herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXVII/311/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyrażenia zgody na wzniesienie pomnika Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:57:02
Uchwała Nr XXXVII/310/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:56:04
Uchwała Nr XXXVII/309/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:55:19
Uchwała Nr XXXVII/307/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:54:06
Uchwała Nr XXXVII/306/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ustalenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęci nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:52:52
Uchwała Nr XXXVII/305/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat za miejsca do pochowania zmarłych Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:50:53
Uchwała Nr XXXVII/304/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie wyznaczenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:49:55
Uchwała Nr XXXVII/303/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Łobeskiego Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:48:45
Uchwała Nr XXXVII/300/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie zmiany w budżecie Gminy na 2018 Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:47:43
Uchwała Nr XXXVII/312/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:30:32
Sesja Rady Miejskiej z 9 maja 2018 r Mateusz Jaworski 2018-06-04 08:28:39
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Budowa i modernizacja przystani kajakowych Łukasz Sobis 2018-05-30 14:10:58
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-30 13:55:33
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-30 13:38:41
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-30 13:38:30
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-30 13:36:31
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-30 13:33:49
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-05-30 12:28:53
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-05-30 12:28:21
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-05-30 10:48:20
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-29 13:52:11
Mateusz Jaworski 2018-05-29 12:42:24
Mateusz Jaworski 2018-05-29 12:42:11
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2017 rok Mateusz Jaworski 2018-05-29 10:45:15
Mateusz Jaworski 2018-05-25 13:56:45
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-24 14:46:55
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 14:41:54
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 14:40:14
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 14:32:50
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 14:30:35
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-24 14:23:02
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 14:17:40
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 14:17:16
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 13:51:06
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 13:50:55
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 13:47:59
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w miejscowości Przemysław - etap I, Iglice, ul. 1-go Maja oraz ul. Wojska Polskiego - Kopernika w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-05-24 13:47:46
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-24 11:41:42
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR NK-3.4131.76.2013.WE WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 25 stycznia 2013 r. Mateusz Jaworski 2018-05-22 14:50:11
UCHWAŁA NR XXV/179/12 RADY MIEJSKIEJ W RESKU z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Resko. Mateusz Jaworski 2018-05-22 14:49:49