herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
UchwałaNr XXX/238/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Resku, w Branżową Szkołę I stopnia Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:09:50
UchwałaNr XXX/237/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Szkoły Podstawowej wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:08:23
UchwałaNr XXX/236/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:06:48
UchwałaNr XXX/235/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 września 2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:05:27
Sesja Rady Miejskiej z dnia 25 września 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-10-11 08:03:28
SZKOLENIE DLA AKTYWNYCH SPOŁECZNIE MIESZKAŃCÓW I GRUP NIEFORMALNYCH Mateusz Jaworski 2017-10-11 07:58:38
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-10-10 08:42:48
Ogłoszenie Burmistrza Reska o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia poprzez udzielenie koncesji na roboty budowlane lub usługi Mateusz Jaworski 2017-10-09 12:04:22
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-10-09 08:14:16
Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-10-05 14:22:08
Ponownie ogłoszony : Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-10-05 14:21:53
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-10-05 12:25:37
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie " Mateusz Jaworski 2017-10-05 11:52:56
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie " Mateusz Jaworski 2017-10-05 11:52:43
Skarbnik Gminy Mateusz Jaworski 2017-10-04 07:22:59
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-10-04 07:22:41
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-10-03 15:04:57
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko Łukasz Sobis 2017-10-03 14:47:28
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-10-03 10:06:13
Skarbnik Gminy Mateusz Jaworski 2017-10-03 10:05:44
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Starogard w sprawie utworzenia nowego sołectwa Mateusz Jaworski 2017-10-03 07:14:15
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Prusim w sprawie utworzenia nowego sołectwa. Mateusz Jaworski 2017-10-03 07:13:08
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:20:15
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:19:53
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:19:42
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:15:19
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-27 15:35:59
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-27 15:27:22
1 Mateusz Jaworski 2017-09-21 11:16:51
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 12:16:52
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:54:31
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:53:11
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:52:58
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 25.09.2017r. Mateusz Jaworski 2017-09-15 14:07:12
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2016/2017 Mateusz Jaworski 2017-09-15 14:06:37
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko Łukasz Sobis 2017-09-13 13:52:43
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-12 14:17:27
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-12 14:14:06
Zarządzenie Nr 333/2017 Burmistrza Reska z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2017-09-11 12:03:39
Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:31:16