herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-21 10:58:30
Ponownie ogłoszony: Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-21 10:56:51
Interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania farm fotowoltaicznych Mateusz Jaworski 2018-02-21 08:11:40
Uchwała Nr XXV.83.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-02-19 08:36:25
Uchwała Nr XXV.82.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 stycznia 2018 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na 2018 rok Mateusz Jaworski 2018-02-19 08:34:33
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2018 Mateusz Jaworski 2018-02-19 08:32:51
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 141/8 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:59:42
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 570/10 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:59:11
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 141/8 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:57:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZ RESKA Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej Nr. 141/8 położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-02-16 11:55:09
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-02-13 13:38:27
Protokół XXXIII/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 20 grudnia 2017 r. Mateusz Jaworski 2018-02-13 07:51:44
Uchwała Nr XLVI/303/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:35:32
Uchwała Nr XLVI/302/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:34:38
Uchwała Nr XLVI/301/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Resko do wspólnej realizacji zadania publicznego, będącego we właściwościach Powiatu Łobez Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:33:23
Uchwała Nr XLVI/300/10 w sprawie określenia organizacji i trybu działania Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego oraz trybu powoływania jej członków Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:31:37
Uchwała Nr XLVI/299/10 w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:30:09
Uchwałą Nr XLVI/298/10 w sprawie określenia szczzegółowego sposobu konsultowania projektów októw prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:28:37
Uchwała Nr XLVI/297/10 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:26:58
Uchwała Nr XLVI/295/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2010 r. Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:24:59
Uchwała Nr XLVI/296/10 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:23:48
Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 września 2010 r. Mateusz Jaworski 2018-02-09 12:20:41
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 13:51:18
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 13:51:06
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 12:51:54
W Y K A Z Nr 2/2018 gruntu przeznaczonego do użyczenia położonego w obrębie Prusim, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-02-06 09:53:18
W Y K A Z Nr 1/2018 na dzierżawę w zakresie administrowania cmentarzy komunalnych położonych w mieście Resko oraz we wsi Stara Dobrzyca i Starogard Mateusz Jaworski 2018-02-06 09:52:34
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 07:39:54
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 06.02.2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-06 07:39:31
Mateusz Jaworski 2018-02-05 12:25:09
W Y K A Z Nr 3/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-02-01 11:42:49
W Y K A Z Nr 2/2017 nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przeznaczonej do zbycia na rzecz najemcy Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:47:44
Zarządzenie Nr 394/2018 Burmistrza Reska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:14:56
Zarządzenie Nr 393/2018 Burmistrza Reska z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:13:51
PODSTAWOWOWA KWOTA DOTACJI i STATYSTYCZNA LICZBA UCZNIÓW NA 2018 ROK - 30 stycznia 2018r. Mateusz Jaworski 2018-02-01 08:09:53
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Mateusz Jaworski 2018-01-26 10:29:43
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:19:31
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:19:21
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:17:59
Dziedzictwo Borków - prace konserwatorskie i restauratorskie zabytków związanych z Rodem Borków w Gminie Resko Łukasz Sobis 2018-01-25 15:14:31