herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 Łukasz Sobis 2018-04-10 13:47:34
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-04-05 14:38:46
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-04-05 14:38:25
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-04-05 10:40:01
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 Łukasz Sobis 2018-03-30 14:39:07
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-29 14:32:59
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko - zabezpieczenie ruin Pałacu w Starogardzie wraz z zagospodarowaniem terenu Łukasz Sobis 2018-03-29 13:37:18
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-27 13:45:51
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 27.03.2018r. Mateusz Jaworski 2018-03-27 08:40:31
AKTUALIZACJA PODSTAWOWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2018 ROK - MARZEC 2018r. Mateusz Jaworski 2018-03-27 08:39:15
Uchwała Nr XXXIV/288/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-03-23 09:09:39
Mateusz Jaworski 2018-03-22 12:57:14
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-03-22 11:22:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-22 07:42:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-22 07:42:09
Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-03-21 11:49:35
Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-03-21 10:15:44
Uchwała Nr XXXV/294/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2018-03-21 10:09:44
Uchwała Nr XXXV/293/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2018 roku za kształcenie nauczycieli Mateusz Jaworski 2018-03-21 10:09:00
Uchwała Nr XXXV/292/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Resko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:56:55
Uchwała Nr XXXV/291/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, będącego we właściwościach Województwa Zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:54:18
Uchwała Nr XXXV/290/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:52:39
Uchwała Nr XXXV/289/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:50:57
Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 marca 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:49:08
Protokół XXXIV/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 lutego 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:46:02
2018 Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:42:02
Uchwała Nr XXXIV/288/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 lutego 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:41:45
Uchwała Nr XXXIV/287/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:40:40
Sesja Rady Miejskiej z dnia 6 luty 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:39:18
Uchwały Rady Miejskiej 2018 Mateusz Jaworski 2018-03-21 09:38:49
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:24:59
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:24:48
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:24:34
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:24:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:24:16
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:24:06
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:23:45
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:23:39
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:23:21
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-03-15 11:23:13