Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Resku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży


Resko, dnia 04.04.2012r.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OTWARTYM

Działając na podstawie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. (Dz.U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Reska ogłasza konkurs otwarty na prowadzenie w roku 2012 działalności z zakresu upowszechniania w Gminie Resko sportu i kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży zwanej dalej zadaniem - polegającej na:

 1. Zorganizowaniu turnieju piłkarskiego dla dzieci z rocznika 2003 i młodszych

 2. Zorganizowaniu i współfinansowaniu obozu piłkarskiego dla dzieci i młodzieży

 3. Udziału w turniejach piłkarskich poza Gminą Resko i finansowaniu wydatków z tym związanych (wpisowe, koszty przejazdów itp.)

 4. Zapewnieniu szkolenia poprzez zatrudnienie trenera i prowadzeniu treningów 5 x w tygodniu przez okres 7 miesięcy

 5. Zakupie sprzętu sportowego - treningowego piłkarskiego

 6. Praniu strojów sportowych, dostarczaniu napoi, pokrywaniu kosztów udziału w turniejach itp.

Okres realizacji zadania: od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2012r.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych w 2012r. na realizację zadania wynosi łącznie 15 000,00 (słownie: piętnaście tysięcy zł 00/100). Fundusze te zostaną przekazane w całości zwycięzcy konkursu przelewem na rachunek bankowy, na podstawie zawartej z nim umowy.

Informacje dla oferentów

 1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć w pokoju nr 13 (sekretariat) Urzędu Miejskiego w Resku
  (ul. Rynek 1, 72-315 Resko).

 1. Oferta powinna zawierać co najmniej:

 1. szczegółowy zakres rzeczowy zadania,

 2. terminy i miejsca realizacji,

 3. kalkulację przewidywanych kosztów,

 4. informację o wcześniejszej działalności w zakresie objętym konkursem,

 5. informacje o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację zadania z innych źródeł,

 6. deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania.

 

Wzór oferty określono w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonaniu zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r., nr 6, poz. 25)

 1. Termin składania ofert upływa dnia 26.04.2012r. o godz. 12.00

 1. Oferty zostaną rozpatrzone przez komisję konkursową, a zwycięzca konkursu wyłoniony zostanie w oparciu o następujące kryteria:

 1. ocenę merytoryczną możliwości należytego wykonania zadania przez uczestnika konkursu,

 1. ocenę przedstawionych kalkulacji kosztów w odniesieniu do deklarowanego zakresu rzeczowego zadania.

Informacje dodatkowe

Na zadanie polegające na upowszechnianiu sportu i kultury fizycznej, Gmina Resko w roku 2012 przyznała dotację dla klubu sportowego LKS Mewa Resko w kwocie 130.000,00 zł; w 2011r. na realizację ww. zadania przekazano klubowi sportowemu LKS Mewa Resko kwotę 140.000,00 zł.

Niniejszy konkurs ogłoszono w dniu: 2012-04-04

- na stronie internetowej http://resko.pl

- na stronie internetowej www.bip.resko.pl

- na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Resku

Burmistrz Reska

 

Arkadiusz Czerwiński

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Łukasz Sobis 04-04-2012 13:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-04-2012
Ostatnia aktualizacja: Łukasz Sobis 04-04-2012 13:05