Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Kompetencje Burmistrza Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:34:48
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 19.06.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:29:38
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Reska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:27:41
Uchwała Nr VI/57/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie ustalenia określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórym nauczycielom Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:26:19
Uchwała Nr VI/56/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wdzielenia dotacji na sfinansowanie wykonania projektu budowlanego remontu elewacji zabytku wpisanego do rejestru zabytków Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:25:09
Uchwała Nr VI/55/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia wzoru wniosku o przyznanie zryczałtowanego dodatku energetycznego Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:23:32
Uchwała Nr VI/54/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:22:34
Uchwała Nr VI/53/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2019 - 2032 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:21:59
Uchwała Nr VI/52/19 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:21:04
Sesja Rady Miejskiej z dnia 28 maja 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:20:07
Protokół VI/2019 z sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 maja 2019 r Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:19:16
Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Reska z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:17:37
2012 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:46
2011 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:43
2010 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:39
2009 Mateusz Jaworski 2019-06-14 07:13:35
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-06-13 13:34:29
PROTOKÓŁ V/2019 Z SESJI RADY MIEJSKIEJ W RESKU Z DNIA 27 marca 2019 r. Mateusz Jaworski 2019-06-12 08:51:56
Mateusz Jaworski 2019-06-12 08:15:10
Mateusz Jaworski 2019-06-12 08:10:46
Raport o stanie Gminy Resko 2018 Mateusz Jaworski 2019-06-11 16:02:57
2018 Mateusz Jaworski 2019-06-11 15:58:45
§ Samodzielne stanowisko ds. straży miejskiej - OSM Mateusz Jaworski 2019-06-11 14:01:21
§ Strażnik Straży Miejskiej I Mateusz Jaworski 2019-06-11 14:01:02
§ Komendant Straży Miejskiej Mateusz Jaworski 2019-06-11 14:00:55
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za 2018 rok Łukasz Sobis 2019-05-31 11:53:34
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-05-29 12:49:32
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa oraz rozbudowa drogi ul. Parkowej w miejscowości Resko wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem przy zejściu do rz. Rega Łukasz Sobis 2019-05-29 12:48:01
Informacja o budżecie obywatelskim na 2020 r. Łukasz Sobis 2019-05-29 10:30:13
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-05-23 09:26:23
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 28.05.2019 r. Mateusz Jaworski 2019-05-22 07:26:31
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2019-05-16 12:43:14
Wykonanie projektów dróg - Dorowo, Prusim, Łosośnica Łukasz Sobis 2019-05-15 15:15:12
Dostawa i montaż oświetlenia ulicznego w ul. Bohaterów Monte Cassino w miejscowości Resko Łukasz Sobis 2019-05-15 13:37:44
Zapytanie ofertowe Budowa małej architektury w ramach lokalnej ścieżki historycznej pn. Resko, którego nie ma Łukasz Sobis 2019-05-15 12:49:28
Sołectwa Mateusz Jaworski 2019-05-10 14:23:43
Uchwała Nr CL.270.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w budżecie Gminy Resko na rok 2019 Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:27:43
Uchwała Nr CL.271.2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 24 kwietnia 2019 w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:26:16
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:23:58
POSTANOWIENIE 160/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Resko Mateusz Jaworski 2019-05-08 07:23:39