herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-10-03 10:06:13
Skarbnik Gminy Mateusz Jaworski 2017-10-03 10:05:44
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Starogard w sprawie utworzenia nowego sołectwa Mateusz Jaworski 2017-10-03 07:14:15
Ogłaszam przeprowadzenie konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Prusim w sprawie utworzenia nowego sołectwa. Mateusz Jaworski 2017-10-03 07:13:08
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:20:15
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:19:53
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:19:42
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-28 12:15:19
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-27 15:35:59
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-27 15:27:22
1 Mateusz Jaworski 2017-09-21 11:16:51
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 12:16:52
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:54:31
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:53:11
Dostawa i montaż ogrodzenia boiska na Stadionie Miejskim w Resku Łukasz Sobis 2017-09-19 11:52:58
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 25.09.2017r. Mateusz Jaworski 2017-09-15 14:07:12
INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Resko w roku szkolnym 2016/2017 Mateusz Jaworski 2017-09-15 14:06:37
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko Łukasz Sobis 2017-09-13 13:52:43
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-12 14:17:27
Budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-12 14:14:06
Zarządzenie Nr 333/2017 Burmistrza Reska z dnia 11 września 2017 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2017-09-11 12:03:39
Pracownicy socjalni - Ośrodek Pomocy Społecznej Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:31:16
Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:30:12
Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:21:02
Kierownicy Jednostek Samorządowych Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:19:49
Mateusz Jaworski 2017-09-11 09:12:00
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:57:52
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:40:40
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:34:01
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:28:51
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:24:12
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:06:59
Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:05:43
Urząd Miejski Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:04:02
2017 Mateusz Jaworski 2017-09-11 08:03:34
Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-09-07 15:08:20
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-09-07 09:15:34
Ogłoszenie o terminach odbywania się zajęć świetlicowych Mateusz Jaworski 2017-09-06 14:03:36
Informacje o przerwie wakacyjnej Mateusz Jaworski 2017-09-06 14:03:34
Mateusz Jaworski 2017-09-06 14:03:29