Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

§ Strażnik Straży Miejskiej I

Do zadań strażnika Straży Miejskiej (SMI) należy:

1) ochrona porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej;

2) nadzór nad estetyką i porządkiem posesji prywatnych i ich otoczenia;

3) nadzór nad prawidłowym oznakowaniem ulic i posesji oraz estetyką napisów, miejsc plakatowania i ogłoszeń;

4) sprawdzanie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i zarządców budynków;

5) kontrola funkcjonowania wysypiska odpadów i przeciwdziałanie powstawaniu dzikich wysypisk  nieczystości;

6) kontrola gospodarki wodno-ściekowej;

7) kontrola zabezpieczenia prowadzonych na terenie Gminy prac inwestycyjnych i remontowych;

8) oddziaływanie na podmioty odpowiedzialne za sprawne funkcjonowanie urządzeń komunalnych, a w szczególnie w sprawach:

a) utrzymania porządku i czystości,

b) likwidacji zagrożeń w ruchu pojazdów,

c) systematycznego odśnieżania i likwidacji gołoledzi;

9) asystowanie przy pobieraniu opłat i podatków lokalnych;

10) informowanie właściwych organów o zauważonych awariach, przestępstwach lub innych ważnych okolicznościach zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu mieszkańców;

11) zabezpieczanie miejsc niebezpiecznych do czasu przybycia właściwych służb;

12) udzielanie ustnych pouczeń, wręczanie upomnień w zakresie naruszania obowiązujących przepisów o przestrzeganiu porządku publicznego i czystości;

13) wymierzanie w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczenia kary grzywny przewidzianych w przepisach porządkowych;

14) kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu;

15) zatrzymywanie osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego oraz mienia;

16) usuwanie na koszt właściciela pojazdów, których stan wskazuje, że nie są używane jeżeli stanowią przeszkodę lub wpływają niekorzystnie na estetykę otoczenia;

17) składanie określonych sprawozdań Burmistrzowi;

18) współdziałanie z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami odpowiedzialnymi za porządek i bezpieczeństwo mieszkańców;

19) wykonywanie czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego określonych w § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz.U. z 2003r. Nr 14, poz.144 ze zmianami);

20) prowadzenie zbioru danych o nazwie “Rejestr osób popełniających wykroczenia drogowe”;

21) wykonywanie czynności określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich) niektórych czynności  (Dz.U.Nr 247, poz.2473 ze zmianami), nakładania grzywien w drodze mandatu karnego.”

22) prowadzenie  ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży na podstawie art.9a  ustawy  z dnia 29 sierpnia 1997r.  o strażach gminnych (Dz.U.Nr 123, poz.779 ze zmianami). ;

23) wydawanie decyzji zezwalającej na przeprowadzenie imprez masowych oraz  o zakazie zgromadzenia;

24) realizacja zadań wynikających z realizacji programu ochrony bezdomnych zwierząt;

25) wykonywanie zadań w zakresie systemu monitoringu wizyjnego, określonych w odrębnym zarządzeniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 30-12-2005 12:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 18-01-2011 14:23