herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-10-05 12:25:37
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie " Mateusz Jaworski 2017-10-05 11:52:56
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie " Mateusz Jaworski 2017-10-05 11:52:43
Skarbnik Gminy Mateusz Jaworski 2017-10-04 07:22:59
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-10-04 07:22:41
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-10-03 15:04:57
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko Łukasz Sobis 2017-10-03 14:47:28
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-10-03 10:06:13
Skarbnik Gminy Mateusz Jaworski 2017-10-03 10:05:44
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Starogard w sprawie utworzenia nowego sołectwa Mateusz Jaworski 2017-10-03 07:14:15
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Prusim w sprawie utworzenia nowego sołectwa. Mateusz Jaworski 2017-10-03 07:13:08
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:20:15
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:19:53
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:19:42
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:15:19
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-27 15:35:59
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-27 15:27:22
1 Mateusz Jaworski 2017-09-21 11:16:51
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 12:16:52
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:54:31
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:53:11
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:52:58
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 25.09.2017r. Mateusz Jaworski 2017-09-15 14:07:12
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2016/2017 Mateusz Jaworski 2017-09-15 14:06:37
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko Łukasz Sobis 2017-09-13 13:52:43
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-12 14:17:27
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-12 14:14:06
Zarządzenie Nr 333/2017 Burmistrza Reska z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2017-09-11 12:03:39
Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:31:16
Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:30:12
Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:21:02
Kierownicy Jednostek Samorządowych Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:19:49
Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:12:00
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:57:52
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:40:40
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:34:01
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:28:51
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:24:12
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:06:59
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:05:43