herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-07 13:00:43
Zarządzenie Nr 363/2017 Burmistrza Reska z dnia 3 listopada 2017 w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwał w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r." Mateusz Jaworski 2017-11-07 07:04:38
Interpretacja indywidualna dotycząca sposobu określania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej w 2017 Mateusz Jaworski 2017-11-06 10:38:49
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:40
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:32
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:24
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:11
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:02
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:48:42
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-10-31 09:25:19
Mateusz Jaworski 2017-10-30 14:36:31
Mateusz Jaworski 2017-10-30 14:20:33
Mateusz Jaworski 2017-10-30 14:08:50
2017 Mateusz Jaworski 2017-10-30 13:50:27
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2017 rok Mateusz Jaworski 2017-10-30 13:37:00
Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Reska z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-10-30 13:36:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w urzędzie miejskim w resku ds. ochrony przeciwpożarowej Mateusz Jaworski 2017-10-30 12:46:34
Mateusz Jaworski 2017-10-25 14:25:20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-24 16:03:48
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-24 15:54:47
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-24 15:54:35
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-24 15:51:52
Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-10-24 14:51:11
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 30.10.2017r. Mateusz Jaworski 2017-10-23 07:23:15
Zarządzenie Nr 358/2017 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 17.10.2017 w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Mateusz Jaworski 2017-10-19 08:18:03
OBWIESZCZENIE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 października 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-10-19 08:16:15
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-18 14:51:27
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-18 14:51:20
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-18 14:43:29
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-10-18 14:43:21
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w miejscowości Resko wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2017-10-17 13:00:52
Protokół z dyskusji publicznej z dnia 24 sierpnia 2017 r. nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski w gminie Resko oraz uzupełnienie do protokołu Mateusz Jaworski 2017-10-17 12:59:28
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU - STANOWISKO PRACOWNIKA DS. OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ Mateusz Jaworski 2017-10-16 13:58:06
UchwałaNr XXX/245/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie powołania Skarbnika Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:19:50
UchwałaNr XXX/244/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Resko Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:18:50
UchwałaNr XXX/243/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:17:38
UchwałaNr XXX/242/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:16:29
UchwałaNr XXX/241/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie ustalenia wysokości stawki ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:15:00
UchwałaNr XXX/240/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:12:35
UchwałaNr XXX/239/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:10:54