herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XXVII.299.S.2015 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 grudnia 2015 w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XI/88/15 Rady Miejskiej w Resku z dnia 28 października 2015 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2016 rok 2016-01-13 11:34
Uchwała nr CCCXXXIX.622.2015 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko 2015-12-29 09:51
Uchwała nr CCCXXXI.619.2015 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Resko 2015-12-29 09:52
Uchwała nr CCLVIII.439.2015 Składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Reska informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2015 r. 2015-09-30 13:29
UCHWAŁA NR XIX.29.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Resko 2015-02-04 11:30
UCHWAŁA NR XXII.39.2015 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego wykazanego w uchwale budżetowej Gminy Resko na 2015 rok. 2015-02-04 11:30