskiej
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 lipca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 24 czerwca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 maja 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 kwietnia 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 31 marca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 3 marca 2010 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 stycznia 2010 r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2009
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 listopada 2009 r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej z dnia 29 października 2009 r.
            |___ Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 września 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2009 r.
            |___Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 lutego 2009 r.
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2008
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2007
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2006
            |___Sesja Rady Miejskiej z 30.08.06
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2005
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2004
      |___Uchwały Rady Miejskiej 2003
|___Interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
|___Strategia rozwoju
|___Uchwały podatki i opłaty
      |___Podatki 2019
      |___Podatki 2017
      |___Podatki 2016
      |___Uchwały 2014
|___Wydane interpretacje przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie
REJESTRY I EWIDENCJE
|___Rejestry prowadzone w Urzędzie Miejskim w Resku
|___Rejestr instytucji kultury
|___Księga rejestrowa instytucji kultury
INFORMACJE
|___Informacje o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
|___Oświadczenia Burmistrza
|___Nabór na wolne stanowisko urzędnicze
|___Obwieszczenia Burmistrza
|___Sprawozdania
|___Cmentarz
|___Zarządzenia Burmistrza Reska
|___Ogłoszenia Placówki wsparcia dziennego
|___Budżet Obywatelski Mieszkańców Resko 2019
|___Oświata
|___Dokumenty, wnioski
      |___Opłaty retencyjne
      |___Skargi
      |___Działalność gospodarcza
            |___Informacje
      |___Ochrona środowiska
      |___Ewidencja ludności, dowody osobiste, akt urodzenia
            |___Wydanie dowodu osobistego
                  |___Karty informacyjne
                  |___Druk do wypełnienia
            |___Utrata dowodu osobistego
                  |___Karta informacyjna
                  |___DRUKI do wypełnienia
            |___Odnalezienie dowodu osobistego
                  |___Karty informacyjne
                  |___DRUKI do wypełnienia
      |___Podatki i Opłaty
            |___Dane
            |___Deklaracje
            |___Informacje
|___Jak załatwić sprawę
|___Budżet Gminy
      |___Budżet Gminy Resko 2018
      |___Budżet Gminy Resko 2017
      |___Budżet Gminy Resko 2016
      |___Budżet Gminy Resko 2015
      |___Budżet Gminy Resko 2014
      |___Budżet Gminy Resko 2013
      |___Budżet Gminy Resko 2012
      |___Budżet Gminy Resko 2011
      |___Budżet Gminy Resko 2010
            |___Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2010 roku
            |___Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za II kwartał 2010 roku
      |___Budżet Gminy Resko 2009
      |___Budżet Gminy Resko - 2008
      |___Budżet Gminy Resko - 2007
      |___Budżet Gminy Resko - 2006
      |___Budżet Gminy Resko - 2004
      |___Budżet Gminy Resko - 2003
|___Obwieszczenia i ogłoszenia
      |___Azbest 2017
      |___AZBEST 2016
      |___Fotowoltaika
      |___AZBEST 2015
      |___Kontrole wewnętrzne
      |___Azbest 2013
|___Zamówienia publiczne
|___Instrukcja obsługi
|___Ochrona środowiska
      |___Sprawozdania
      |___RAPORT
|___Gospodarka nieruchomościami
|___Obwieszczenia o postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego
|___Nieruchomości na sprzedaż
SYSTEM UTRZYMANIA PORZĄDKU I CZYSTOŚCI
|___Informacje ogólne - gospodarka odpadami
|___Oświadczenie PSZOK
|___Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
|___Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujące od 01.01.2016
|___Analizy systemu gospodarki odpadami
|___Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w gmine Resko
|___Ewidencja udzielonych i cofniętych zezwoleń, o których mowa w art.7 ust.1, pkt.2-4 ustawy z dnia 13
|___Rejest działalności regulowanej
|___Informacje o zakresie wymaganych zezwoleń i wpisywaniu do rejestru ewidencji regulowanej
|___Regulamin utrzymania porządku i czystości w Gminie
Informacje dla osób prowadzących gospodarstwa rolnicze
|___Informacje
Adopcje zwierząt
|___Informacje
|___Galeria psy do adopcji
Indormacje Publiczne
|___Gospodarka odpadami
      |___Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
      |___Analiza - tabele
      |___Sprawozdania kwartalne od podmiotów
|___Petycje
500+świadczenie wychowawcze
|___Informacje
|___Wniosek on-line
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
|___Podstawowe informacje o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego