herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

Lista dokumentów

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu/katalogu Data aktualizacji
Uchwała Nr XIII/85/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Resko z organizacjami pozarządowymi podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie" na rok 2012 2011-12-14 07:51
Uchwała Nr XIII/84/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie przyjęcia "Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenia Gminy Resko na lata 2011 - 2015" 2011-12-13 15:05
Uchwała Nr XIII/83/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Resko na lata 2011 - 2015 2011-12-13 15:02
Uchwała Nr XIII/82/11 Rady Miejskiej w Resku zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia związku międzygminnego zorganizowanego pod nazwą "Związek Miast i Gmin Pojezierza Drawskiego" i przyjęcia jego statutu 2011-12-13 15:00
Uchwała Nr XIII/81/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia kierunku działania Burmistrza Reska w zakresie zawarcia umowy wykonawczej o rekompensatę 2011-12-13 14:59
Uchwała Nr XIII/80/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych 2011-12-29 07:49
Uchwała Nr XIII/79/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na 2012 rok 2011-12-13 14:56
Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych 2011-12-13 14:56
Uchwała Nr XIII/77/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości 2011-12-13 14:55
Uchwała Nr XIII/76/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Resko na lata 2011 - 2022 2011-12-13 14:54
Uchwała Nr XIII/75/11 Rady Miejskiej w Resku w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2011 r. 2011-12-13 14:54