Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2020-01-13 09:13:31
Uchwała Nr X/81/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2020 r. Mateusz Jaworski 2020-01-13 09:12:24
Uchwała Nr X/80/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2020-01-13 09:11:38
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 16.01.2020 r. Mateusz Jaworski 2020-01-13 09:02:16
2013 Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:47:27
Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:47:19
Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:47:15
Oświadczenia majątkowe - Urząd Miejski Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:47:11
Kierownicy Jednostek Samorządowych Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:47:09
Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:47:03
Kwiecień Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:46:50
Mateusz Jaworski 2020-01-10 13:46:44
Plan zamówień publicznych na rok 2020 Łukasz Sobis 2020-01-09 14:48:35
Uchwała NR CCCLXXIII.627.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2020-01-09 08:29:02
Uchwała NR CCCLXXIII.626.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2020-01-09 08:27:08
2018/2019 Mateusz Jaworski 2020-01-09 08:23:45
2013 Mateusz Jaworski 2020-01-09 08:22:18
Mateusz Jaworski 2020-01-09 08:22:08
Uchwała NR CDXLIII.832.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o projekcie budżetu Gminy Resko na 2020 r. Mateusz Jaworski 2020-01-09 08:21:08
Podatki 2020 Mateusz Jaworski 2020-01-02 13:02:00
Ponownie ogłoszony: konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2020-01-02 12:36:04
Ponownie ogłoszony: konkurs otwarty na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2020-01-02 12:26:35
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2020-01-02 09:37:53
Zawiadomienie o wyborze oferty w otwartym konkursie na realizację w roku 2020 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2019-12-19 15:30:53
Dostawy materiałów biurowych w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-19 15:15:12
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-19 13:56:40
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2020 Łukasz Sobis 2019-12-19 13:56:12
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2020 działalności, której celem jest upowszechnianie w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2019-12-19 13:43:30
Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-12-19 13:35:09
OGŁOSZENIE BURMISTRZA RESKA O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia pn: "Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 18/8 (obręb 0035) w miejscowości Przemysław, gmina Resko." Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:07:10
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:03:08
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:02:20
Zawiadamiam strony postępowania , że w dniu 18 grudnia 2019 r. podaję do wiadomości w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP informacji, że stosownie do art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. z 2018 r. poz.2096 ze zmianami), w celu zapewnienia stronom pełnego i czynnego udziału w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie sieci wodociągowych w Resku w ulicach Wojska Polskiego, Chopina oraz Jedności Narodowej" o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji. Mateusz Jaworski 2019-12-18 15:01:36
Informacja o wynikach naboru na stanowisko kierownicze - Dyrektor Centrum Usług Społecznych Mateusz Jaworski 2019-12-17 16:09:43
Lista kandydatów, którzy złożyli aplikację na stanowisko kierownicze - Dyrektor Centrum Usług Społecznych w Resku Mateusz Jaworski 2019-12-17 16:08:25
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2020r. do 31.12.2020r. Łukasz Sobis 2019-12-17 14:46:18
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 19.12.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-12-17 13:29:38
W Y K A Z Nr 7/2019 nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-12-13 13:08:56
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie miasta Reska gm. Resko po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu 19.11.2019 roku. Mateusz Jaworski 2019-12-13 13:07:56
Ogłoszenie o konkursie otwartym na realizację zadania publicznego w roku 2020: Sport w Gminie Resko - Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2019-12-11 14:06:10