herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Rejestr zmian

Szukaj dokumentu w dziale

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Reska o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Mateusz Jaworski 2018-05-22 10:44:08
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU ? DO SPRAW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ i WODNEJ Mateusz Jaworski 2018-05-22 10:27:22
BURMISTRZ RESKA OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE W URZĘDZIE MIEJSKIM W RESKU ? DO SPRAW GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ i WODNEJ Mateusz Jaworski 2018-05-21 15:00:08
W Y K A Z Nr 3/2018 na dzierżawę nieruchomości przeznaczonych na ogród działkowy Mateusz Jaworski 2018-05-18 10:25:12
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-17 15:28:39
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-17 13:49:30
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-17 13:49:07
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-17 13:33:34
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-17 13:33:06
Budowa pomp ciepła w Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-17 13:31:57
Informacja z wykonania budżetu Gminy Resko za I kwartał 2018 Mateusz Jaworski 2018-05-16 09:31:23
Budżet Gminy Resko 2018 Mateusz Jaworski 2018-05-16 09:30:40
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-05-15 13:30:15
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-05-15 10:29:10
ZAWIADOMIENIE W dniu 15 maja 2018 r. o godz. 1530 odbędzie się posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Socjalnej i Oświatowej oraz Sportu i Wypoczynku. Mateusz Jaworski 2018-05-14 07:33:49
O G Ł O S Z E N I E B U R M I S T R Z R E S K A Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w obrębie Stara Dobrzyca, gm. Resko Mateusz Jaworski 2018-05-11 12:38:48
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-05-10 13:36:43
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-09 13:45:29
Projekt basenu przy Zespole Szkół w Resku Łukasz Sobis 2018-05-09 13:45:17
Ogłoszenie sesji Rady Miejskiej w Resku 09.05.2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-30 14:03:24
ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY RESKO ZA ROK 2017 Mateusz Jaworski 2018-04-27 13:40:06
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-04-25 10:11:28
Modernizacja dróg w miejscowości Starogard, Gozdno oraz placu przed Pomnikiem Żołnierzy Polskich w Resku Łukasz Sobis 2018-04-25 10:10:33
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2017. Mateusz Jaworski 2018-04-24 09:38:29
Przebudowa budynku po byłym internacie na Gminne Centrum Aktywności Lokalnej w Resku Łukasz Sobis 2018-04-20 12:22:51
Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2018 Łukasz Sobis 2018-04-20 11:36:30
Koszenie trawników na terenie Gminy Resko w latach 2018-2021 Łukasz Sobis 2018-04-17 15:05:27
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu do kwoty 2 500 000 zł (dwa miliony pięćset tysięcy zł) Łukasz Sobis 2018-04-17 14:23:59
Sołectwa Mateusz Jaworski 2018-04-17 13:59:59
Sołectwa Mateusz Jaworski 2018-04-17 13:09:38
W Y K A Z Nr 5/2018 o przeznaczeniu nieruchomości do zbycia Mateusz Jaworski 2018-04-13 10:14:33
Protokół nr XXXVI/2018 z Sesji Nadzwyczajnej Rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:30:23
Protokół nr XXXV/2018 z Sesji Rady Miejskiej w Resku z dnia 13 marca 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:29:22
Uchwała Nr XXXVI/295/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie zmiany wskaźnika RLM w aglomeracji Resko Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:27:21
Uchwała Nr XXXVI/296/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie podziału Gminy Resko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:26:37
Uchwała Nr XXXVI/297/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2018 r. Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:25:30
Uchwała Nr XXXVI/298/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2018 - 2032 Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:24:46
Uchwała Nr XXXVI/299/18 rady Miejskiej w Resku z dnia 27 marca 21018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:23:31
Sesja Rady Miejskiej z 27 marca 2018 r Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:21:53
Sesja Rady Miejskiej z 27 marca 2018 r Mateusz Jaworski 2018-04-11 07:21:39