herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr VIII/51/11 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania nieruchomości w trwały zarząd 2011-07-13 11:53
Uchwała Nr VIII/50/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie parowizny nieruchomości 2011-07-13 11:51
Uchwała Nr VIII/49/11 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie zniesienia dotychczasowego podziału gminy na jednostki pomocnicze, utworzenia nowych jednostek pomocniczych oraz nadania im statutów 2011-07-13 11:48
Uchwała Nr VIII/48/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej 2011-07-13 11:40
Uchwała Nr VIII/47/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany w programie gospodarczym pn. "Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Resko na Lata 2004 - 2007" 2011-07-13 11:38
Uchwała Nr VIII/46/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2011 - 2022 2011-07-13 11:37
Uchwała Nr VIII/45/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmian budżetu Gminy na 2011 r. 2011-07-13 11:33
Uchwała Nr VIII/44/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2010 2011-07-13 11:32
Uchwała Nr VIII/43/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Resko za 2010 rok 2011-07-13 11:31