Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2011 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej

Resko, dnia 24.11.2010r.

 

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz. U. Nr 96 poz. 873 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2011 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej zwanej dalej zadaniem – polegającej na:

 

 1. Szkoleniu zespołów piłki nożnej: oldbojów, seniorów, juniorów i trampkarzy.

 2. Przygotowaniu obiektu sportowego usytuowanego w Resku przy Alei Wolności 4b do zawodów sportowych, oraz innych imprez samorządowych.

 3. Utrzymaniu w/w obiektu sportowego i będącego na jego wyposażeniu sprzętu.

 4. Pełnej administracji umiejscowionym na terenie obiektu pojedynczym lokalem mieszkalnym.

 

Podstawowy zakres zadania określono w osobnym opracowaniu. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej www.bip.resko.pl – zakładka Obwieszczenia i ogłoszenia lub otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1) w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku – do dnia składania ofert.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2011r. na realizację zadania wynosi łącznie 130.000,00 zł. Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie zawartej z nim na okres od 03.01.2011 r. do 30.12.2011 r. umowy – w formie comiesięcznych dotacji.

 

Informacje dla oferentów

 

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 2. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 • szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 • terminy i miejsca realizacji,

 • kalkulację przewidywanych kosztów,

 • informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 • informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 • deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Z 2005 r., Nr 264, poz. 2207).

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 17.12.2010r. o godz. 10.00

 2. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 17.12.2010 r., a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

 • ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

 • ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

 

Informacje dodatkowe

 

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, gmina Resko w roku 2010 wydała kwotę 130.000,00 zł, w 2009 r. 130.000,00 zł. Środki te zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Mewa Resko z siedzibą w Resku.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 24-11-2010 12:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 24-11-2010
Ostatnia aktualizacja: - 24-11-2010 12:02