Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Protokół nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. Łukasz Sobis 2018-07-10 12:56:01
Protokół nr XXXVIII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. Łukasz Sobis 2018-07-10 12:55:19
Uchwała Nr XXXVIII/334/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych Łukasz Sobis 2018-07-10 12:31:55
Uchwała Nr XXXVIII/335/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Reska Łukasz Sobis 2018-07-10 12:29:33
Uchwała Nr XXXVIII/334/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych Łukasz Sobis 2018-07-10 12:28:27
Uchwała Nr XXXVIII/333/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Resko Łukasz Sobis 2018-07-10 12:26:10
Uchwała Nr XXXVIII/332/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wystąpienia Gminy Resko z Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Resko Sp. z o.o. z siedzibą w Resku Łukasz Sobis 2018-07-10 12:23:58
Uchwała Nr XXXVIII/331/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej na okres powyżej 3 lat Łukasz Sobis 2018-07-10 12:22:20
Uchwała Nr XXXVIII/330/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zaliczenia dróg powiatowych do kategorii dróg gminnych Łukasz Sobis 2018-07-10 12:20:48
Uchwała Nr XXXVIII/329/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Zachodniopomorskiego Łukasz Sobis 2018-07-10 12:19:40
Uchwała Nr XXXVIII/328/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Planu działań Gminy Resko w zakresie rozwoju turystyki Łukasz Sobis 2018-07-10 12:18:30
Uchwała Nr XXXVIII/327/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko Łukasz Sobis 2018-07-10 12:17:00
Uchwała Nr XXXVIII/326/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Resko Łukasz Sobis 2018-07-10 12:15:20
Uchwała Nr XXXVIII/325/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy Łukasz Sobis 2018-07-10 12:14:28
Uchwała Nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Łukasz Sobis 2018-07-10 12:13:13
Uchwała Nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Łukasz Sobis 2018-07-10 12:12:55
Uchwała Nr XXXVIII/324/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Łukasz Sobis 2018-07-10 12:12:30
Uchwała Nr XXXVIII/323/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania Łukasz Sobis 2018-07-10 12:10:12
Uchwała Nr XXXVIII/322/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok Łukasz Sobis 2018-07-10 12:04:21
Uchwała Nr XXXVIII/321/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018-2032 Łukasz Sobis 2018-07-10 12:02:34
Uchwała Nr XXXVIII/320/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Łukasz Sobis 2018-07-10 12:01:08
Uchwała Nr XXXVIII/320/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Łukasz Sobis 2018-07-10 12:00:46
Uchwała Nr XXXVIII/319/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Reska z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok Łukasz Sobis 2018-07-10 11:59:32
Uchwała Nr XXXVIII/318/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2017 rok Łukasz Sobis 2018-07-10 11:57:53
- dokument usunięty Łukasz Sobis 2018-07-10 11:56:16
- dokument usunięty Łukasz Sobis 2018-07-10 11:54:06
Sesja Rady Miejskiej z dnia 26 czerwca 2018 r. Łukasz Sobis 2018-07-10 11:53:37
Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 Łukasz Sobis 2018-07-10 11:45:56
Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 Łukasz Sobis 2018-07-10 11:45:46
Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 Łukasz Sobis 2018-07-10 11:45:03
Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 Łukasz Sobis 2018-07-10 11:44:30
Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 Łukasz Sobis 2018-07-10 11:42:22
Protokół nr XXXVII/2018 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 maja 2018 Łukasz Sobis 2018-07-10 11:41:51
Mateusz Jaworski 2018-07-06 13:41:57
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY W DRODZE SKŁADANIA OFERT PISEMNYCH Mateusz Jaworski 2018-07-06 13:02:23
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w obrębie Stara Dobrzyca, gm. Resko i w obrębie miasta Reska: Mateusz Jaworski 2018-07-06 11:10:41
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości gruntowych przeznaczonych na ogródek działkowy położony na terenie miasta Resko na okres 5-ch lat Mateusz Jaworski 2018-07-06 11:09:57
Rewitalizacja i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2018-07-05 13:40:52
Skład Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2018-07-05 11:07:43
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-07-04 07:42:03