Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-11-28 12:42:45
OGŁASZAM przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Ługowina i Dorowo Mateusz Jaworski 2019-11-28 12:20:55
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:04:43
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:04:32
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:03:33
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 11:03:28
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 10:32:40
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 10:32:32
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.421.178.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-28 10:32:26
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH la przedsięwzięcia pn: "budowa fermy fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub budowie ferm fotowoltaicznych o łącznej mocy nie przekraczającej 3MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce nr 77 i 79 obręb Sosnówkom gm. Resko" Mateusz Jaworski 2019-11-28 07:29:53
O G Ł O S Z E N IE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 431 OZ Sosnowo-Ługowina-Piaski w km 1+544" Mateusz Jaworski 2019-11-28 07:28:31
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego: prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2019-11-27 11:12:28
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:03:12
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.2.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:02:29
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:01:42
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.179.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 08:00:34
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.421.178.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 07:59:18
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.1.421.178.5.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 07:58:45
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu Zlewni w Gryficach SZ.ZUZ.421.178.6.2019.FKT Mateusz Jaworski 2019-11-27 07:57:20
Obwieszczenia Dyrektora Zarządu (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2019-11-27 07:32:46
Wody Polskie (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2019-11-27 07:31:47
ZARZĄDZENIE NR 160/2019 BURMISTRZA RESKA z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2020 r.? Mateusz Jaworski 2019-11-26 07:55:55
Mateusz Jaworski 2019-11-26 07:53:58
Wybory uzupełniające na Ławników na kadencję 2020 - 2023 (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2019-11-26 07:53:28
Wybory ławników sądowych na kadencję 2020 - 2023 (zakładka menu) Mateusz Jaworski 2019-11-26 07:52:31
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 29.11.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-11-25 07:47:17
Uchwała Nr X/87/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie utworzenia "Centrum Usług Społecznych w Resku" Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:18:23
Uchwała Nr X/86/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Resko na lata 2019 - 2021 Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:15:56
Uchwała Nr X/85/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Nowogard dotyczącego projektu lasów ochronnych położonych na terenie gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Nowogard Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:14:58
Uchwała Nr X/84/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rol 2020" Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:13:01
Uchwała Nr X/83/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. mjr. Henryka Sucharskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:11:38
Uchwała Nr X/82/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji niepublicznym przedszkolom i niepublicznym innym formom wychowania przedszkolnego prowadzonym na terenia Gminy Resko przez osoby fizyczne i prawne oraz ustalenia trybu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystywania Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:09:52
Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:07:36
Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:06:37
Uchwała Nr X/79/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:05:58
Uchwała Nr X/78/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:04:46
Uchwała Nr X/77/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:03:56
Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:02:35
PROTOKÓŁ X/2019 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 30 października 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:02:04
PROTOKÓŁ IX/2019 Z SESJI NADZWYCZAJNEJ RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 7 października 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-11-22 11:01:32