herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-28 10:20:46
ZARZĄDZENIE NR 464/2018 Burmistrza Reska z dnia 20 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r Mateusz Jaworski 2018-08-28 07:50:13
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku ds. Księgowości Budżetowej Mateusz Jaworski 2018-08-27 15:07:21
Lista kandydatów, którzy zgłosili się do Urzędu Miejskiego w Resku w sprawie naboru na wolne stanowisko urzędnicze - do spraw księgowości budżetowej Mateusz Jaworski 2018-08-27 15:06:18
W Y K A Z Nr 4/2018 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na cel rolny Mateusz Jaworski 2018-08-24 10:03:30
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-22 12:08:11
Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:37:10
WYJAŚNIENIA dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:36:38
OŚWIADCZENIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO WYBORCÓW ZAMIERZAJĄCEGO ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW TYLKO W JEDNEJ GMINIE LICZĄCEJ DO 20 000 MIESZKAŃCÓW Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:36:07
OŚWIADCZENIE - Pełnomocnika wyborczego Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:35:40
ZAWIADOMIENIE o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:34:57
Kalendarz wyborczy Mateusz Jaworski 2018-08-22 10:32:50
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim Łukasz Sobis 2018-08-21 15:07:15
Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej o świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną w Starogardzie Łukasz Sobis 2018-08-21 15:06:25
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Dorowo, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-08-21 11:03:03
Uchwała Nr XXXiX/341/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13.07.2018 w sprawie aktualności studium uwarunkować i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:52:07
Uchwała Nr XXXiX/340/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13.07.2018 w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:51:01
Uchwała Nr XXXiX/339/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13.07.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:50:33
Uchwała Nr XXXiX/338/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13.07.2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:49:44
Uchwała Nr XXXiX/337/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13.07.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:48:21
Uchwała Nr XXXiX/336/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 13.07.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:47:24
Sesja Rady Miejskiej z dnia 13 lipca 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:46:18
Uchwała Nr CCXCVI.537.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30.07.2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sginansowania deficytu budżetowego wykazanego w budżecie Gminy Resko na lata 2018 Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:45:50
Uchwała Nr CCLXXXVIII.529.2018 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 20.07.2018 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-08-21 07:39:48
Zapytanie ofertowe na usługę pn.: "Prowadzenie audytu wewnętrznego u Urzędzie Miejskim w Resku" Mateusz Jaworski 2018-08-16 10:29:39
Oświadczenie osoba prawna Mateusz Jaworski 2018-08-16 08:49:42
Oświadczenie osoba fizyczna Mateusz Jaworski 2018-08-16 08:49:14
Opłaty retencyjne Mateusz Jaworski 2018-08-16 08:47:45
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2018-08-14 10:49:13
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - DO SPRAW KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ Mateusz Jaworski 2018-08-13 14:51:46
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim Mateusz Jaworski 2018-08-06 13:31:16
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-06 07:59:36
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-06 07:59:14
Ponownie ogłoszony: Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-06 07:58:16
Dostawa mebli i wyposażenia dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Łukasz Sobis 2018-08-06 07:40:33
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną w miejscowości Dorowo, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-08-03 16:29:12
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim Łukasz Sobis 2018-08-03 16:23:27
Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu w Łabuniu Wielkim Łukasz Sobis 2018-08-03 16:23:09
Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej o świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną w Starogardzie Łukasz Sobis 2018-08-03 15:18:09
Przebudowa oraz rozbudowa budynku szkoły podstawowej o świetlicę wiejską wraz z niezbędnym zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną oraz obsługą komunikacyjną w Starogardzie Łukasz Sobis 2018-08-03 15:15:43