herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:26:35
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:18:58
Wykonanie dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń dla zadania: Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w mieście Resko Łukasz Sobis 2017-11-22 15:18:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-20 13:43:25
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-20 09:02:00
Protokół XXXI/2017 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-20 08:08:30
Przebudowie mostu zlokalizowanego w miejscowości Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo ? Ługowina ? Piaski w km 1+544. Mateusz Jaworski 2017-11-20 07:52:38
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: "Przebudowa mostu zlokalizowanego w m. Łagiewniki, w ciągu drogi powiatowej nr 4310Z Sosnowo - Ługowina - Piaski w km 1+544" Mateusz Jaworski 2017-11-17 08:51:50
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-16 13:40:08
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-16 11:27:39
Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej Mateusz Jaworski 2017-11-15 09:25:59
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:54:16
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:53:54
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:46:27
Przebudowa linii elektroenergetycznych napowietrznych nN i oświetleniowej na kablowe Mateusz Jaworski 2017-11-15 08:45:44
Uchwała Nr XXXI/260/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie przyjęcia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 - 2020" Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:33:33
Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Resko o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:32:10
Uchwała Nr XXXI/259/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zaopiniowania wniosku Nadleśnictwa Resko o uznanie lasów za ochronne położonych na terenie Gminy Resko będących w zarządzie Nadleśnictwa Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:31:31
Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:29:59
Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:28:53
Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Pisaki Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:27:39
Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:26:39
Uchwała Nr XXXI/254/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowej komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:25:20
Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:23:55
Uchwała Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:23:12
Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2018 r. Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:22:28
Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:21:25
Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:20:39
Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:19:57
Uchwała Nr XXXI/248/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:18:21
Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:16:46
Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:16:15
Uchwała Nr XXXI/246/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:14:57
Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:13:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 31 października 2017 o przyczynach mieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:10:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-08 11:55:14
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-08 11:54:59
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-08 11:43:11
Projekt strategii rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022 Mateusz Jaworski 2017-11-07 14:15:43
Strategia rozwoju Gminy Resko na lata 2015 - 2022 Mateusz Jaworski 2017-11-07 14:15:38