Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA KONKURS OTWARTY na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej

Resko, dnia 16.12.2011r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

 

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej zwanej dalej zadaniem - polegającej na:

 

 1. Szkoleniu zespołów piłki nożnej: seniorów, juniorów i trampkarzy.

 1. Przygotowaniu obiektu sportowego usytuowanego w Resku przy Alei Wolności 4b do zawodów sportowych oraz innych imprez samorządowych.

 2. Utrzymaniu w/w obiektu sportowego i będącego na jego wyposażeniu sprzętu.

 3. Pełnej administracji umiejscowionym na terenie obiektu pojedynczym lokalem mieszkalnym.

 

Podstawowy zakres zadania określono w osobnym opracowaniu. Dokument ten można pobrać ze strony internetowej www.bip.resko.pl - zakładka Obwieszczenia i ogłoszenia, ze strony http://resko.pl lub otrzymać nieodpłatnie w pokoju nr 20 Urzędu Miejskiego w Resku (ul. Rynek 1) w godzinach od 10.00 do 14.00, od poniedziałku do piątku - do dnia składania ofert.

 

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2012r. na realizację zadania wynosi łącznie 130.000,00 zł. Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie zawartej z nim umowy - w formie comiesięcznych dotacji.

 

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku
  (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)

 

 1. Termin składania ofert upływa dnia 09.01.2012r. o godz. 12.00

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 09.01.2012 r., a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

 1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

 1. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

 

Informacje dodatkowe

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, gmina Resko w roku 2011 wydała kwotę 140.000,00 zł, w 2010 r. 130.000,00 zł. Środki te zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Mewa Resko z siedzibą w Resku.

 

Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 2011-12-16

- na stronie internetowej http://resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

 

Burmistrz Reska

 

 

Arkadiusz Czerwiński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 16-12-2011 18:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Sobis 16-12-2011
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 16-12-2011 18:12