Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2019-05-16 12:43:14
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-05-15 15:15:12
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-05-15 13:37:44
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-05-15 12:49:28
Sołectwa Mateusz Jaworski 2019-05-10 14:23:43
Uchwała Nr CL.270.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:27:43
Uchwała Nr CL.271.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:26:16
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:23:58
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:23:39
Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Reska z dnia 6 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Ireny Sendlerowej w Starogardzie Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:22:41
Obwieszczenie Burmistrza Reska o przyjmowaniu wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, zlokalizowanych na terenie gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:20:31
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-06 14:20:29
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2018 Mateusz Jaworski 2019-04-30 14:03:07
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 29 kwietnia 2019 r. - w sprawie dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2019-04-29 11:49:22
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-04-25 15:21:57
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-04-25 15:21:43
Ogłoszenie Burmistrza Reska o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - "Budowa osiedla domów jednorodzinnych na obszarze obejmującym trzy działki o nr. ewidencyjnym 5/2; 5/4; 5/5; obręb Prusim, gmina Resko, dostępnych z drogi wojewódzkiej nr 152 (dz. nr ewid. 15/1) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną (sieci wod-kan, gazowa i energoelektr.) oraz drogą wewnętrzną i dojazdową" Mateusz Jaworski 2019-04-25 15:11:53
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-25 13:25:16
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 23 kwietnia 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 13:26:35
Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:47:21
OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:47:17
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:45:55
Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:45:29
Informacja O UPRAWNIENIACH WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:45:04
- dokument usunięty Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:44:41
INFORMACJA KOMISARZA WYBORCZEGO W SZCZECINIE I z dnia 23 kwietnia 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:44:36
Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:43:28
Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Reska z dnia 20 marca 2019 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:43:24
Uchwała Nr V/51/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2019 rok. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:35:04
Uchwała Nr V/50/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:33:49
Uchwała Nr V/49/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:32:29
Uchwała Nr V/48/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:31:38
Uchwała Nr V/47/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:30:30
Uchwała Nr V/46/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. Kazimierza Górskiego w Resku Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:28:48
Uchwała Nr V/45/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:27:38
Uchwała Nr V/44/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu pofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenie maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019 roku za kształcenie nauczycieli Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:26:15
Uchwała Nr V/43/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie nakładów inwestycyjnych poniesionych w związku z realizacją projektu pod nazwą "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - etap II" Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:24:47
Uchwała Nr V/42/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:23:13
Uchwała Nr V/41/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:21:18
Uchwała Nr V/40/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:20:07