herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Placówka wsparcia dziennego Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:49:24
Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:48:19
Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:47:01
Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:42:53
OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji na terenie Powiatu Łobeskiego Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:40:48
Informacja z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Resku Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:36:43
OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania policji na terenie Powiatu Łobeskiego Mateusz Jaworski 2017-09-06 08:36:18
Protokół nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 czerwca 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-09-06 07:46:27
Protokół nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 czerwca 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-09-06 07:37:53
Protokół nr XXVIII/2017 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 22 czerwca 2017r.. Mateusz Jaworski 2017-09-06 07:33:38
Dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim, w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-09-01 08:37:06
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko - dokument usunięty Łukasz Sobis 2017-09-01 08:35:53
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko Łukasz Sobis 2017-08-29 12:05:49
WiK Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację zadania: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowości Sosnówko, gm. Resko - dokument usunięty Łukasz Sobis 2017-08-29 11:56:32
Uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 sierpnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko" Mateusz Jaworski 2017-08-29 09:04:08
Uchwała Nr XXIX/232/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-08-29 09:02:53
Uchwała Nr XXIX/231/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2017 Mateusz Jaworski 2017-08-29 09:02:25
Uchwała Nr XXIX/232/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2017 - 2032 Mateusz Jaworski 2017-08-29 09:01:19
Uchwała Nr XXIX/233/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 sierpnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Resko" Mateusz Jaworski 2017-08-29 08:59:34
Uchwała Nr XXIX/234/17 Rady Miejskiej w Resku z dnia 10 sierpnia 2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości Mateusz Jaworski 2017-08-29 08:57:57
Sesja Rady Miejskiej z dnia 10 sierpnia 2017 r. Mateusz Jaworski 2017-08-29 08:56:04
W Y K A Z Nr 8/2017 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na prowadzenie działalności gospodarczej oraz pod budynek gospodarczy Mateusz Jaworski 2017-08-28 09:15:36
rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej oznaczonej numerem geodezyjnym 449/4 w mieście Resko Mateusz Jaworski 2017-08-28 09:15:11
rokowania w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej w mieście Resko oznaczonej numerem geodezyjnym 234/50 Mateusz Jaworski 2017-08-28 09:14:09
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości gruntowej przeznaczonej na ogródek warzywny położony na terenie miasta Resko na okres 5-ch lat Mateusz Jaworski 2017-08-28 09:12:08
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-08-25 11:27:39
Dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim, w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-08-25 09:42:59
Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-08-22 15:11:15
Przebudowa chodników na ul. M. Buczka, Al. Wolności oraz modernizacja drogi na ul. Krzywej Łukasz Sobis 2017-08-22 15:09:56
Dowozy dzieci niepełnosprawnych do placówek edukacyjnych w Radowie Wielkim, w latach 2017-2020 Łukasz Sobis 2017-08-17 12:50:16
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-08-16 14:56:59
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-08-16 14:55:33
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-08-10 15:33:05
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-08-10 15:17:05
Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku Łosośnica-Łosośniczka oraz budowa sieci wodociągowej na odcinku Łabuń Mały-Potuliny Łukasz Sobis 2017-08-10 15:15:34
W Y K A Z Nr 8/2017 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2017-08-10 13:20:42
Ogłoszenie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku 10.08.2016r. Mateusz Jaworski 2017-08-10 10:43:44
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 1 500 000 zł (jeden milion pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2017-08-10 10:32:35
Budowa dróg oraz utwardzenie alejek na terenie Cmentarza Miejskiego w Resku Łukasz Sobis 2017-08-09 13:31:43
OGŁOSZENIE Burmistrza Reska o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu Smólsko i Piaski Mateusz Jaworski 2017-08-03 10:37:36