herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXXI/258/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:29:59
Uchwała Nr XXXI/257/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany nazwy urzędowej ulicy w miejscowości Resko Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:28:53
Uchwała Nr XXXI/256/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Pisaki Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:27:39
Uchwała Nr XXXI/255/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:26:39
Uchwała Nr XXXI/254/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenie ich granic i numerów oraz siedzib obwodowej komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:25:20
Uchwała Nr XXXI/253/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:23:55
Uchwała Nr XXXI/252/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:23:12
Uchwała Nr XXXI/251/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu 1q żyta służącej za podstawę do ustalenia podatku rolnego na 2018 r. Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:22:28
Uchwała Nr XXXI/250/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:21:25
Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:20:39
Uchwała Nr XXXI/249/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:19:57
Uchwała Nr XXXI/248/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:18:21
Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:16:46
Uchwała Nr XXXI/247/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:16:15
Uchwała Nr XXXI/246/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 30 października 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:14:57
Sesja Rady Miejskiej z dnia 30 października 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:13:42
Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Szczecinie z dnia 31 października 2017 o przyczynach mieprzeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2017-11-13 07:10:31
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-08 11:55:14
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-08 11:54:59
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-08 11:43:11
Projekt strategii rozwoju Gminy Resko na lata 2015-2022 Mateusz Jaworski 2017-11-07 14:15:43
Strategia rozwoju Gminy Resko na lata 2015 - 2022 Mateusz Jaworski 2017-11-07 14:15:38
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego Łukasz Sobis 2017-11-07 13:00:43
Zarządzenie Nr 363/2017 Burmistrza Reska z dnia 3 listopada 2017 w sprawie konsultacji dotyczących projektu uchwał w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2018 r." Mateusz Jaworski 2017-11-07 07:04:38
Interpretacja indywidualna dotycząca sposobu określania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości elektrowni wiatrowej w 2017 Mateusz Jaworski 2017-11-06 10:38:49
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:40
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:32
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:24
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:11
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:50:02
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-11-06 07:48:42
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-10-31 09:25:19
Mateusz Jaworski 2017-10-30 14:36:31
Mateusz Jaworski 2017-10-30 14:20:33
Mateusz Jaworski 2017-10-30 14:08:50
2017 Mateusz Jaworski 2017-10-30 13:50:27
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za III kwartał 2017 rok Mateusz Jaworski 2017-10-30 13:37:00
Zarządzenie Nr 263/2017 Burmistrza Reska z dnia 19 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-10-30 13:36:04
Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze w urzędzie miejskim w resku ds. ochrony przeciwpożarowej Mateusz Jaworski 2017-10-30 12:46:34
Mateusz Jaworski 2017-10-25 14:25:20