Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Resko dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej

             OGŁOSZENIE

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Resko dla obszaru zlokalizowanego przy ul. Szpitalnej

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zmianami), art. 29 i 30 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz uchwały Nr XLVIII/320/10 Rady Miejskiej w Resku z dnia 29 października 2010 r, o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 8 marca 2012 r. do 29 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 marca 2012 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Resku, ul. Rynek 1, 72-315 Resko,w sali konferencyjnej (pokoju nr 7) o godzinie 11oo.

Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do Burmistrza Reska należy składać na piśmie lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 kwietnia 2012 r.

 

Burmistrz Reska

mgr inż. Arkadiusz Czerwiński

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mateusz Jaworski 28-02-2012 13:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-02-2012
Ostatnia aktualizacja: - 28-02-2012 13:45