herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVIII/222/17 z dnia 22 czerwca 2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2016 rok Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:19:15
Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 czerwca 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-07-03 08:12:04
Mateusz Jaworski 2017-06-29 13:58:44
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2017 Łukasz Sobis 2017-06-27 13:54:54
Ogłoszenie Burmistrza Reska o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2017-06-22 15:39:40
Ogłoszenie Burmistrza Reska o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2017-06-22 12:37:04
Ogłoszenie Burmistrza Reska o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2017-06-22 12:34:41
Ogłoszenie Burmistrza Reska o możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadzono ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji polegającej na "budowie fermy norek o obsadzie 850 DJP na terenie działki nr 1, obręb 0024 Smólsko, gmina Resko, powiat łobeski, województwo zachodniopomorskie" Mateusz Jaworski 2017-06-22 12:21:51
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 22.06.2017r. Mateusz Jaworski 2017-06-15 23:04:35
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Mateusz Jaworski 2017-06-13 09:17:49
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Resko Mateusz Jaworski 2017-06-12 07:38:19
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przeznaczonej na ogródek warzywny położony na terenie miasta Resko na okres 9-ciu lat Mateusz Jaworski 2017-06-12 07:37:38
Zarządzenie Nr 304/2017 Burmistrza Reska z dnia 6 czerwca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Resku Mateusz Jaworski 2017-06-07 07:24:58
Uchwała Nr XXVII/221/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 maja 2017 w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Mateusz Jaworski 2017-06-02 07:45:12
Uchwała Nr XXVII/220/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 maja 2017 w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko" Mateusz Jaworski 2017-06-02 07:44:00
Uchwała Nr XXVII/219/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Kompleksowy program rozwoju edukacji w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminach Powiatu Łobeskiego" Mateusz Jaworski 2017-06-02 07:42:34
Uchwała Nr XXVII/218/17 Rady Miejskie w Resku z dnia 25 maja 2017 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. :Kompleksowy rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Resko" Mateusz Jaworski 2017-06-02 07:39:54
Sesja Rady Miejskiej z dnia 22 maja 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-06-02 07:37:43
Sprawozdanie z Programu współpracy za 2016 r. Mateusz Jaworski 2017-06-02 07:36:50
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-06-01 13:38:03
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-05-31 09:16:31
Mateusz Jaworski 2017-05-29 11:59:24
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-05-25 15:45:02
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA RESKA - przystąpieniu do sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn.: ?PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY RESKO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2016-2019?. Mateusz Jaworski 2017-05-25 08:30:25
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku Łukasz Sobis 2017-05-23 10:34:23
Uchwała Nr CCCXXV.550.2016 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Resko na rok 2017 Mateusz Jaworski 2017-05-22 12:19:06
Uchwała Nr CXXXII.255.2017 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2017 w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Reska sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Mateusz Jaworski 2017-05-22 12:17:35
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-05-17 10:44:33
O G Ł O S Z E N I E Burmistrz Reska informuje, że w dniu 16.05.2017r. został wywieszony na tablicy ogłoszeń wykaz nr 7/2017 Mateusz Jaworski 2017-05-16 14:11:33
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej na terenie miasta Resko. Mateusz Jaworski 2017-05-12 11:15:58
W Y K A Z Nr 6 /2017 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na ogródek warzywny i cel rolny Mateusz Jaworski 2017-05-12 11:15:32
W Y K A Z Nr 6/2017 o przeznaczeniu do zbyci działki gruntowej Mateusz Jaworski 2017-05-12 11:15:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku Łukasz Sobis 2017-05-11 15:09:07
Zapytanie ofertowe na wykonanie wykonanie projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pt. Rekompozycja Wzgórza Borków w Resku w celu uczytelnienia i konserwacji zachowanych reliktów średniowiecznego zamku w Resku Łukasz Sobis 2017-05-11 15:09:00
Zapytanie ofertowe na realizację usługi pn.: Prowadzenie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Resku. Łukasz Sobis 2017-05-11 10:38:04
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2017-05-11 10:09:42
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-05-11 09:19:13
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2016 rok Mateusz Jaworski 2017-05-10 14:39:45
Mateusz Jaworski 2017-05-10 11:07:28
Mateusz Jaworski 2017-05-08 10:41:36