herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Zawiadomienie o wyniku konkursu na realizację w roku 2018 zadania publicznego Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich - Łosośnica Łukasz Sobis 2017-12-28 12:13:22
Zawiadomienie o wyniku konkursu otwartego na prowadzenie w roku 2018 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2017-12-28 12:05:09
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-28 11:43:17
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-27 11:36:14
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-27 10:42:34
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-22 16:40:56
Ogłoszenie o otwartym naborze partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu Gminne Centrum Aktywności Lokalnej - Rynek w Resku - w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-22 16:39:51
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:55:43
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:44
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:36
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:29
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-20 14:53:22
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-20 10:26:21
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-20 09:03:39
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-15 13:09:56
Odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Resko w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-15 13:09:33
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-15 12:10:43
Ponownie ogłoszony: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020, znak ZP.271.17.17.PN Łukasz Sobis 2017-12-15 12:10:27
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-15 11:54:03
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:21:43
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:20:32
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:20:25
Przetarg na podstawie przepisów ustawy Kodeks Cywilny na dostawy artykułów biurowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w roku 2018 Łukasz Sobis 2017-12-13 13:20:17
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 20.12.2017r. Mateusz Jaworski 2017-12-12 14:48:49
Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do placówek oświatowych na terenie Gminy Resko w ramach regularnej komunikacji zbiorowej, w okresie od 02.01.2018r. do 31.12.2019r. Łukasz Sobis 2017-12-12 11:15:34
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-12 08:31:09
Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Miejskiego w Resku w latach 2018-2020 Łukasz Sobis 2017-12-11 13:07:20
ZARZĄDZENIE Nr 305/2017 Burmistrza Reska z dnia 8 czerwca 2017r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Organizacyjnego oraz Pracy Urzędu Miejskiego w Resku Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:49:01
Uchwała Nr XXXII/271/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Resko na lata 2010 - 2019 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:46:58
Uchwała Nr XXXII/270/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Resko na 2017 r." Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:45:48
Uchwała Nr XXXII/269/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie stanienia o kierunkach działania Burmistrza Reska Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:44:06
Uchwała Nr XXXII/268/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych działek drogowych Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:43:04
Uchwała Nr XXXII/267/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:42:05
Uchwała Nr XXXII/266/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjecia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami gminy Resko na lata 2017 - 2021 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:41:12
Uchwała Nr XXXII/265/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenie nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:40:05
Uchwała Nr XXXII/264/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:38:52
Uchwała Nr XXXII/263/17 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:37:59
Uchwała Nr XXXII/262/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:36:17
Uchwała Nr XXXII/261/17 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:34:06
Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 listopada 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-12-08 07:32:36