herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:19:43
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-12-04 10:19:27
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-12-03 12:41:09
Mateusz Jaworski 2018-11-30 11:37:06
Mateusz Jaworski 2018-11-30 11:36:27
Mateusz Jaworski 2018-11-30 11:32:41
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-11-29 15:00:27
Rewitalizacja terenu Starego Miasta w Resku - przebudowa i rozbudowa drogi ul. Krótkiej w Resku wraz z przystankiem autobusowym i niezbędną infrastrukturą techniczną. Łukasz Sobis 2018-11-29 14:56:55
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-11-29 13:43:31
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Dorowo, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:27:19
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łabuń Wielki, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:26:56
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Krosino, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:26:28
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Łosośnica, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:26:04
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Potuliny, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:25:35
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Przemysław, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:21:18
Orzeczenie o jakości wody produkowanej i dostarczanej z urządzenia wodociągowego Iglice, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:20:17
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągów publicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Resko - za III kwartał 2018 r. (stwierdza przydatność do spożycia wody z wodociągów: Resko oraz Łabuń Wielki, Lubień Górny, Dobrzyca i Iglice) Mateusz Jaworski 2018-11-29 09:18:21
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 05.12.2018 r. Mateusz Jaworski 2018-11-29 07:25:54
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-11-28 12:34:03
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2018-11-28 10:11:16
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko Karate Kyokushin Łukasz Sobis 2018-11-28 10:10:57
Burmistrz Reska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania procesu reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - poprzez udział w zajęciach szkoleniowych oraz wspieranie lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju zasobów ludzkich w roku 2019 Łukasz Sobis 2018-11-28 10:09:24
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-11-28 10:00:30
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-11-28 09:43:32
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2019 zadania publicznego pod nazwą: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko Łukasz Sobis 2018-11-28 09:42:39
Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2019 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej Łukasz Sobis 2018-11-28 09:39:32
Skład Rady Miejskiej w Resku Mateusz Jaworski 2018-11-27 10:18:13
Rozbudowa o dźwig platformowy oraz przebudowa budynku Centrum Kultury w Resku Mateusz Jaworski 2018-11-23 10:27:26
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną Mateusz Jaworski 2018-11-23 10:26:45
Budowa świetlicy wiejskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Mateusz Jaworski 2018-11-23 10:26:12
budowa boiska wielofunkcyjnego, bieżni i skoczni wraz z oświetleniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Mateusz Jaworski 2018-11-23 10:25:26
Ogłoszenie o przetargu na podstawie przepisów ustawy Kodeks cywilny o wartości poniżej 30.000 EURO na realizację usługi: Odławianie zwierząt na terenie Gminy Resko Łukasz Sobis 2018-11-22 12:32:20
W Y K A Z Nr 7/2018 nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do użyczenia położonej w obrębie Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-11-22 11:40:19
Mateusz Jaworski 2018-11-20 09:37:38
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-11-20 08:29:12
Dane teleadresowe Mateusz Jaworski 2018-11-19 10:06:58
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-11-16 12:58:10
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-11-16 12:55:50
Budowa oświetlenia ulicznego wraz z przebudową linii napowietrznej nN na kablową przy ul. Jedności Narodowej, Al. Wolności, Młyńska i Parkowa w miejscowości Resko oraz budowa oświetlenia w miejscowości Starogard i Iglice Łukasz Sobis 2018-11-16 12:55:33
POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Szczecinie I z dnia 4 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszeje sesji nowo wybranej rady w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz burmistrza Mateusz Jaworski 2018-11-15 07:24:17