Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 30.000 EURO na realizację usługi: Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko Łukasz Sobis 2018-11-13 12:42:07
Mateusz Jaworski 2018-11-13 07:27:34
Mateusz Jaworski 2018-11-13 07:26:25
W Y K A Z Nr 8/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-11-09 11:48:05
Mateusz Jaworski 2018-11-08 13:52:46
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z 25 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze wijewództwa zachodniopomorskiego Mateusz Jaworski 2018-11-08 07:27:22
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-11-06 09:11:11
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-11-05 08:23:34
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 09.11.2018 r. Mateusz Jaworski 2018-11-05 07:22:21
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2018 roku Łukasz Sobis 2018-10-31 12:17:04
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-10-31 11:41:46
W Y K A Z Nr 6/2018 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska Łukasz Sobis 2018-10-31 09:43:48
O G Ł O S Z E N I E: B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska Łukasz Sobis 2018-10-31 09:42:09
Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji na 2018 r. - październik 2018 Łukasz Sobis 2018-10-31 08:04:44
Załącznik nr. 1 do Uchwały XXXVIII / 326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r - Gmina Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:37:40
Załącznik nr. 2 do Uchwały XXXVIII / 326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r - Herb Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:37:13
Załącznik nr. 3 do Uchwały XXXVIII / 326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r - Flaga Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:36:25
Uchwała Nr XL/355/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktuki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2018 rok Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:19:17
Uchwała Nr XL/354/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Centrum Kultury w Resku Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:18:05
Uchwała Nr XL/353/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września uchylająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany w "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Resko" i przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:17:20
Uchwała Nr XL/352/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie umorzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:15:37
Uchwała Nr XL/351/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie przyjęcia "programu Aktywności Lokalnej dla Gminy Resko na lata 2018 - 2022" Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:14:40
Uchwała Nr XL/350/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych dwóch pomników przyrody Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:13:58
Uchwała Nr XL/349/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie utworzenia odrębnych obwodów dłosowania na obszarze Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:13:05
Uchwała Nr XL/348/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie udzielenia dotacji podmiotowi leczniczemu Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:10:45
Uchwała Nr XL/347/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:09:39
Uchwała Nr XL/346/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:08:47
Uchwała Nr XL/345/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:07:57
Uchwała Nr XL/344/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:06:49
Uchwała Nr XL/343/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:06:08
Uchwała Nr XL/342/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 11 września w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:05:18
Sesja Rady Miejskiej z dnia 11 września 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:04:21
Statut Gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-10-30 10:02:37
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-10-26 09:12:06
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-10-26 09:11:47
Sprawozdania finansowe Gminy Resko za II kw. 2018 r. Łukasz Sobis 2018-10-25 11:07:30
OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Resko Mateusz Jaworski 2018-10-24 11:06:59
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2018-10-21 16:33:07
O B W I E S Z C Z E N I E . Koła Łowieckiego ?KNIEJA? w Szczecinie, podaję do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego w/w koła w latach kalendarzowych 2018 i 2019 Mateusz Jaworski 2018-10-18 09:50:32
O B W I E S Z C Z E N I E Koła Łowieckiego "ESKULAP" w Stargardzie, podaję do publicznej wiadomości informację o terminie rozpoczęcia i zakończenia oraz miejscu polowania zbiorowego w/w koła w latach kalendarzowych 2018 i 2019 Mateusz Jaworski 2018-10-17 11:11:32