herb BIP - Urząd Miejski w Resku

www.resko.pl

§ Samodzielne stanowisko ds. księgowości podatkowej i kasy

Do zadań stanowiska do spraw wymiaru podatku i kasy (FN VI) należy:
1) w zakresie wymiaru podatku:
a) wymiar podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
b) przyjmowanie deklaracji podatku od nieruchomości – kontrola pod względem rachunkowym,
c) wydawanie decyzji o odroczeniu, umorzeniu i rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych,
d) wydawanie zaświadczeń związanych z podatkiem od nieruchomości.
e) załatwianie i wyjaśnianie spraw związanych z podatkiem od nieruchomości i od środków transportowych,
f) kontrola prawidłowości danych wykazywanych w deklaracji podatkowej,
g) kierowanie spraw w trybie przepisów art.94 i art.116 ustawy karnej skarbowej do właściwego urzędu skarbowego w stosunku do podatników, którzy nie złożyli bądź złożyli wykazy nieruchomości po obowiązującym terminie;
h) wydawanie i prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania(kwitariusze)
i)  prowadzenie książki druków ścisłego zarachowania dla czeków wszystkich rachunków;

 


2) w zakresie kasy:
a) przyjmowanie wszystkich wpłat z tytułu należności podatkowych i opłat lokalnych,
b) dokonywanie wypłat związanych z realizacją budżetu i funkcjonowaniem urzędu,
c) wypłacanie dodatków mieszkaniowych,
d) prowadzenie raportów kasowych, wypisywanie kwitów z tytułu różnych należności,
e) przyjmowanie i wypłacanie wadiów na przetargi.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Grzegorz Jaworski 28-12-2005 12:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-01-2011
Ostatnia aktualizacja: Mateusz Jaworski 16-01-2015 07:41