Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:29:32
Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:28:45
Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:28:11
Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:26:53
Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:26:05
Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:24:46
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 11:37:03
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 11:34:53
Budowa linii SN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:34:28
Budowa linii nN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:34:19
Budowa linii nN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:34:02
Budowa linii SN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:33:33
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 10:16:37
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 10:09:44
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Orzeszkowo, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:49:09
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Miłogoszcz, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:47:57
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:46:09
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łosośnica, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:44:29
AKTUALIZACJA PODSTAWOWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2019 ROK Mateusz Jaworski 2019-03-29 14:32:18
W Y K A Z Nr 3/2019 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska na okres 3, lat z możliwością przedłużenia Mateusz Jaworski 2019-03-29 11:54:55
W Y K A Z Nr 1/2019 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do użyczenia położonych w obrębie Policko i Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-03-22 08:12:02
W Y K A Z Nr 2/2019 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska na okres 3, lat z możliwością przedłużenia Mateusz Jaworski 2019-03-22 08:11:27
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2019-03-22 08:10:52
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 27.03.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-03-22 07:50:21
Zapytanie ofertowe: dostawa mebli i wyposażenia do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-03-20 12:50:58
Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Działalności Gospodarczej - 25 marca 2019 godz. 12:00 Mateusz Jaworski 2019-03-20 07:25:19
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-03-18 07:37:01
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Iglice, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-03-18 07:36:37
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Orzeszkowo, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-03-18 07:36:05
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-03-18 07:35:12
Informacja Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2019-03-18 07:30:17
Przetarg ofertowy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-03-05 14:56:16
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: Prowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu stosowania przepisów RODO w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-03-05 12:38:57
Dostawa sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-02-28 14:54:10
Uchwała nr LXXXI.154.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Łukasz Sobis 2019-02-28 11:04:58
Przetarg ofertowy: Obsługa bankowa budżetu Gminy Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-02-21 13:56:29
Mateusz Jaworski 2019-02-21 09:58:03
2019 Mateusz Jaworski 2019-02-21 09:49:17
Dostawa sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-02-20 14:51:20
Dostawa sprzętu komputerowego do świetlic wiejskich w Dorowie, Starogardzie, Łabuniu Wielkim - Gmina Resko Łukasz Sobis 2019-02-20 14:51:03