Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

         

          OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Naćmierz, Przemysław, Krosino i Starogardw gminie Resko

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XXXIII/213/05 Rady Miejskiej w Resku z dnia 21 czerwca 2005 r, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z opracowaniem ekofizjograficznym i prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 9 lutego 2011 r. do 2 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 1 marca 2011 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko,w sali konferencyjnej (pokoju nr  7) o godzinie 12oo.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Reska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 marca 2011 r.

 

Burmistrz Reska

Arkadiusz Czerwiński

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 31-01-2011 08:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2011
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2011 08:14