Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-25 13:25:16
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 23 kwietnia 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 13:26:35
Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:47:21
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:47:17
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:45:55
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:45:29
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:45:04
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:44:41
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 23 kwietnia 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:44:36
Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:43:28
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Reska z dnia 20 marca 2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:43:24
Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:35:04
Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:33:49
Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:32:29
Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:31:38
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:30:30
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:28:48
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:27:38
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu pofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:26:15
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:24:47
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:23:13
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:21:18
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:20:07
Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:18:31
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:45:03
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:44:28
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:44:21
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:44:14
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-04-18 13:04:41
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-04-18 13:04:28
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-04-18 13:01:00
Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:40:49
Uchwała Nr XXXVII/301/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:39:59
Uchwała Nr XXXVII/302/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:39:52
Uchwała Nr XXXVII/301/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:38:55
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:36:28
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie wyboru delegata Gminy Resko do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:35:46
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - Celowego Związku Gminy R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:34:31
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:33:08
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:30:50