Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr IV/35/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:46:45
Uchwała Nr IV/34/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Resku na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:45:44
Uchwała Nr IV/33/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Resku na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:44:05
Uchwała Nr IV/32/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:38:38
Uchwała Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:37:31
Uchwała Nr IV/30/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Łobeskiemu Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:35:47
Uchwała Nr IV/29/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:34:53
Uchwała Nr IV/28/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia ichwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:34:04
Uchwała Nr IV/27/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:33:10
Uchwała Nr IV/26/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 24 stycznia 2019r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Resko na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:32:00
Uchwały Rady Miejskiej 2019 Mateusz Jaworski 2019-02-06 07:30:59
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-02-05 14:12:30
Mateusz Jaworski 2019-02-01 07:24:39
Uchwała NR XL.81.2019 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-02-01 07:24:28
Uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie 2019 Mateusz Jaworski 2019-02-01 07:23:04
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: Prowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu stosowania przepisów RODO w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-01-31 14:57:49
Zapytanie ofertowe na realizację usługi: Prowadzenie audytu wewnętrznego z zakresu stosowania przepisów RODO w Urzędzie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-01-31 14:57:12
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-01-31 10:37:07
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-31 10:26:06
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-24 14:51:40
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-24 14:51:31
Podstawowa kwota dotacji na 2019 rok - styczeń 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-01-23 13:10:09
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 Rok Mateusz Jaworski 2019-01-23 11:07:49
Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Reska z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych Mateusz Jaworski 2019-01-22 12:01:05
Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Reska z dnia 21 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2019-01-22 11:58:42
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-22 09:45:46
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Stara Dobrzyca i Łosośnica gm. Resko: Mateusz Jaworski 2019-01-18 12:33:21
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 24.01.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-01-18 07:58:37
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-17 15:09:14
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-17 15:07:40
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega - dokument usunięty Łukasz Sobis 2019-01-17 15:02:04
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega - dokument usunięty Łukasz Sobis 2019-01-17 14:57:14
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-01-17 14:56:03
Sprawozdanie z realizacji zadania: USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY RESKO Mateusz Jaworski 2019-01-17 13:57:24
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019 Łukasz Sobis 2019-01-16 14:47:44
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz budowa drogi ul. Borków (b. Hanki Sawickiej) w Resku wraz niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-01-15 14:52:59
Ogłoszenie o sprzedaży w drodze składania ofert pisemnych - Ford Transit 98 Łukasz Sobis 2019-01-15 10:11:59
W Y K A Z Nr 1/2019 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia i lokalu mieszkalnego przeznaczonego do zbycia na rzecz najemcy Mateusz Jaworski 2019-01-11 12:48:00
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2019-01-10 12:04:45
Uchwała Nr XLII/363/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2019-01-10 08:03:24