Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Przedszkole Miejskie w Resku Łukasz Sobis 2019-10-23 11:06:30
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - OSP w Resku Łukasz Sobis 2019-10-23 11:03:11
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Prusim Łukasz Sobis 2019-10-23 10:51:50
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Ługowina Łukasz Sobis 2019-10-23 10:51:03
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Resko Łukasz Sobis 2019-10-23 10:28:13
Zakup energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, oświetlenia ulicznego oraz urządzeń komunalnych Gminy Resko Łukasz Sobis 2019-10-23 10:28:04
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Prusim Łukasz Sobis 2019-10-22 11:26:55
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Ługowina Łukasz Sobis 2019-10-22 11:26:23
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Ługowina Łukasz Sobis 2019-10-22 11:25:55
Ogłoszenie - oferta realizacji zadania publicznego: Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - Ługowina Łukasz Sobis 2019-10-22 11:25:39
struktura organizacyjna Mateusz Jaworski 2019-10-22 08:29:26
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2018/2019 Mateusz Jaworski 2019-10-21 11:33:21
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Iglice, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-10-21 11:23:09
Drcyzja Nr PS-HK/295/16/D/2019 - Gardzin Mateusz Jaworski 2019-10-21 11:22:14
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Iglice, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-10-21 11:21:13
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzeń wodociągowych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-10-21 11:20:19
POLOWANIE Ryś Nowogard 2019 i 2020 Mateusz Jaworski 2019-10-21 10:26:42
POLOWANIE Knieja Szczecin 2019 i 2020 Mateusz Jaworski 2019-10-21 10:26:10
POLOWANIE Jeleń Łobez 2019 i 2020 Mateusz Jaworski 2019-10-21 10:25:36
POLOWANIE Eskulap Stargard 2019 i 2020 Mateusz Jaworski 2019-10-21 10:25:03
ZP.271.26.19.ZPOF Dostawa i montaż systemu nawadniania murawy boiska piłkarskiego na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2019-10-17 14:11:16
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-10-16 14:34:00
Uchwała Nr CCXXVI.455.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 19 czerwca 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:30:39
Uchwała Nr CCXXVIII.459.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 czerwca 2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:28:52
Skład Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:26:20
Protokół VII/2019 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 19 czerwca 2019 r Mateusz Jaworski 2019-10-15 07:19:36
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2019-10-11 13:52:07
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie miasta Reska gm. Resko: Mateusz Jaworski 2019-10-10 13:15:31
Utrzymanie zimowe ulic i chodników w mieście Resko w latach 2019-2023 Łukasz Sobis 2019-10-10 10:52:26
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-09 14:02:36
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-09 14:01:58
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich PGW Wody Polskie w Szczecinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:22:35
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:21:57
zawiadomienie w formie publicznego obwieszczenia przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko o wystąpieniu z wnioskiem do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Wydział Spraw Terenowych w Koszalinie o wydanie opinii co do nałożenia na inwestora obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:21:17
publiczne obwieszczenie o ustanowieniu stron postępowania ze względu na interes prawny, postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:20:25
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko - publiczne obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:19:17
Zawiadomienia o wszczęciu postępowania, przez udostępnienie pisma w BIP gminy Resko - publiczne obwieszczenie o wszczęci postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "BUDOWIE FERMY FOTOWOLTAICZNEJ o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną lub BUDOWIE FERM FOTOWOLTAICZNYCH o łącznej mocy nie przekraczającej 3 MW wraz z infrastrukturą techniczną, realizowanego na działce ewidencyjnej (nr 77 i 79, obręb Sosnówko)" Mateusz Jaworski 2019-10-09 10:08:11
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-09 08:42:28
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:10:26
Rewitalizacja Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Sportowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Łukasz Sobis 2019-10-08 23:09:45