Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XLI/357/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na ata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:21:31
Uchwała Nr XLI/356/18 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:20:27
Sesja Rady Miejskiej z dnia 1 października 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:19:34
ZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA RESKA z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwały w sprawie ?Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2019 r.? Mateusz Jaworski 2019-01-02 07:17:44
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2018-12-27 14:11:31
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-20 15:04:22
Zawiadomienie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-20 14:56:57
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-12-20 13:28:36
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-12-20 13:01:24
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-12-20 11:24:12
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-20 07:35:57
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-20 07:35:47
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-20 07:35:41
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-19 14:48:35
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2018-12-19 14:43:36
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-18 14:17:27
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-12-18 13:03:44
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:10:13
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:10:07
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:09:58
Dostawy materiałów biurowych w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-12-13 11:09:22
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-13 08:51:10
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-12-12 08:15:15
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2018-12-12 08:11:49
Załącznik nr. 2 - struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2018-12-10 13:32:00
W Y K A Z Nr 8/2018 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska i obrębu Smólsko na okres 3 lat z możliwością przedłużenia Mateusz Jaworski 2018-12-10 10:03:25
Protokół I/2018 Z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2018 Mateusz Jaworski 2018-12-10 09:04:54
Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2018-12-10 09:03:38
Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2018 w sprawie stwierdzenia wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2018-12-10 09:02:49
Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2018 w sprawie powołania komisji skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2018-12-10 09:01:29
Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 listopada 2018 w sprawie ustalenie regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2018-12-10 09:00:17
Sesja Rady Miejskiej z dnia 21 listopada 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-12-10 08:58:03
Mateusz Jaworski 2018-12-06 09:36:59
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:20:45
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:20:25
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:19:51
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:19:43
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:19:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-12-03 12:41:09
Mateusz Jaworski 2018-11-30 11:37:06