Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
§ Stanowisko ds. Obsługi Straży Miejskiej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:18:22
§ Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa II Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:17:55
§ Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa III Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:17:23
§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:16:52
§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i wodnej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:15:57
§ Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:13:13
§ Samodzielne stanowisko ds. ochrony przeciwpożarowej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:12:09
§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki przestrzennej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:10:52
§ Samodzielne stanowisko ds. inwestycji i budownictwa Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:09:41
§ Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:08:46
§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i drogownictwa Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:07:53
§ Samodzielne stanowisko ds. promocji Gminy Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:03:19
§ Samodzielne stanowisko ds. promocji Gminy Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:01:54
§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki mieszkaniowej i wodnej Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:01:18
§ Samodzielne stanowisko ds. gospodarki odpadami i nieruchomości Mateusz Jaworski 2019-06-14 08:00:22
§ Samodzielne stanowiska ds. gospodarki nieruchomościami, geodezji i rolnictwa Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:58:05
§ Samodzielne stanowisko do spraw porządkowych i kadrowych Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:56:27
§ Samodzielna stanowisko ds. oświaty i ochrony zdrowia Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:54:57
§ Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i współpracy z organizacjami pozarządowymi Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:54:19
§ Samodzielne stanowisko ds. obsługi informatycznej Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:53:18
§ Samodzielne stanowisko ds. zarządzania kryzysowego Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:52:08
§ Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i ds. obywatelskich Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:50:59
§ Samodzielne stanowisko ds. sekretarsko - kancelaryjnych i przeciwdziałania alkoholizmowi Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:50:07
§ Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno - prawnych i działalności gospodarczej Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:49:29
§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:48:33
§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:46:48
§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości budżetowej Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:43:20
Kierownik ds. obsługi Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:38:26
Kompetencje Sekretarza Gminy - oraz Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:37:54
Kompetencje Skarbnika Gminy Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:36:54
Zastępca Burmistrza Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:35:18
Kompetencje Burmistrza Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:34:48
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 19.06.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:29:38
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Reska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:27:41
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:26:19
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wdzielenia dotacji na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego remontu elewacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:25:09
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:23:32
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:22:34
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:21:59
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:21:04