herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie Burmistrza Reska o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2018-06-14 11:17:14
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2018-06-13 11:54:27
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-06-12 13:20:57
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2018-06-08 13:27:49
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2018-06-08 13:08:00
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2018-06-08 10:45:34
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Resku ds. Gospodarki Mieszkaniowej i Prawa Wodnego Mateusz Jaworski 2018-06-07 07:23:12
Dostawa i montaż systemu zarządzania obradami Łukasz Sobis 2018-06-06 14:43:58
Dostawa i montaż systemu zarządzania obradami Łukasz Sobis 2018-06-06 14:43:47
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-06-06 12:12:28
Uchwała Nr CCII.393.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-06-06 07:35:03
Uchwała Nr CCII.392.2018 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu - przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2018 Mateusz Jaworski 2018-06-06 07:32:48
Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu Mateusz Jaworski 2018-06-05 11:02:51
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Mateusz Jaworski 2018-06-05 11:02:35
Budowa publicznie dostępnego placu wraz z budową pomnika - głazu pamiątkowego poświęconego mjr. Henrykowi Sucharskiemu Mateusz Jaworski 2018-06-05 11:01:41
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-06-05 10:35:53
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-06-04 09:20:25
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-06-04 09:19:59
STATUT SOŁECTWA MOŁSTOWO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:14:12
STATUT SOŁECTWA STAROGARD Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:13:53
STATUT SOŁECTWA SIWKOWICE Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:13:34
STATUT SOŁECTWA PRZEMYSŁAW Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:13:13
STATUT SOŁECTWA SMÓLSKO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:12:57
STATUT SOŁECTWA PRUSIM Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:12:35
STATUT SOŁECTWA POLICKO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:12:17
STATUT SOŁECTWA ŁUGOWINA Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:58
STATUT SOŁECTWA ŁOSOŚNICA Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:39
STATUT SOŁECTWA ŁAGIEWNIKI Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:22
STATUT SOŁECTWA ŁABUŃ WIELKI Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:11:06
STATUT SOŁECTWA DOROWO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:10:47
STATUT SOŁECTWA LUBIEŃ DOLNY Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:10:21
STATUT SOŁECTWA KOMOROWO Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:10:01
STATUT SOŁECTWA IGLICE Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:09:44
STATUT SOŁECTWA GARDZIN Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:09:21
Uchwała Nr XXXVII/317/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:06:04
Uchwała Nr XXXVII/316/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:05:25
Uchwała Nr XXXVII/315/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocnicznych gminy Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:03:43
Uchwała Nr XXXVII/314/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Mateusz Jaworski 2018-06-04 09:02:12
Uchwała Nr XXXVII/313/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:59:25
Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:58:26