Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 marca 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-04-24 07:18:31
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:45:03
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:44:28
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:44:21
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-04-18 14:44:14
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-04-18 13:04:41
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-04-18 13:04:28
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-04-18 13:01:00
Uchwała Nr XXXVII/308/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie upoważnienia dyrektora Przedszkola Miejskiego im. Kubusia Puchatka w Resku Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:40:49
Uchwała Nr XXXVII/301/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:39:59
Uchwała Nr XXXVII/302/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie maksymalnej wysokości pożyczek w roku budżetowym Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:39:52
Uchwała Nr XXXVII/301/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 09.05.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:38:55
Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:36:28
Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie wyboru delegata Gminy Resko do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pomerania" Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:35:46
Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Resko w skład Zgromadzenia Związku - Celowego Związku Gminy R-XXI z siedzibą w Nowogardzie Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:34:31
Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:33:08
Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:30:50
Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:29:32
Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:28:45
Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:28:11
Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:26:53
Uchwała Nr III/16/18 Rady Miejskiej w Resku z dnia 20.12.2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:26:05
Sesja Rady Miejskiej z dnia 20 grudnia 2018 r. Mateusz Jaworski 2019-04-11 08:24:46
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 11:37:03
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 11:34:53
Budowa linii SN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:34:28
Budowa linii nN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:34:19
Budowa linii nN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:34:02
Budowa linii SN po nowej trasie, w miejscu kolizji z linią napowietrzną WN 110 kV relacji Gryfice - Resko Mateusz Jaworski 2019-04-10 11:33:33
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 10:16:37
Przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Olsztyńskiej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz budową przejścia dla pieszych w formie tunelu pod nasypem Łukasz Sobis 2019-04-10 10:09:44
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Orzeszkowo, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:49:09
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Miłogoszcz, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:47:57
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:46:09
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łosośnica, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-04-05 07:44:29
AKTUALIZACJA PODSTAWOWOWEJ KWOTY DOTACJI NA 2019 ROK Mateusz Jaworski 2019-03-29 14:32:18
W Y K A Z Nr 3/2019 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska na okres 3, lat z możliwością przedłużenia Mateusz Jaworski 2019-03-29 11:54:55
W Y K A Z Nr 1/2019 nieruchomości niezabudowanych przeznaczonych do użyczenia położonych w obrębie Policko i Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2019-03-22 08:12:02
W Y K A Z Nr 2/2019 na dzierżawę części nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Reska na okres 3, lat z możliwością przedłużenia Mateusz Jaworski 2019-03-22 08:11:27
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Reska Mateusz Jaworski 2019-03-22 08:10:52