herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-08-10 15:17:05
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-08-10 15:15:34
W Y K A Z Nr 8/2017 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2017-08-10 13:20:42
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 10.08.2016r. Mateusz Jaworski 2017-08-10 10:43:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-08-10 10:32:35
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-08-09 13:31:43
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Mateusz Jaworski 2017-08-03 10:37:36
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Mateusz Jaworski 2017-08-03 10:36:58
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:12:42
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:12:01
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:09:11
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:05:32
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:05:07
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:59:08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:57:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:57:30
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:57:21
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:54:34
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:53:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:52
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:35
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:22
Protokół nr XXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 maja 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:29:39
Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 kwietnia 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:28:02
Protokół nr XXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:11:04
Protokół nr XXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:09:41
2017 Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:07:09
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-26 10:11:56
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Mateusz Jaworski 2017-07-25 09:49:48
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-24 14:20:40
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-24 14:10:35
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-24 14:09:57
W Y K A Z Nr 7/2017 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na ogródek warzywny i cel rolny Mateusz Jaworski 2017-07-21 09:28:34
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Resko po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu 14.07.2017 roku. Mateusz Jaworski 2017-07-21 09:28:01
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Mateusz Jaworski 2017-07-21 07:26:54
Zarządzenia Nr 316/2017 Burmistrza Reska z dnia 6 lipca 2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-07-06 15:09:30
Mateusz Jaworski 2017-07-04 07:40:38
Interpretacja indywidualna dotycząca wykazania do opodatkowania jako budowle wyłącznie części budowlane elektrowni wiatrowej tj. fundament i wieża Mateusz Jaworski 2017-07-03 14:20:24
Interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych Mateusz Jaworski 2017-07-03 14:18:52