herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:05:32
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 13:05:07
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:59:08
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:57:57
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:57:30
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:57:21
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:54:34
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:53:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:52
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:35
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-07-28 12:52:22
Protokół nr XXVII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 maja 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:29:39
Protokół nr XXVI/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 26 kwietnia 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:28:02
Protokół nr XXV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 9 marca 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:11:04
Protokół nr XXIV/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 stycznia 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:09:41
2017 Mateusz Jaworski 2017-07-27 08:07:09
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-26 10:11:56
INFORMACJA O SPOSOBIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W SPRAWIE O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO Mateusz Jaworski 2017-07-25 09:49:48
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-24 14:20:40
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-24 14:10:35
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-07-24 14:09:57
W Y K A Z Nr 7/2017 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonej na ogródek warzywny i cel rolny Mateusz Jaworski 2017-07-21 09:28:34
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Resko po bezskutecznym pierwszym przetargu odbytym w dniu 14.07.2017 roku. Mateusz Jaworski 2017-07-21 09:28:01
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Mateusz Jaworski 2017-07-21 07:26:54
Zarządzenia Nr 316/2017 Burmistrza Reska z dnia 6 lipca 2017 w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-07-06 15:09:30
Mateusz Jaworski 2017-07-04 07:40:38
Interpretacja indywidualna dotycząca wykazania do opodatkowania jako budowle wyłącznie części budowlane elektrowni wiatrowej tj. fundament i wieża Mateusz Jaworski 2017-07-03 14:20:24
Interpretacja indywidualna dotycząca opodatkowania podatkiem od nieruchomości farm fotowoltaicznych Mateusz Jaworski 2017-07-03 14:18:52
Uchwała Nr XXVIII/230/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę lub najem nieruchomości stanowiących własność gminy Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:33:06
Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:31:25
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:29:55
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycielii - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:28:33
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycielii - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:28:27
Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycielii - dokument usunięty Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:28:20
Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg publicznych gminnych i ustalenia ich przebiegu Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:27:36
Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie miasta i gminy Resko" Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:26:04
Uchwała Nr XXVIII/225/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:23:52
Uchwała Nr XXVIII/224/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:22:50
Uchwała Nr XXVIII/223/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Reska z tytułu wykonania budżetu za rok 2016 Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:20:57