Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Tytuł dokumentu Zaktualizował Data aktualizacji
Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2008 Konrad Mucha 2008-07-28 10:46:43
s - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:45:01
s - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:44:53
f - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:44:14
f - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:44:11
Uchwała Nr XXI /114/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008r. - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:42:30
Uchwała Nr XXI /114/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008r. - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:41:57
Uchwała Nr XXI/114/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008r. - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:40:56
Uchwała Nr XXI/114/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008r. - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:40:47
Uchwała Nr XXI/114/08 w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2008r. - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-28 10:40:13
Sesja Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2008 Konrad Mucha 2008-07-28 10:37:54
Protokół Nr XXI/2008 z dnia 27 czerwca 2008 Konrad Mucha 2008-07-28 10:35:12
Protokół Nr 8/2008 z wspólnego posiedzenia Komisji Rady z dnia 25.06.2008 Konrad Mucha 2008-07-28 10:33:31
Protokół Nr 8/2008 z wspólnego posiedzenia Komisji Rady z dnia 25.06.2008 Konrad Mucha 2008-07-28 10:33:11
Poprzednie Protokoły z sesji Rady Miejskiej Konrad Mucha 2008-07-28 10:28:07
Protokół Nr XX/2008 z dnia 21 maja 2008 Konrad Mucha 2008-07-28 10:27:08
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dowóz uczniów do szkół Gminy Resko - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-25 11:26:59
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu ogłasza rozpoczęcie rekrutacji na rok akademicki 2008/2009 Konrad Mucha 2008-07-25 10:07:56
WYKAZ nieruchomości zabudowanych, nie zabudowanych przeznaczonych do sprzedaży Konrad Mucha 2008-07-24 08:55:07
Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Łabuń Mały , gm Resko. Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 69/1 o powierzchni 2200 m2 , KW Nr 21509 położona we wsi Łabuń Mały , gm. Resko. Konrad Mucha 2008-07-24 08:36:43
Pozostałe dokumenty Konrad Mucha 2008-07-24 08:26:44
Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych na terenie miasta Resko: 1.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 789/7 o powierzchni 153 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Szczecińskiej 20 posiadającej KW Nr 15543,w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Miasta Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi. 2.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 789/8 o powierzchni 306 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Szczecińskiej 22 posiadającej KW Nr 15544,w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Miasta Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi. 3.Nieruchomość gruntowa oznaczona numerem geodezyjnym 789/9 o powierzchni 215 m2 położona w mieście Resko przy ulicy Szczecińskiej 24 posiadającej KW Nr 15545,w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy i Miasta Resko przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową z funkcjami uzupełniającymi. Konrad Mucha 2008-07-24 08:24:23
Burmistrz Reska ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w obrębie Łabuń Mały , gm Resko. Nieruchomość nie zabudowana oznaczona numerem geodezyjnym 69/1 o powierzchni 2200 m2 , KW Nr 21509 położona we wsi Łabuń Mały , gm. Resko. Konrad Mucha 2008-07-24 08:17:49
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr. ewid. 160/1, 104/6, 127/3, 39/1 obręb Stara Dobrzyca, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV na dz. nr 104/6, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączeniami oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV od istniejącej stacji transformatorowej na dz. 161/1, 161/3, 86/4, 286, 296, 127/3, 88/4, 135/1, 139/2, 104/6, 106, 91/13, 269, 270, 271, 272, a także budowie złącz i węzłów kablowych na trasie projektowanego kabla 0,4 kV w Starej Dobrzycy" - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-23 08:57:22
Obwieszczenie: o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: "Rozbudowa sieci elektroenergetycznej 15 kV na działkach nr. ewid. 160/1, 104/6, 127/3, 39/1 obręb Stara Dobrzyca, budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV na dz. nr 104/6, przebudowie linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z przyłączeniami oraz budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV od istniejącej stacji transformatorowej na dz. 161/1, 161/3, 86/4, 286, 296, 127/3, 88/4, 135/1, 139/2, 104/6, 106, 91/13, 269, 270, 271, 272, a także budowie złącz i węzłów kablowych na trasie projektowanego kabla 0,4 kV w Starej Dobrzycy" - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-23 08:55:42
Postępowanie adminstracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-23 08:40:07
Postępowanie adminstracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-23 07:45:03
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację kotłowni w obiekcie sportowym przy Al. Wolności w Resku - dokument usunięty Konrad Mucha 2008-07-22 14:36:33
Informacja o wynikach naboru na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze- Do Spraw Obsługi Informatycznej i Promocji Gminy Konrad Mucha 2008-07-22 14:00:52
Informacja o wynikach naboru na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze- Kierownik Opieki Społecznej w Resku Konrad Mucha 2008-07-22 13:58:52
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu Burmistrza Reska na Stanowisko Urzędnicze Do Spraw Obsługi Informatycznej i Promocji Gminy, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 19 czerwca 2008r. Konrad Mucha 2008-07-22 13:56:55
Lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, okreslone w ogłoszeniu burmistrza Reska na Kierownicze Stanowisko Urzędnicze-Kierownik Opieki Społecznej w Resku, zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 19 czerwca 2008r. Konrad Mucha 2008-07-22 13:53:17
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowę kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - I Etap - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 14:16:56
test - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 13:47:47
test - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 13:34:12
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dowóz uczniów do szkół Gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 12:13:03
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dowóz uczniów do szkół Gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 12:09:56
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Dowóz uczniów do szkół Gminy Resko - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 12:09:09
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowę kompleksu sportowego MOJE BOISKO - ORLIK 2012 - I Etap - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-16 09:09:59
OGŁOSZENIE I SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: Budowa kotłowni gazowej oraz modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstwowej w Łosośnicy - dokument usunięty Grzegorz Jaworski 2008-07-15 09:28:44