Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

BURMISTRZ RESKA OGŁASZA KONKURS OTWARTY na realizację w roku 2012 zadania publicznego pn.: Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich. Miejsce realizacji: Łosośnica, Gmina Resko


Resko, dnia 28.12.2011r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. . (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na realizację w roku 2012 zadania publicznego pod nazwą: „Sport w Gminie Resko na obszarach wiejskich” zwanego dalej zadaniem.

Miejsce realizacji zadania: Łosośnica, Gmina Resko

Zadanie polega na:

 1. Organizowaniu cotygodniowych treningów piłkarskich

 2. Zakupie niezbędnego sprzętu piłkarskiego

 3. Dokonywaniu wszelkich opłat związanych z udziałem drużyny piłkarskiej oraz zawodników w ZZPN
  w Szczecinie

 4. Utrzymywanie oraz przygotowywanie obiektu sportowego w Łosośnicy, Gmina Resko

 5. Organizowanie oraz rozgrywanie meczy kontrolnych

 6. Zorganizowaniu dwukrotnych badań lekarskich dla zawodników

 7. Organizowanie wyjazdów na mecze ligowe.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2012r. na realizację zadania wynosi łącznie 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy zł 00/100). Fundusze te zostaną przekazane zwycięzcy konkursu na podstawie umowy - w formie comiesięcznych dotacji. Okres realizacji zadania: do 31.12.2012r.

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku
  (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 1. Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z dnia 10 stycznia 2011 r.)

 1. Termin składania ofert upływa dnia 19.01.2012r. o godz. 10.00

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową w dniu 19.01.2012r., a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

  1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

  2. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

6. Po rozpatrzeniu ofert organizator niezwłocznie powiadomi wszystkich oferentów o wyniku konkursu. Oferty które wpłyną do organizatora konkursu po upływie terminu składania ofert zostaną odesłane bez otwierania.

Informacje dodatkowe

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej na obszarach wiejskich, Gmina Resko w roku 2011 wydała kwotę 25.000,00 zł , w roku 2010 - kwotę 12.950,00 zł. Środki te zostały przekazane w całości klubowi sportowemu LKS Jastrząb Łosośnica z siedzibą w Łosośnicy 19/1, Gmina Resko.

Ogłoszenie zamieszczono dnia 28.12.2011r.

- na stronie internetowej http://resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 28-12-2011 14:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Łukasz Sobis 28-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 28-12-2011 14:32