Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia, adresowane do stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko Mateusz Jaworski 2020-03-24 12:47:34
Zawiadamiam, że w dniu 17 marca 2020 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? , że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2020 r. poz.256), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : ? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko?, wydałem zawiadamianie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2020-03-17 09:36:09
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2020-03-16 10:49:31
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ? Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid.371 obręb Ługowina, położnej w gminie Resko? Mateusz Jaworski 2020-03-10 12:51:51
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 12.03.2020 r. Mateusz Jaworski 2020-03-09 08:40:23
Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO Mateusz Jaworski 2020-03-09 08:39:21
Oferta - realizacja zadania publicznego: Kształtowanie umiejętności pływackich wśród uczniów klas I-III Szkół Podstawowych w Gminie Resko - "Pływanie moja pasja" Łukasz Sobis 2020-03-04 14:32:55
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko? w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP ? na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? : Mateusz Jaworski 2020-03-04 10:29:52
wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na :? budowie farmy fotowoltaicznej ?Resko Solar Park? o mocy przyłączeniowej do 36 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Prusim, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie?, Mateusz Jaworski 2020-03-04 07:52:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-25 12:50:31
Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:32:23
PROTOKÓŁ XIII/2020 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 16 stycznia 2020 r. Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:32:18
2020 Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:32:02
PROTOKÓŁ XII/2019 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 19 grudnia 2019 r Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:31:36
PROTOKÓŁ XI/2019 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 29 listopada 2019 r. Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:31:19
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:29:09
Obszarowa ocena jakości wody do spożycia oraz szacowanie ryzyka zdrowotnego dla Gminy Resko za rok 2019 Mateusz Jaworski 2020-02-25 08:27:59
Rozporządzenie nr 5/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 19 lutego 2020 w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2020-02-21 13:56:21
Zawiadomienie o podjętych czynnościach, w zakresie prowadzonego postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko?. Mateusz Jaworski 2020-02-21 13:24:49
Zawiadomienie o ustanowieniu stron postępowania, w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska?, w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko?. Mateusz Jaworski 2020-02-21 13:19:02
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP - na stronie internetowej gminy Resko: bip.resko.pl w zakładce pn: ?informacje? i dalej w podzakładce pn: ?ochrona środowiska? o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:?budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 20 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków 280/13 obręb ewidencyjny Łosośnica, gmina Resko?. Mateusz Jaworski 2020-02-21 13:05:12
Mateusz Jaworski 2020-02-20 10:54:17
Galeria psy do adopcji (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2020-02-20 10:50:29
Mateusz Jaworski 2020-02-20 10:48:08
informacje (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2020-02-20 10:46:19
Zgromadznia (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2020-02-20 10:45:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-18 13:45:32
Plan zamówień publicznych na rok 2020 Łukasz Sobis 2020-02-13 10:57:07
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Reska gm. Resko po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu 19.11.2019r roku. Mateusz Jaworski 2020-02-13 10:21:25
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:43:52
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:42:56
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:42:43
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:42:33
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:42:23
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:41:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego do kwoty 3 000 000 zł (trzy miliony zł) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek Łukasz Sobis 2020-02-11 12:41:40
Uchwała Nr XIII/116/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:27:31
Uchwała Nr XIII/115/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2020 roku za kształcenie nauczycieli Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:26:46
Uchwała Nr XIII/114/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:25:28
Uchwała Nr XIII/113/20 Rady Miejskiej w Resku z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Centrum Usług Społecznych w Resku Mateusz Jaworski 2020-02-06 13:24:10